Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Ulex europaeus Gaspeldoorn Gaspeldoren Cruydt-boeck 6, 26, 21
Ulmus glabra Ruwe iep (Bergiep) Heerenteer, Herseleer, Olm (Bergh) Cruydt-boeck 6, 29, 15
Ulmus minor Gladde iep Olmboom Cruydt-boeck 6, 29, 15
Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid Navelcruydt Cruydt-boeck 1, 5, 12
Urginea maritima Zeeui Aiuyn (Zee) Cruydt-boeck 5, 23, 21
Urtica dioica Grote brandnetel Netelen (Heete) (Tweede Groote), Netel Wijfken Cruydt-boeck 1, 5, 35
Urtica pilulifera Gave brandnetel (Roomse netel) Netelen (Heete) (Eerste groote oft Roomsche) Cruydt-boeck 1, 5, 35
Urtica urens Kleine brandnetel Netelen (Heete) (Derde oft Cleyne) Cruydt-boeck 1, 5, 35
Usnea barbata Baardmos en andere Usneasoorten Mosch (Boom) Cruydt-boeck 3, 15, 13
Ustilago avenae   Brandt (Koren) Cruydt-boeck 4, 18, 8
Ustilago hordei   Brandt (Koren) Cruydt-boeck 4, 18, 8
Ustilago tritici Brand Brandt (Koren) Cruydt-boeck 4, 18, 8

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina