Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 10, bladzijde 490-492   Zie volgende pagina »

Van Libanotis

1  

Selinum carvifolia - Karwijselie

  • 1644 Vlaams: Libanotis (Eerste vruchtbaere) [Herstwortel (Witte)]
  • 1616 Latijn: (Libanotis fructifera prima)
  • 1554/1557: Cachrys, Canchrys, Herstwortel [= Hertswortel] (witte), Hirtswurtz (weisz), Libanotis, Libanotis Theophrasti, Rosmarin, Rosmarinus

Overzicht Selinum carvifolia op deze site

Alle foto's van Selinum carvifolia op internet

Selinum carvifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Selinum carvifolia in Plantago PlantIndex

2  

Peucedanum cervaria - Hertenkruid

  • 1644 Vlaams: Libanotis (Tweede vruchtbaere) [Herstwortele (Swarte)]
  • 1616 Latijn: (Libanotis fructifera altera)
  • 1554/1557: Herstwortel [= Hertswortel] (swerte), Hirtzwurtz (schwartz), Libanotis, Libanotis alterum genus, Rosmarin, Rosmarinus

Overzicht Peucedanum cervaria op deze site

Alle foto's van Peucedanum cervaria op internet

Peucedanum cervaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Peucedanum cervaria in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Libanotis (Onvruchtbaere)
  • 1616 Latijn: (Libanotis tertia sive sterilis)

^Naar het begin van deze pagina