Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 36, bladzijde 226-228  Zie volgende pagina »

Van Doove Neetelen 

1  

Lamium purpureum - Paarse dovenetel

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Netelen (Doove) (Tweede oft Stinckende)
 • 1616 Latijn: Urtica iners altera
 • 1554/1557: Anonium, Aononium Lamium, Netelen (doode), Netelen (doove), Ortie morte, Taubnessel, Todtnessel, Urtica iners, Urtica mortua

Overzicht Lamium purpureum op deze site

Alle foto's van Lamium purpureum op internet

Lamium purpureum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lamium purpureum in Plantago PlantIndex

2  

Lamiastrum galeobdolon  - Gele dovenetel

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Netelen (Doove) met geele bloemen
 • 1616 Latijn: Urtica iners tertia sive Lamium luteo flore
 • 1554/1557: Anonium, Aononium Lamium, Netelen (doode), Netelen (doove), Ortie morte, Taubnessel, Todtnessel, Urtica iners, Urtica mortua

Overzicht Lamiastrum galeobdolon op deze site

Alle foto's van Lamiastrum galeobdolon op internet

Lamiastrum galeobdolon bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lamiastrum galeobdolon in Plantago PlantIndex

3  

Lamium album - Witte dovenetel

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Netelen (Doove) (Eerste)
 • 1616 Latijn: Urtica iners sive Lamium primum
 • 1554/1557: Anonium, Aononium Lamium, Netelen (doode), Netelen (doove), Ortie morte, Taubnessel, Todtnessel, Urtica iners, Urtica mortua

Overzicht Lamium album op deze site

Alle foto's van Lamium album op internet

Lamium album bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Lamium album in Plantago PlantIndex

4  

Galeopsis speciosa - Dauwnetel

 • (?)
 • 1644 Vlaams: Netelen (Doove) (Vierde)
 • 1616 Latijn: Urtica iners quarta

Overzicht Galeopsis speciosa op deze site

Alle foto's van Galeopsis speciosa op internet

Galeopsis speciosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Galeopsis speciosa in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina