Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 35, bladzijde 117-118  Zie volgende pagina »

Van Bastaert-Wederick met blauwe bloemen

1  

Veronica longifolia - Lange ereprijs

Foto Luc Regniers

Foto Luc Regniers

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Lavendel (Wilde), Wederick (Bastaert-) met blauwe bloemen
  • 1616 Latijn: Pseudolysimachium caeruleum [86]
  • 1554/1557: Lysimachie bleue, Lysimachium coeruleum, Wederick (blauw)

Overzicht Veronica longifolia op deze site

Alle foto's van Veronica longifolia op internet

Veronica longifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Veronica longifolia in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina