Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 24, bladzijde 55-56  Zie volgende pagina »

Van de Kruypende Chamedrys

1  

Teucrium chamaedrys - echte gamander

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Bathengel (Groote Kruypende), Chamedrys (Groote Kruipende)
  • 1616 Latijn: Chamaedrys maior repens [43]

Overzicht Teucrium chamaedrys op deze site

Alle foto's van Teucrium chamaedrys op internet

Teucrium chamaedrys bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Teucrium chamaedrys in Plantago PlantIndex

2  

Veronica austriaca subsp. teucrium - brede ereprijs

  • 1644 Vlaams: Bathengel (Kleyne Kruypende), Chamedrys (Kleyne Kruipende)
  • 1616 Latijn: Chamaedrys repens minor [43]

Overzicht Veronica austriaca subsp. teucrium op deze site

Alle foto's van Veronica austriaca subsp. teucrium op internet

Veronica austriaca subsp. teucrium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Veronica austriaca subsp. teucrium in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina