Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 12, bladzijde 133-135  Zie volgende pagina »

Van de eerste soorte van Calamintha, Bergh-Calamintha gheheeten

1  

Clinopodium calamintha - Kleine bergsteentijm

  • 1644 Vlaams: Calament (Bergh-), Calamintha (Bergh-)
  • 1616 Latijn: Calamintha montana [98]
  • 1554/1557: Berch calamentum, Berchmuntz, Calament de montaigne, Calamentum montanum, Calament, Calamentum, Calamintha, Mentastrum, Steinmuntz

Overzicht Clinopodium calamintha op deze site

Alle foto's van Clinopodium calamintha op internet

Clinopodium calamintha bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Clinopodium calamintha in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina