Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 32, bladzijde 160-163  Zie volgende pagina »

Van Vijfvingher-cruydt 

1  

Potentilla recta - Rechte ganzerik

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Vijfvinghercruydt (Ghemeyn)
 • 1616 Latijn: Quinquefolium alterum vulgare [116]
 • 1554/1557: Funffblat, Funfffingerkraut, Pentaphyllon luteum minus, Pentaphyllum, Quinquefolium, Quintefueille, Quintefueille iaulne (petite), Vyfvingercruyt

Overzicht Potentilla recta op deze site

Alle foto's van Potentilla recta op internet

Potentilla recta bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Potentilla recta in Plantago PlantIndex

2  

Potentilla reptans - Vijfvingerkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Vijfvinghercruydt (Groot)
 • 1616 Latijn: Quinquefolium maius [116]
 • 1554/1557: Funffblat, Funfffingerkraut, Pentaphyllon luteum maius, Pentaphyllum, Quinquefolium, Quintefueille, Quintefueille iaulne (grande), Vyfvingercruyt

Overzicht Potentilla reptans op deze site

Alle foto's van Potentilla reptans op internet

Potentilla reptans bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Potentilla reptans in Plantago PlantIndex

3  

Potentilla palustris (Comarum palustre ) - wateraardbei

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

 • 1644 Vlaams: Vijfvinghercruydt (Water-)
 • 1616 Latijn: Quinquefolium quartum [117]
 • 1554/1557: Funffblat, Funfffingerkraut, Pentaphyllon rubrum, Pentaphyllum, Quinquefolium, Quintefueille, Quintefueille rouge, Ravenvoet, Vyfvingercruyt

Overzicht Potentilla palustris op deze site

Alle foto's van Potentilla palustris op internet

Potentilla palustris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Potentilla palustris in Plantago PlantIndex

4  

Potentilla supina- Liggende ganzerik

 • 1644 Vlaams: Vijfvinghercruydt (Cruypende)
 • 1616 Latijn: Quinquefolium alterum serpens [117]
 • 1554/1557: Funffblat, Funfffingerkraut, Pentaphyllon album, Pentaphyllum, Quinquefolium, Quintefueille, Quintefueille blanche, Vyfvingercruyt

Overzicht Potentilla supina op deze site

Alle foto's van Potentilla supina op internet

Potentilla supina bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Potentilla supina in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina