Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 26, bladzijde 515-517   Zie volgende pagina »

Van Laserpitium ende Magudaris, uyt Theophrastus, ende meer andere oude schrijvers

1  

Ferula assa-foetida - Duivelsdrek

  • 1644 Vlaams: Laserpitium
  • 1616 Latijn: (Laerpitium, Silphium)
  • 1554/1557: As(s)a foetida, Caulias, Fierilonfonfa, Laser, Laser Cyrenaicum, Laser medicum, Laser Syriacum, Laserpitium, Magudaris, Maspetum, Radicarium Laser, Rhizias, Scaparium Laser, Silphium, Succus Cyrenaicus, Syrenaicus medicus, Teufelsdreck

Overzicht Ferula assa-foetida op deze site

Alle foto's van Ferula assa-foetida op internet

Ferula assa-foetida bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ferula assa-foetida in Plantago PlantIndex

2  

Ferula narthex - schijnvenkel

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Magudaris
  • 1616 Latijn: (Magydaris)
  • 1554/1557: As(s)a foetida, Caulias, Fierilonfonfa, Laser, Laser Cyrenaicum, Laser medicum, Laser Syriacum, Laserpitium, Magudaris, Maspetum, Radicarium Laser, Rhizias, Scaparium Laser, Silphium, Succus Cyrenaicus, Syrenaicus medicus, Teufelsdreck

Overzicht Ferula narthex op deze site

Alle foto's van Ferula narthex op internet

Ferula narthex bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Ferula narthex in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina