Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk
Deel 1 Boek
1 Van de gheslachten ende de krachten der Ghewassen
2 in 't Latijn met A. B. C. D. ende E. beghinnend Planten Alfabetisch
3 in 't Latijn met F. G. H. I. K. ende L. beghinnend Planten Alfabetisch
4 in 't Latijn met M. N. O. P. ende Q. beghinnend Planten Alfabetisch
5 in 't Latijn met R. S. T.  ende V. beghinnend Planten Alfabetisch

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10

Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15

Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20

Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25

Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

   
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruydt-Boeck 1644 Deel 1 boek 2 capitel 10, bladzijde 37-39  Zie volgende pagina »

Van de vremde oft bastart-gheslachten van Muer

1  

Veronica hederifolia - ereprijs, klimop-

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Muer (Eerste Valsche)
  • 1616 Latijn: Alsine spuria prior sive Morsus gallinae [31]
  • 1554/1557: Elatine, Hoenderbeet, Hunerbisz, Mors de geline, Morsus gallinae

Overzicht Veronica hederifolia op deze site

Alle foto's van Veronica hederifolia op internet

Veronica hederifolia bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Veronica hederifolia in Plantago PlantIndex

2  

Veronica arvensis - ereprijs, veld-

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Muer (Tweede Valsche)
  • 1616 Latijn: Alsine spuria altera [31]
  • 1554/1557: Elatine, Hoendererve, Hunerserb, Mors de geline, Morsus gallinae

Overzicht Veronica arvensis op deze site

Alle foto's van Veronica arvensis op internet

Veronica arvensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Veronica arvensis in Plantago PlantIndex

3  

 

  • 1644 Vlaams: Muer (Derde Valsche)
  • 1616 Latijn: (Auricula muris)
4  

 

  • 1644 Vlaams: Muer (Vierde Valsche)
  • 1616 Latijn: (Auricula muris)

^Naar het begin van deze pagina