Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 29, bladzijde 155-157  Zie volgende pagina »

Van de soorten van Polygonon oft Duysent-knoop 

1  

Hippuris vulgaris - Lidsteng

  • 1644 Vlaams: Duysentknoop Wijfken
  • 1616 Latijn: Polygonum femina [113]
  • 1554/1557: Duysentknoop wijfken, Polygonum foemina, Proserpinaca, Renouée, Renouée femelle, Sanguinalis, Sanguinalis foemina, Sanguinaria

Overzicht Hippuris vulgaris op deze site

Alle foto's van Hippuris vulgaris op internet

Hippuris vulgaris bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Hippuris vulgaris in Plantago PlantIndex

2  

Polygonum aviculare - Gewoon varkensgras

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Duysentknoop Manneken, Verckensgras
  • 1616 Latijn: Polygonum mas [113]
  • 1554/1557: Centumnodia, Corrigiola, Corrigiole, Duysentknoop manneken, Polygonum mas, Proserpinaca, Renouée, Renouée masle, Sanguinalis, Sanguinaria, Seminalis, Verkensgras, Wechgras, Weggrasz, Wegtritt

Overzicht Polygonum aviculare op deze site

Alle foto's van Polygonum aviculare op internet

Polygonum aviculare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Polygonum aviculare in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina