Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 31, bladzijde 64-66  Zie volgende pagina »

Van het Groot Speencruydt; ende oock van Beeckschuym

1  

Scrophularia nodosa - Knopig helmkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Speencruydt (Groot)
  • 1616 Latijn: Scrophularia [50]
  • 1554/1557: Braunwurtz, Castrangula, Feigwartzenkraut (grosz-), Ferraria, Ficaria, Galeopsis, Helmcruyt, Millemorbia, Sauwurtz, Scrofulaire (grande), Scrofularia maior, Speencruyt (groot), Urtica labeo

Overzicht Scrophularia nodosa op deze site

Alle foto's van Scrophularia nodosa op internet

Scrophularia nodosa bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scrophularia nodosa in Plantago PlantIndex

2  

Scrophularia auriculata - Geoord helmkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Beeckscuym, Betonie (Water-), Sint Antonis cruydt
  • 1616 Latijn: Betonica aquatilis [50]
  • 1554/1557: Beeckscuym, Sinte Anthuenis cruyt

Overzicht Scrophularia auriculata op deze site

Alle foto's van Scrophularia auriculata op internet

Scrophularia auriculata bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Scrophularia auriculata in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina