Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 4 capitel 1, bladzijde 118-120  Zie volgende pagina »

Van Malrove oft Witte Andoren

1  

Marrubium vulgare - Malrove

Foto Martin Stevens

Foto Luc Regniers

  • 1644 Vlaams: Andoren (Witte), Malrove, Malruevie
  • 1616 Latijn: Marrubium album [87]
  • 1554/1557: Andoren (witte), Andoren manneken, Andorn (weisz), Andorn mennlin, Gottsvergisz, Malrove, Malruevie, Marobel, Marrube blanc, Marrubin, Marrubium, Prassium

Overzicht Marrubium vulgare op deze site

Alle foto's van Marrubium vulgare op internet

Marrubium vulgare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Marrubium vulgare in Plantago PlantIndex

2  

Marrubium peregrinum

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Andoren (Witte) van Candien
  • 1616 Latijn: Marrubium candidum [87]

Overzicht Marrubium peregrinum op deze site

Alle foto's van Marrubium peregrinum op internet

Marrubium peregrinum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

^Naar het begin van deze pagina