Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 16, bladzijde 45-47  Zie volgende pagina »

Van Reynvaer oft Worm-cruydt

1  

Tanacetum vulgare - Boerenwormkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Reynvaer, Wormcruydt
  • 1616 Latijn: Tanacetum [36]
  • 1554/1557: Artemisia Tragantes, Artemisia unicaulis, Athanasia, Athanasie grande, Reinfarn, Reinvaer, Tagetes (Apuleius), Tanacetum maius, Tanasie, Wormcruyt

Overzicht Tanacetum vulgare op deze site

Alle foto's van Tanacetum vulgare op internet

Tanacetum vulgare bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tanacetum vulgare in Plantago PlantIndex

2  

Tanacetum corymbosum - tuilganzenbloem

  • 1644 Vlaams: Reynvaer sonder reuck
  • 1616 Latijn: Tanacetum inodorum [36]

Overzicht Tanacetum corymbosum op deze site

Alle foto's van Tanacetum corymbosum op internet

Tanacetum corymbosum bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tanacetum corymbosum in Plantago PlantIndex

3  

Tanacetum vulgare 'Crispum' -

  • 1644 Vlaams: Reynvaer sonder reuck (Tweede)
  • 1616 Latijn: Tanacetum inodorum alterum [37]

Overzicht Tanacetum vulgare 'Crispum' op deze site

Alle foto's van Tanacetum vulgare 'Crispum' op internet

Tanacetum vulgare 'Crispum' bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tanacetum vulgare 'Crispum' in Plantago PlantIndex

4  

 

  • 1644 Vlaams: Reynvaer (Ghekrolde oft Ghecronckelde)
  • 1616 Latijn: Tanacetum crispum [36]

^Naar het begin van deze pagina