Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 5 capitel 9, bladzijde 183-185  Zie volgende pagina »

Van Kleyne Donderbaert 

1  

Sedum rupestre - Tripmadam

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Donderbaert (Eerste Kleyne)
  • 1616 Latijn: Sempervivum minus primum [129]
  • 1554/1557: Donderbaert (clein), Donderbaert (klein), Erithales, Ioubarbe (petite), Sedum minus, Sempervivum minus, Triquemadame

Overzicht Sedum rupestre op deze site

Alle foto's van Sedum rupestre op internet

Sedum rupestre bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sedum rupestre in Plantago PlantIndex

2  

Sedum album - Wit vetkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Bladeloose, Donderbaert (Tweede Kleyne)
  • 1616 Latijn: Sempervivum minus alterum [129]
  • 1554/1557: Bladeloose, Crassula minor, Papecullekens, Vermiculaire, Vermicularis

Overzicht Sedum album op deze site

Alle foto's van Sedum album op internet

Sedum album bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sedum album in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina