Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 25, bladzijde 513-515   Zie volgende pagina »

Van Meester-wortel ende Geeraerdt

1  

Aegopodium podagraria - Zevenblad

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Flercijncruydt, Geeraerdt(scruydt)
  • 1616 Latijn: Herba Gerardi
  • 1554/1557: Geraert, Herba Gerardi, Herbe Gerard, Ostrutium sauvage, Septfueilles, Septifolium, Sevenblat

zie

Overzicht Aegopodium podagraria op deze site

Alle foto's van Aegopodium podagraria op internet

Aegopodium podagraria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Aegopodium podagraria in Plantago PlantIndex

2  

Peucedanum ostruthium - Meesterwortel

  • 1644 Vlaams: Meesterwortele
  • 1616 Latijn: Astrantia
  • 1554/1557: sterancium, Condisi, Herba fullonum, Herbe à foulon, Herbe savoniere, Lanaria, Meesterwortel, Meysterwurtz, Osteritium, Ostrition, Ostrutium, Radicula, Saponaria, Seepcruyt, Seiffenkraut, Struthium, Weschkraut

Overzicht Peucedanum ostruthium op deze site

Alle foto's van Peucedanum ostruthium op internet

Peucedanum ostruthium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Peucedanum ostruthium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina