Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Vaccaria hispanica Koekruid Deurwas (Roode) Cruydt-boeck 1, 4, 20
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes Crakebesien (Swarte), Haverbesien, Postelbesien Cruydt-boeck 6, 27, 7
Vaccinium vitisidaea Rode bosbes Crakebesien (Roode) Cruydt-boeck 6, 27, 8
Valeriana dioica Kleine valeriaan Valeriaene (Alderkleynste) Cruydt-boeck 3, 11, 25
Valeriana officinalis Echte valeriaan Valeriaene (Wilde) Cruydt-boeck 3, 11, 25
Valeriana phu Grote valeriaan Joriscruydt (Sint), Speercruydt, Valeriaene (Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 25
Valerianella locusta Gewone veldsla Kleerooghe, Moes (Wit), Veldtkrop Cruydt-boeck 5, 21, 24
Veratrum album Witte nieswortel Niescruydt (Wit), Nieswortel (Witte) Cruydt-boeck 3, 12, 27
Veratrum nigrum Zwarte nieswortel Niescruydt (Swart) Cruydt-boeck 3, 12, 27
Verbascum ...   Wollecruydt (Wit), aldergrootste met geele bloemen Cruydt-boeck 1, 5, 27
Verbascum blattaria Mottenkruid Mottencruydt Cruydt-boeck 1, 5, 28
Verbascum densiflorum Stalkaars Wollecruydt (Wit) met smaller bladeren Cruydt-boeck 1, 5, 27
Verbascum lychnitis Melige toorts Wollecruydt (Wit), aldergrootste met witte bloemen Cruydt-boeck 1, 5, 27
Verbascum nigrum Zwarte toorts Wollecruydt (Swart) Cruydt-boeck 1, 5, 27
Verbascum phoeniceum Paarse toorts Mottencruydt (Ander ghedaente van) Cruydt-boeck 1, 5, 28
Verbascum thapsus Koningskaars Wollecruydt (Wit) met breeder bladeren Cruydt-boeck 1, 5, 27
Verbena officinalis IJzerhard IJsercruydt (Recht op staende), IJsercruydt Manneken, IJserhart Cruydt-boeck 1, 5, 34
Verbena supina Liggend ijzerhard IJsercruydt (Ligghende), IJsercruydt Wijfken Cruydt-boeck 1, 5, 34
Veronica arvensis Ereprijs, veld Muer (Tweede Valsche) Cruydt-boeck 1, 2,10
Veronica austriaca subsp. teucrium Brede ereprijs Bathengel (Kleyne Kruypende), Chamedrys (Kleyne Kruipende) Cruydt-boeck 1, 2,24
Veronica beccabunga Beekpunge Punghen (Beeck oft Water) Cruydt-boeck 4, 20, 15
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs Eerenprijs Manneken (Recht op staende) Cruydt-boeck 1, 2,21
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs Bathengel (Wilde), Chamedrys (Wilde), Gamander (Wilde), Gamanderlin Cruydt-boeck 1, 2,26
Veronica hederifolia Ereprijs, klimop Muer (Eerste Valsche) Cruydt-boeck 1, 2,10
Veronica longifolia Lange ereprijs Lavendel (Wilde), Wederick (Bastaert-) met blauwe bloemen Cruydt-boeck 1, 3, 35
Veronica officinalis Mannetjesereprijs Eerenprijs Manneken (Kruipende) Cruydt-boeck 1, 2,21
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs Eerenprijs Manneken (Velt) Cruydt-boeck 1, 2,21
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal Lantana, Viorne Cruydt-boeck 6, 27, 21
Viburnum opulus Gelderse roos Swelcken, Swelckenhout, Vlier (Water) met platte kranssen, Watervlier Wijfken Cruydt-boeck 6, 29, 24
Viburnum opulus 'Roseum' Gewone sneeuwbal Vlier (Water) met bolsghewijse tros, Watervlier Manneken Cruydt-boeck 6, 29, 24
Viburnum tinus   Laurusboom (Wilden) Cruydt-boeck 6, 30, 2
Vicia cracca Vogelwikke Krock (Kleynen) Cruydt-boeck 4, 18, 9
Vicia ervilia Erve (Linzenwikke) Ciceren (Tamme oft Ronde) Cruydt-boeck 4, 17, 13
Vicia faba Tuinboon Boonen (Ghemeyne Tamme oft Groote) Cruydt-boeck 4, 17, 1
Vicia faba var. equina Paardenboon Boonen (Peeters), Boonkens (Kleyne oft Zeeusche) Cruydt-boeck 4, 17, 2
Vicia hirsuta Ringelwikke Krock (Eersten oft Grooten) Cruydt-boeck 4, 18, 9
Vicia narbonensis   Boonkens (Swarte oft Wilde) Cruydt-boeck 4, 17, 3
Vicia orobus Heidewikke Astragaloïdes Cruydt-boeck 4, 18, 21
Vicia sativa   Vitsen Cruydt-boeck 4, 17, 21
Vinca major Grote maagdenpalm Maeghdencruydt (Groot), Maeghdenpalm (Groote), Vincoorde (Groote) Cruydt-boeck 3, 13, 17
Vinca minor Kleine maagdenpalm Maeghdencruydt (Kleyn), Maeghdenpalm (Kleyne), Vincoorde (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 13, 17
Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem Swalu(we)wortel (Witte) Cruydt-boeck 3, 13, 19
Vincetoxicum nigrum Zwarte engbloem Swalu(we)wortel (Swarte) Cruydt-boeck 3, 13, 19
Viola arvensis Akkerviooltje Pensee (Recht opstaende) Cruydt-boeck 2, 6, 2
Viola canina Hondsviooltje Violette (Wilde) sonder reuck Cruydt-boeck 2, 6, 1
Viola odorata Maarts viooltje Violette (Dobbele) Cruydt-boeck 2, 6, 1
Viola odorata Maarts viooltje Violette (Blauwe oft Ghemeyne) Cruydt-boeck 2, 6, 1
Viola tricolor Driekleurig viooltje Pensee, Violette (Drij-verwighe oft Ghemeyne) Cruydt-boeck 2, 6, 2
Viscum album Maretak Marentacken Cruydt-boeck 6, 29, 3
Vitex agnuscastus Monnikenpeper (Kuisboom) Abrahamsboom, Agnus castus, Cuyschboom, Cuyschlam, Schaepsmuyl, Wilge (Zee) Cruydt-boeck 6, 27, 12
Vitis vinifera subsp. sylvestris Wilde wijnstok (Wilde druif) Wijngaert (Wilden) Cruydt-boeck 3, 13, 26
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif) Wijn (Ghesoden) Cruydt-boeck 3, 13, 30
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif) druivensap (most, stadium tussen persen en wijn zijn) Most oft Wijn (Nieuwen) Cruydt-boeck 3, 13, 29
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif), rozijnen, krenten Rosijnen oft Wijnbezien (Drooghe) Cruydt-boeck 3, 13, 28
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif) druiven Druyven oft Wijnbezien Cruydt-boeck 3, 13, 27
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif) Wijngaert (Tammen) Cruydt-boeck 3, 13, 26
Vitis vinifera subsp. vinifera wijnsteen Wijnsteen (Wijnmoer, Gist oft Droessem) Cruydt-boeck 3, 13, 36
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif),
sap van zure, onrijpe druiven
Sap (Droogh) van onrijpe druyven ende Verjuys Cruydt-boeck 3, 13, 35
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif), wijn van tweede persing Wijn (Nae) Cruydt-boeck 3, 13, 34
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif) brandewijn Wijn (Ghebranden) Cruydt-boeck 3, 13, 33
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif) wijn, aangelengd of versneden Wijn (Menghelinghe oft Wateringhe des) Cruydt-boeck 3, 13, 32
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif) wijn (na gisting) Wijn Cruydt-boeck 3, 13, 31

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina