Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Paeonia mascula Gewone pioenroos Pioene Manneken Cruydt-boeck 2, 6, 32
Paeonia officinalis Boerenpioen Pioene Wijfken (Eerste oft Enckel) Cruydt-boeck 2, 6, 32
Paeonia officinalis   Pioene Wijfken (Tweede) Cruydt-boeck 2, 6, 32
Paeonia officinalis 'Rubra Plena' Boerenpioen (gevuldbloemig) Pioene Wijfken (Eerste) met dobbel bloemen Cruydt-boeck 2, 6, 32
Paliurus spinachristi Christusdoorn Paliurus (Eersten) met platte bezien Cruydt-boeck 6, 26, 17
Pancratium maritimum Zandlelie (strandnarcis) Narciss (Zee) Cruydt-boeck 2, 7, 25
Pancratium maritimum Zandlelie Pancratium Cruydt-boeck 5, 23, 22
Panicum miliaceum Pluimgierst Hirs, Milie Cruydt-boeck 4, 16, 23
Papaver dubium Bleke klaproos Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Kleyne), Kollebloemen (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 14, 17
Papaver hybridum (met purpuren bloemen) Heul (Violetblaeuwen Ghehorenden) Cruydt-boeck 3, 14, 19
Papaver rhoeas Grote klaproos Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Groote), Kollebloemen Groote) Cruydt-boeck 3, 14, 17
Papaver rhoeas Grote klaproos Heul (Wilden oft Roode), Klapperroosen (Groote), Kollebloemen Groote) Cruydt-boeck 3, 14, 17
Papaver somniferum Slaapbol Heul (sap) Opium Cruydt-boeck Indiaensche 14
Papaver somniferum Slaapbol (bloem wit, zaad wit) Heul (Witte) [Heul oft Mankop (Eersten Tammen)] Cruydt-boeck 3, 14, 16
Papaver somniferum Slaapbol (gevuldbloemig) Heul (Dobbelen) [Heul (Vierden Tammen)] Cruydt-boeck 3, 14, 16
Papaver somniferum subsp. setigerum Slaapbol (bloem bleek blauwpaars) Heul (Kleynen Tammen) [Heul oft Mankop (Derden Tammen)] Cruydt-boeck 3, 14, 16
Papaver somniferum subsp. somniferum Opium (ingedroogd melksap uit de zaaddoos van de slaapbol) Opium (sap uyt de saedbollen van den Tammen Heul) Cruydt-boeck 3, 14, 16
Papaver somniferum subsp. somniferum   Heulsap ('t ghene dat uyt de bladeren ende saedthoofden t'samen vloeyt) Cruydt-boeck 3, 14, 16
Papaver somniferum subsp. somniferum Slaapbol (bloem rood, zaad zwart) Heul (Roode oft Swarte) [Heul oft Mankop (Tweeden Tammen)] Cruydt-boeck 3, 14, 16
Parageum montanum   Caryofyllate (Bergh-) Cruydt-boeck 1, 5, 19
Parietaria officinalis Groot glaskruid Glascruydt Cruydt-boeck 1, 4, 18
Paris quadrifolia Eenbes Spinnekoppen, Wolfsbezie Cruydt-boeck 3, 14, 15
Parnassia palustris Parnassia Gras van Parnaso Cruydt-boeck 4, 19, 6
Pastinaca sativa Pastinaak Pastinaken (Wilde) Cruydt-boeck 5, 23, 10
Pastinaca sativa subsp. sativa  Pastinaak (cultuurvorm) Pastinaken (Ghemeyne oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 23, 10
Pedicularis palustris Moeraskartelblad Ratelen (Roode) Cruydt-boeck 4, 18, 27
Pedicularis tuberosa Bergkartelblad Filipendula (Bergh) Cruydt-boeck 1, 3, 1
Peganum harmala Syrische wijnruit Harmala Cruydt-boeck 1, 5, 2
Peganum harmala Syrische wijnruit Harmala Cruydt-boeck 1, 5, 3
Periploca graeca Melkwingerd Periploca (Tweede oft Kruypende) Cruydt-boeck 3, 13, 20
Persicaria amphibia Veenwortel Fonteyncruydt (Eerste) Cruydt-boeck 4, 20, 2
Persicaria bistorta Adderwortel Hertstonghe (Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 9
Persicaria hydropiper Waterpeper Peper (Water) Cruydt-boeck 4, 20, 32
Persicaria maculosa Perzikkruid Persencruydt Cruydt-boeck 4, 20, 33
Persicaria minor Kleine duizendknoop Hertstonghe (Kleine) Cruydt-boeck 3, 11, 9
Petasites hybridus Groot hoefblad Dockebladeren, Pestilentiewortel Cruydt-boeck 4, 20, 20
Petroselinum crispum Peterselie Eppe (Hof), Peterselie Cruydt-boeck 5, 24, 1
Peucedanum cervaria Hertenkruid Libanotis (Tweede vruchtbaere) [Herstwortele (Swarte)] Cruydt-boeck 2, 10, 10
Peucedanum officinale Varkensvenkel Venckel (Verckens) Cruydt-boeck 2, 10, 23
Peucedanum oreoselinum Bergvarkenskervel Eppe (Berg), Veelgutta Cruydt-boeck 5, 24, 3
Peucedanum ostruthium Meesterwortel Meesterwortele Cruydt-boeck 2, 10, 25
Phalaris canariensis Kanariezaad Canariesaedt Cruydt-boeck 4, 16, 30
Phallus hadriani Reukloze stinkzwam  (duinstinkzwam) Duyvels eyeren, Toovenaers eyeren, Ungers eyeren, ZeeCampernoelie Cruydt-boeck 3, 15, 25
Phaseolus vulgaris Boon Boonkens (Roomsche oft Turksche) Cruydt-boeck 4, 17, 6
Philadelphus coronarius Boerenjasmijn Fluyteboom (Witte), Pijpboom (Witte), Syringa met witte bloemen Cruydt-boeck 6, 27, 16
Phillyrea angustifolia   Alcanna oft Alkanna, Cyprus (met smaller bladeren), Henne van de Arabers Cruydt-boeck 6, 27, 14
Phillyrea latifolia   Cyprus met breeder bladeren Cruydt-boeck 6, 27, 14
Phleum pratense subsp. pratense Timoteegras Gras (Sevenste Beemdt oft Lischdodde) Cruydt-boeck 4, 19, 3
Phlomis fruticosa   Wollecruydt (Tweede Wilt) Cruydt-boeck 1, 5, 29
Phlomis lychnitis   Wollecruydt (Eerste Wilt) Cruydt-boeck 1, 5, 29
Phlomis tuberosa   Wollecruydt (Derde Wilt) Cruydt-boeck 1, 5, 29
Phoenix dactylifera Dadelpalm Dadelboom (vrucht: Dadelen) Cruydt-boeck 6, 28, 27

Phoenix dactylifera

Dadelpalm (vrucht: Phoenix, Phoenicobalanos, Palmula (Dactilus), Dadel, Dadelen, Daden)

Dadelboom (vrucht: Dadelen) Cruydt-boeck 6, 28, 27
Phragmites australis (vgl. Miscanthus) Riet Riet (Deck oft Ghemeyn) Cruydt-boeck 4, 20, 27
Phyllanthus emblica (en P. acidus) Amalaki ("Indische kruisbes") Myrobalanen Cruydt-boeck Indiaensche 22
Physalis alkekengi Echte lampionplant Kriecken over Zee Cruydt-boeck 3, 14, 24
Physalis somnifera Winterkers Slaapbes (variant) Nascaye (Dulmaeckende) Cruydt-boeck 3, 14, 27
Physalis somnifera Winterkers (Slaapbes) Nascaye (Slaepmaeckende) Cruydt-boeck 3, 14, 26
Picea abies Fijnspar Denneboom (Rooden), Peckboom Cruydt-boeck 6, 30, 13
Picea, Pinus e.a. Hars (uit de vrucht)   Cruydt-boeck 6, 30, 15

Picea, Pinus

e.a. Hars (uit de schors) 1) zacht of vloeibaar 2) hard en droog 1) Herst (Morwen, Vochten oft Weecken Herst), Colophonie oft Grieksch Pek, Rijnsche Herst 2) Herst (Dorren, Drooghen oft Harden Herst) Cruydt-boeck 6, 30, 14
Picea, Pinus e.a. Teer (met warmte behandelde hars) 1) Peck (Morw)2) Teer (Hard Peck, Steenpeck) Cruydt-boeck 6, 30, 15
Picris hieracioides Echt bitterkruid Havickscruydt (Tweede Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 18
Pimpinella anisum Anijs Anijs Cruydt-boeck 2, 10, 3
Pimpinella major Grote bevernel Bevernaert, Steenbreke (Groote) Cruydt-boeck 2, 10, 21
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel Bevernelle, Steenbreke (Kleyne) Cruydt-boeck 2, 10, 21
Pinus cembra Alpenarve den Pijnboom (Tweeden Wilden oft Tweeden Wilden Bergh) Cruydt-boeck 6, 30, 12
Pinus mugo Bergden Pijnboom (Derden Wilden oft Derden Wilden Bergh) Cruydt-boeck 6, 30, 12
Pinus pinaster (var.) Zeeden Pijnboom (Kleynen Zee) Cruydt-boeck 6, 30, 12
Pinus pinaster Zeeden Pijnboom (Grooten Zee) Cruydt-boeck 6, 30, 12
Pinus pinea Parasolden Pijnappelboom, Pijnboom (Tamme) (vrucht: Pijnappelen, Pingels oft Pyngels) Cruydt-boeck 6, 30, 11
Pinus sylvestris Grove den Herstboom, Pijnboom (Eersten Wilden oft Eersten Wilden Bergh) (vrucht: Wilde Pijnappelen) Cruydt-boeck 6, 30, 12
Piper longum Lange peper Peper (Langh) Cruydt-boeck Indiaensche 31
Piper nigrum Peperplant, Zwarte peper Peper (Swart), Peper (Wit) Cruydt-boeck Indiaensche 31
Piper nigrum Peperplant, Witte peper Peper (Swart), Peper (Wit) Cruydt-boeck Indiaensche 31

Pistacia lentiscus

Mastixboom (hars: Rhetine schinine, Mastiche, Resina lentiscina (Mastix))

Mastickboom (hars) Balsemhout van de apotheken Cruydt-boeck Indiaensche 15

Pistacia lentiscus

Mastixboom (niet apart bij Dodoens beschreven) (hars) Rhetine schinine, Mastiche, Resina lentiscina (Mastix) Mastickboom (hars: Mastiche, Mastick, Mastix) Cruydt-boeck 6, 30, 20
Pistacia terebinthus Terpentijnboom Terbenthijnboom, Termenthijnboom (hars: Oprechte Termenthijn) Cruydt-boeck 6, 30, 19

Pistacia vera

Echte pistache (vrucht: Pistachia, Pistacia (Fistici), Fisticen)

Fisticenboom(ken) (vrucht: Fisticen, Pistacien) Cruydt-boeck 6, 28, 25
Pisum sativum subsp. sativum convar. medullare Erwt (groene erwt) Erwten (Groote oft Roomsche), Erwten (Stock) Cruydt-boeck 4, 17, 7
Pisum sativum subsp. sativum convar. sativum Erwt (ronde erwt) Erwten (Ghemeyne oft Kleyne) Cruydt-boeck 4, 17, 8
Plantago albicans   Holostium, Wechbre (Witte) met smalle bladeren Cruydt-boeck 1, 4, 26
Plantago coronopus Hertshoorn-weegbree Hertshoren Cruydt-boeck 1, 4, 24
Plantago lanceolata Smalle weegbree Hontsribbe, Wechbre (Kleyne) Cruydt-boeck 1, 4, 23
Plantago major subsp. major Grote weegbree (zowel met groenachtig als met roodachtig blad) Wechbre (Groote), Wechbre (Roode) Cruydt-boeck 1, 4, 23
Plantago major var.   Wechbre (Roose) Cruydt-boeck 1, 4, 23
Plantago major var.   Wechbre (Dobbel), Wechbre (Groote) met menighvuldighe kleyne aderkens Cruydt-boeck 1, 4, 23
Plantago maritima Zeeweegbree Wechbre met smalle bladeren Cruydt-boeck 1, 4, 23
Plantago media Ruige weegbree Wechbre (Middel) Cruydt-boeck 1, 4, 23
Plantago psyllium Vlozaad Vloycruydt Cruydt-boeck 1, 4, 31
Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis Pepels, Vossekullekens (Eerste), Wijwouters Cruydt-boeck 2, 7, 30
Poa pratensis Veldbeemdgras Gras (Eerst oft Ghemeyn Beemdt) Cruydt-boeck 4, 19, 3
Poa trivialis Ruw beemdgras Gras (Tweede oft Kleyn Beemdt) Cruydt-boeck 4, 19, 3
Polemonium caeruleum Jakobsladder Valeriaene (Griecksche), Valeriaene (Valsche) Cruydt-boeck 3, 11, 27
Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem Cruysbloemkens, Cruysdaghbloemkens Cruydt-boeck 2, 8, 10
Polygonatum hirtum Breedbladige salomonszegel Salomonsseghel met seer breede bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 21
Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel Salomonsseghel (Ghemeyne) met breede bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 21
Polygonatum odoratum Welriekende salomonszegel Salomonsseghel (Welrieckende) Cruydt-boeck 3, 11, 21
Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel Salomonsseghel met smalle bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 21
Polygonum aviculare Gewoon varkensgras Duysentknoop Manneken, Verckensgras Cruydt-boeck 1, 4, 29
Polypodium vulgare Gewone eikvaren Varen (Boom) dat groot wordt Cruydt-boeck 3, 15, 3
Polypodium vulgare subsp. vulgare Gewone eikvaren Varen (Boom) dat kleyn blijft Cruydt-boeck 3, 15, 3
Polypogon monspeliensis Baardgras Vossensteert Cruydt-boeck 4, 18, 6
Polytrichum commune Gewoon haarmos Wederdoot (Gulden) Cruydt-boeck 3, 15, 18
Populus nigra Zwarte populier Popelaer, Populier (Ghemeyne oft Swarte) Cruydt-boeck 6, 29, 14
Populus tremula Ratelpopulier Ratelaer, Rateleer Cruydt-boeck 6, 29, 14
Populus alba Witte abeel Abeelboom, Populier (Witte) Cruydt-boeck 6, 29, 14
Portulaca oleracea Postelein Porceleyne (Kleyne oft Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 37
Portulaca oleracea  Postelein (cultuurvorm) Porceleyne (Groote oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 37
Potamogeton lucens Glanzig fonteinkruid Fonteyncruydt (Tweede oft Groot) Cruydt-boeck 4, 20, 2
Potamogeton perfoliatus Doorgroeid fonteinkruid Fonteyncruydt (Derde oft Kleyn) Cruydt-boeck 4, 20, 2
Potentilla anserina Zilverschoon Ganserick Cruydt-boeck 4, 20, 23
Potentilla erecta Tormentil Tormentille Cruydt-boeck 1, 4, 33
Potentilla palustris Wateraardbei Vijfvinghercruydt (Water) Cruydt-boeck 1, 4, 32
Potentilla recta Rechte ganzerik Vijfvinghercruydt (Ghemeyn) Cruydt-boeck 1, 4, 32
Potentilla reptans Vijfvingerkruid   Vijfvinghercruydt (Groot) Cruydt-boeck 1, 4, 32
Potentilla supina Liggende ganzerik Vijfvinghercruydt (Cruypende) Cruydt-boeck 1, 4, 32
Primula auriculata -   Beerenoor Cruydt-boeck 1, 5, 31
Primula elatior Slanke sleutelbloem Betonie (Witte), Sleutelbloemen (Witte) Cruydt-boeck 1, 5, 30
Primula farinosa Melige sleutelbloem Sleutelbloemen (Roode) Cruydt-boeck 1, 5, 30
Primula veris Gulden sleutelbloem Hemelsleutel, Peeterscruydt (Sint), Sleutelbloemen (Groote) Cruydt-boeck 1, 5, 30
Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem Betonie (Kleyne Witte), Sleutelbloemen (Kleyne) Cruydt-boeck 1, 5, 30
Protium carana   (hars) Caraña Cruydt-boeck Indiaensche 12
Protium spp. (hars) Elemihars (hars) Elemni Cruydt-boeck Indiaensche 14
Prunella laciniata Witte brunel Bruynelle (Ander ghedaente) Cruydt-boeck 1, 5, 18
Prunella vulgaris Gewone brunel Bruynelle Cruydt-boeck 1, 5, 18
Prunus (hybride)   Kriecke(n)boom (Derde), Krieckenboomken (vrucht: Kersen, Kriecken) Cruydt-boeck 6, 28, 17
Prunus armeniaca Abrikoos Perseboom (Vroeghe) (vrucht: Abricots, AvantPersen, Vroeghe Persen) Cruydt-boeck 6, 28, 7
Prunus avium Zoete kers Kriecke(n)boom (Tweede oft Tamme) (vrucht: Spaensche Kersen) Cruydt-boeck 6, 28, 17
Prunus cerasifera   Pruymboom (vrucht: Geele Pruymen oft Myrobalaen Pruymen ) Cruydt-boeck 6, 28, 14
Prunus cerasus  Zure kers Kriecke(n)boom (Eerste oft Wilde), Kriecke(n)laer (Wilde) (vrucht: kleyne, vroeghe oft wilde Kersen) Cruydt-boeck 6, 28, 17
Prunus domestica (en hybriden)  Pruim Pruymboom (vrucht: Palloken (kleine var.), Rospruymen (rood) Cruydt-boeck 6, 28, 14
Prunus domestica cerasifera Kerspruim Pruymboom (vrucht: Geele Pruymen oft Myrobalaen Pruymen ) Cruydt-boeck 6, 28, 14
Prunus domestica  (en hybriden) Pruim Pruymboom (vrucht: Blauwe oft Damast Pruymen, Peersche oft Spaensche pruymen) Cruydt-boeck 6, 28, 14

Prunus dulcis

Amandel (Amandelboom) (vrucht: Amygdalon, Amygdala, Amygdalum, Amandel, Amandelen)

Amandelboom (vrucht: soete Amandelen, bittere Amandelen) Cruydt-boeck 6, 28, 8
Prunus fruticosa Dwergkers Kriecke(n)boom (Vierde oft Leeghen), Krieckeleer (Leeghe oft Neere), Krieckenboom Naenken (vrucht: NaenkensKersen) Cruydt-boeck 6, 28, 17
Prunus laurocerasus Laurierkers Laurocerasus Cruydt-boeck 6, 30, 2
Prunus padus Vogelkers Voghelkersen Cruydt-boeck 6, 27, 15

Prunus persica

Perzik (vrucht: Melon Persicon, Malum Persicum, Duracina (Persicum), Persen)

Perseboom (vrucht: Persen) Cruydt-boeck 6, 28, 6
Prunus spinosa Sleedoorn Pruymboom (Wilden), Slehedoren [vrucht: Slehen] Cruydt-boeck 6, 26, 15
Pterocarpus santalinus (vgl. Santalum album) sandelhout   Cruydt-boeck Indiaensche 38
Pulicaria dysenterica Heelblaadjes (Rodeloopalant) Conyza (Middelgheslacht van), Conyza (Stinckende) Cruydt-boeck 1, 2,32
Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruid Conyza (Alderkleynste), Conyza Wijfken Cruydt-boeck 1, 2,32
Pulmonaria officinalis - Gevlekt longkruid Longercruydt, Melckcruydt (Onser Vrouwen) Cruydt-boeck 1, 5, 16
Pulsatilla pratensis Knikkende koebel Kueckenschelle (Andere ghedaente) Cruydt-boeck 3, 14, 6
Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid Kueckenschelle Cruydt-boeck 3, 14, 6
Punica granatum Granaatappel (cultuurvorm en wilde vorm) Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Tamme oft Vruchtbaere) vrucht: Granaetappel) Cruydt-boeck 6, 28, 3
Punica granatum var. Granaatappel Granaet, Granaeten, Granaet(appel)boom (Wilde oft Onvruchtbaere) Cruydt-boeck 6, 28, 3
Pyracantha coccinea Vuurdoorn Bucksboom (Doornachtighen), (Lycium), Pyxacantha Cruydt-boeck 6, 26, 19
Pyrola rotundifolia Rond wintergroen Wintergroen Cruydt-boeck 1, 5, 20

Pyrus communis

Peer (vele rassen) (vrucht: Apia, Pira, Pyra, Peer, Peeren)

Peerboom (Tammen) (vrucht: Peere) Cruydt-boeck 6, 28, 9
Pyrus pyraster Wilde peer Peerboom (Wilden) Cruydt-boeck 6, 28, 9

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina