Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 3 capitel 33, bladzijde 115-116  Zie volgende pagina »

Van de eerste soorten van Bastaert-Wederick met purpere bloemen 

1  

Epilobium montanum - berg-basterdwederik

  • (?)
  • 1644 Vlaams: Wederick (Groote Bastaert-) met purpure bloemen
  • 1616 Latijn: Pseudolysimachium purpureum [85]

Overzicht Epilobium montanum op deze site

Alle foto's van Epilobium montanum op internet

Epilobium montanum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Epilobium montanum in Plantago PlantIndex

2  

Chamerion angustifolium - wilgenroosje

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Wederick (Kleyne Bastaert-) met purpure bloemen
  • 1616 Latijn: Pseudolysimachium purpureum minus [85]
  • 1554/1557: Filius ante patrem, Lysimachia, Lysimachie, Lysimachie rouge premiere, Lysimachium, Lysimachium purpureum primum, Salicaria, Wederick (root), Weiderich (braun), Weiderich (rot)

Overzicht Chamerion angustifolium op deze site

Alle foto's van Chamerion angustifolium op internet

Chamerion angustifolium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Chamerion angustifolium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina