Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 15, bladzijde 44-45  Zie volgende pagina »

Van Mater oft Moeder-cruydt

1  

Tanacetum parthenium - Moederkruid

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Mater, Moedercruydt
  • 1616 Latijn: Matricaria [35]
  • 1554/1557: Amaracus, Amarella, Espargoutte, Mater, Matricaire, Matricaria, Meidtblumen, Moedercruyt, Mutterkraut, Parthenium

Overzicht Tanacetum parthenium op deze site

Alle foto's van Tanacetum parthenium op internet

Tanacetum parthenium bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tanacetum parthenium in Plantago PlantIndex

1  

Tanacetum parthenium var. - moederkruid (dubbelbloemig)

  • 1644 Vlaams: Mater (Dobbele), Moeder-cruydt met dobbele bloemen
  • 1616 Latijn: Matricaria [35]

Overzicht Tanacetum parthenium var. op deze site

Alle foto's van Tanacetum parthenium var. op internet

Tanacetum parthenium var. bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Tanacetum parthenium var. in Plantago PlantIndex

^Naar het begin van deze pagina