Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek
6 Van Violetten, Roosen, ende andere dierghelijcke Bloemen Planten Alfabetisch
7 Van de Bulben oft Bloemen met aiuynachtighe oft klisterachtighe Loocks-ghewijse wortelen Planten Alfabetisch
8 Van de Wilde Bloemen ende sommighe andere Planten Alfabetisch
9 Van de Welrieckende cruyden, ende Krans-cruyden, oft tot Kroonkens ende Tuylkens dienende Planten Alfabetisch
10 Van de cruyden met Krans-ghewijse bloemen Planten Alfabetisch
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«   Cruydt-Boeck 1644 Deel 2 boek 10 capitel 8, bladzijde 487-489   Zie volgende pagina »

Van Nardus-saedt oft Nighelle

1  

Nigella sativa - Zwarte komijn

  • 1644 Vlaams: Nardussaedt, Nigelle (Tamme)
  • 1616 Latijn: Melanthium
  • 1554/1557: Gith, Kumel (schwarz), Kumich (schwartz), Melanthium, Melanthium sativum, Nardus, Nardussaet, Nielle, Nielle domestique, Nigella, Nigella domestica, Nigelle (tamme), Papaver nigrum, Poyvrette, Salusandria

Overzicht Nigella sativa op deze site

Alle foto's van Nigella sativa op internet

Nigella sativa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Nigella sativa in Plantago PlantIndex

2  

Nigella arvensis - Wilde nigelle

  • 1644 Vlaams: Nardussaedt (Wildt), Nigelle (Wilde)
  • 1616 Latijn: Melanthium silvestre
  • 1554/1557: Catharinenblumen (Sankt), Fleur de Sainte Catherine, Gith, Kumich (Waldtschwartz-), Melanthium, Melanthium sylvestre, Nielle, Nielle sauvage, Nigella, Nigelle (wilde), Papaver nigrum, Poyvrette

Overzicht Nigella arvensis op deze site

Alle foto's van Nigella arvensis op internet

Nigella arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Nigella arvensis in Plantago PlantIndex

3  

Nigella damascena - Juffertje-in-het-groen

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Nardussaedt van Damasck (oft Damasco)
  • 1616 Latijn: Melanthium Damascenum
  • 1554/1557: Coriander (schwartz), Gith, Melanthium, Melanthium Damascenum, Nielle, Nielle de Damas, Nigella, Nigella Damascena, Nigella van Damasco, Papaver nigrum, Poyvrette

Overzicht Nigella damascena op deze site

Alle foto's van Nigella damascena op internet

Nigella damascena bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Nigella damascena in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina