Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 34, bladzijde 220-223  Zie volgende pagina »

Van IJser-cruydt oft Verbenaca 

1  

Verbena officinalis - IJzerhard

Foto Martin Stevens

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: IJsercruydt (Recht op staende), IJsercruydt Manneken, IJserhart
  • 1616 Latijn: Verbenaca recta
  • 1554/1557: Columbaris, Columbina recta, Crista gallinacea, Eisernhart, Eisernkraut, Eisernrich, Exupera, Ferraria, Ferria, Herba sanguinalis, Trixago, Verbena, Verbena recta, Verbenaca columbina, Verbenaca recta, Verbene, Vervaine droicte, Ysercruyt, Yserhert

Overzicht Verbena officinalis op deze site

Alle foto's van Verbena officinalis op internet

Verbena officinalis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbena officinalis in Plantago PlantIndex

2  

Verbena supina - Liggend ijzerhard

  • 1644 Vlaams: IJsercruydt (Ligghende), IJsercruydt Wijfken
  • 1616 Latijn: Verbenaca supina
  • 1554/1557: Blawmenderle, Chamaedryos, Chamaedrys, Cincinalis, Columbina supina, Demetria, Erdtweirauch, Erysisceptrum, Gamanderle, Hiera botane mas et foemina, Licinia, Lustrago, Militaris, Sacra herba, Verbenaca supina, Verbene (neere oft cruypende), Vervaine basse masle & femelle

Overzicht Verbena supina op deze site

Alle foto's van Verbena supina op internet

Verbena supina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbena supina in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina