Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 5, bladzijde 123-124  Zie volgende pagina »

Van Stachys oft Welrieckende Andoren 

1  

Stachys germanica - Duitse andoorn

  • 1644 Vlaams: Andoren (Velt- oft Wilde), Stachys van Fuchsius
  • 1616 Latijn: Stachys Fuchsii [90]
  • 1554/1557: Andoren (rieckende), Andorn (Feld-), Andorn (rieckende), Sauge sauvage, Stachys

Overzicht Stachys germanica op deze site

Alle foto's van Stachys germanica op internet

Stachys germanica bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Stachys germanica in Plantago PlantIndex

2  

Sideritis syriaca - bergthee

  • 1644 Vlaams: Andoren (Welrieckende), Stachys (Oprechte)
  • 1616 Latijn: Stachys [90]

Overzicht Sideritis syriaca op deze site

Alle foto's van Sideritis syriaca op internet

Sideritis syriaca bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Sideritis syriaca in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina