Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 28, bladzijde 211-212  Zie volgende pagina »

Van Motten-cruydt oft Blattarie 

1  

Verbascum blattaria - Mottenkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Mottencruydt
  • 1616 Latijn: Blattaria
  • 1554/1557: Blattaria, Blattaire, Goldtknopflin, Herbe aux mittes, Herbe vermineuse, Mottencruyt, Schabenkraut

Overzicht Verbascum blattaria op deze site

Alle foto's van Verbascum blattaria op internet

Verbascum blattaria bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbascum blattaria in Plantago PlantIndex

2  

Verbascum phoeniceum - paarse toorts

  • 1644 Vlaams: Mottencruydt (Ander ghedaente van)
  • 1616 Latijn: Blattariae altera icon

Overzicht Verbascum phoeniceum op deze site

Alle foto's van Verbascum phoeniceum op internet

Verbascum phoeniceum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Verbascum phoeniceum in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina