Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Cruydt-Boeck 1644

Planten in Deel 1 Boek 4

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, Boek, Capitel
Marrubium vulgare Malrove Andoren (Witte), Malrove, Malruevie Deel 1 Boek 4, 1
Marrubium peregrinum   ? Andoren (Witte) van Candien Deel 1 Boek 4, 1
Fibigia clypeata   Alysson van Dioscorides Deel 1 Boek 4, 3
Ballota nigra subsp. foetida Stinkende ballote Andoren (Stinckende), Ballote (Swarte), Malrove (Swarte), Malruevie (Swarte) Deel 1 Boek 4, 4
Stachys germanica Duitse andoorn Andoren (Veltoft Wilde), Stachys van Fuchsius Deel 1 Boek 4, 5
Sideritis syriaca bergthee Andoren (Welrieckende), Stachys (Oprechte) Deel 1 Boek 4, 5
Melissa officinalis Citroenmelisse Confilie de greyn, Melisse Deel 1 Boek 4, 6
Dracocephalum moldavicum Turkse drakenkop ? Melisse (Turcksche) Deel 1 Boek 4, 6
Molucella laevis klokken van Ierland Molucca (Sachte) Deel 1 Boek 4, 7
Scutellaria galericulata blauw glidkruid Glidtcruydt (Andere soorte) Deel 1 Boek 4, 8
Leonurus cardiaca Hartgespan Hertsghespan Deel 1 Boek 4, 9
Mentha spicata Aarmunt Munte (Balsen), Munte (Smalle) Deel 1 Boek 4, 10
Mentha spicata 'Crispa' Kruizemunt Munte (Kruys) Deel 1 Boek 4, 10
Mentha arvensis Akkermunt Hertecruydt, Munte (Herts) Deel 1 Boek 4, 10
Mentha suaveolens Witte munt Bruynheylighe, Munte Deel 1 Boek 4, 10
Mentha longifolia Hertsmunt Munte (Witte Wilde) Deel 1 Boek 4, 10
Mentha aquatica Watermunt Munte (Roode Wilde), Sisymbrion Deel 1 Boek 4, 11
Clinopodium calamintha  Kleine bergsteentijm Calament (Bergh), Calamintha (Bergh) Deel 1 Boek 4, 12
Mentha pulegium Polei Calamintha (Tweede), Paleye (Wilde) Deel 1 Boek 4, 13
Nepeta cataria Wild kattenkruid Calamintha (Derde), Kattecruydt Deel 1 Boek 4, 14
Nepeta lanceolata   ? Kattecruydt met smaller bladeren Deel 1 Boek 4, 14
Achillea millefolium Duizendblad Geruwe Deel 1 Boek 4, 15
Achillea tomentosa Viltig duizendblad Geruwe (Geele oft Kleyne) Deel 1 Boek 4, 16
Kochia scoparia studentenkruid ? Osyris Deel 1 Boek 4, 17
Parietaria officinalis Groot glaskruid Glascruydt Deel 1 Boek 4, 18
Capsella bursa-pastoris Herderstasje Borsekenscruydt, Teskenscruydt Deel 1 Boek 4, 19
Teesdalia nudicaulis klein tasjeskruid Teskenscruydt (Kleyn) Deel 1 Boek 4, 19
Bupleurum rotundifolium Doorwas Deurwas, Deurbladt Deel 1 Boek 4, 20
Vaccaria hispanica koekruid Deurwas (Roode) Deel 1 Boek 4, 20
Sanguisorba minor subsp. minor Kleine pimpernel Pimpernelle (Kleyne oft Tamme) Deel 1 Boek 4, 21
Sanguisorba officinalis - Grote pimpernel Pimpernelle (Groote oft Wilde) Deel 1 Boek 4, 21
Anthericum ramosum vertakte graslelie Phalangium met tacken Deel 1 Boek 4, 22
Anthericum liliago grote graslelie Phalangium sonder tacken Deel 1 Boek 4, 22
Plantago major subsp. major Grote weegbree (zowel met groenachtig als met roodachtig blad) Wechbre (Groote), Wechbre (Roode) Deel 1 Boek 4, 23
Plantago major var.   Wechbre (Dobbel), Wechbre (Groote) met menighvuldighe kleyne aderkens Deel 1 Boek 4, 23
Plantago major var.   Wechbre (Roose) Deel 1 Boek 4, 23
Plantago maritima Zeeweegbree Wechbre met smalle bladeren Deel 1 Boek 4, 23
Plantago media Ruige weegbree Wechbre (Middel) Deel 1 Boek 4, 23
Plantago lanceolata Smalle weegbree Hontsribbe, Wechbre (Kleyne) Deel 1 Boek 4, 23
Plantago coronopus Hertshoorn-weegbree Hertshoren Deel 1 Boek 4, 24
Coronopus squamatus Grove varkenskers Hertshoren (Kruypende) Deel 1 Boek 4, 25
Plantago albicans   ? Holostium, Wechbre (Witte) met smalle bladeren Deel 1 Boek 4, 26
Myosurus minimus Muizenstaart Muysensteertkens Deel 1 Boek 4, 27
Erophila verna vroegeling Paronychia (Eerste oft Ghemeyne) Deel 1 Boek 4, 28
Saxifraga tridactylites kandelaartje Paronychia (Tweede) Deel 1 Boek 4, 28
Hippuris vulgaris - Lidsteng Duysentknoop Wijfken Deel 1 Boek 4, 29
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras Duysentknoop Manneken, Verckensgras Deel 1 Boek 4, 29
Herniaria glabra kaal breukkruid Duysentkoren Deel 1 Boek 4, 30
Scleranthus annuus subsp. annuus  Eenjarige hardbloem Knawel Deel 1 Boek 4, 30
Plantago psyllium Vlozaad Vloycruydt Deel 1 Boek 4, 31
Potentilla recta Rechte ganzerik Vijfvinghercruydt (Ghemeyn) Deel 1 Boek 4, 32
Potentilla reptans Vijfvingerkruid   Vijfvinghercruydt (Groot) Deel 1 Boek 4, 32
Potentilla palustris wateraardbei Vijfvinghercruydt (Water) Deel 1 Boek 4, 32
Potentilla supina Liggende ganzerik Vijfvinghercruydt (Cruypende) Deel 1 Boek 4, 32
Potentilla erecta Tormentil Tormentille Deel 1 Boek 4, 33

^Naar het begin van deze pagina