Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Narcissus jonquilla Jonquille Jonquillen (Groote), Narciss (Geele) met biesachtighe bladeren Cruydt-boeck 2, 7, 22
Narcissus poeticus Witte narcis (Dichternarcis) Narciss in't midden purpur Cruydt-boeck 2, 7, 21
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis (gevuldbloemig) Tijdeloosen (Dobbel Geele) Cruydt-boeck 2, 7, 23
Narcissus pseudonarcissus Wilde narcis Narciss (Valsche oft Geele), Sporckelbloemen (Geele), Tijdeloosen (Geele) Cruydt-boeck 2, 7, 23
Narcissus requienii   Jonquillen (Kleyne) Cruydt-boeck 2, 7, 22
Narthecium ossifragum Beenbreek Affodillen (Geele Water) Cruydt-boeck 2, 7, 10
Neotinea ustulata Aangebrande orchis Hondtskullekens (Tweede soorte) Cruydt-boeck 2, 7, 30
Neottia nidus-avis Vogelnestje Voghelsnest Cruydt-boeck 4, 18, 24
Neottia ovata Grote keverorchis Standelcruydt (Bastaert), Tweebladt Cruydt-boeck 2, 7, 32
Nepeta cataria Wild kattenkruid Calamintha (Derde), Kattecruydt Cruydt-boeck 1, 4, 14
Nepeta lanceolata   Kattecruydt met smaller bladeren Cruydt-boeck 1, 4, 14
Nerium oleander Oleander Oleander(boom) Cruydt-boeck 6, 30, 3
Nicotiana rustica Boerentabak Bilsencruydt (Geel) Cruydt-boeck 3, 14, 21
Nicotiana tabacum   Bilsencruydt van Peru, Petun, Taback Cruydt-boeck 3, 14, 22
Nigella arvensis Wilde nigelle Nardussaedt (Wildt), Nigelle (Wilde) Cruydt-boeck 2, 10, 8
Nigella damascena Juffertjeinhetgroen Nardussaedt van Damasck (oft Damasco) Cruydt-boeck 2, 10, 8
Nigella sativa Zwarte komijn Nardussaedt, Nigelle (Tamme) Cruydt-boeck 2, 10, 8
Nuphar lutea Gele plomp Plompen (Geele) Cruydt-boeck 4, 20, 5
Nuphar pumila kleine plomp Plompen (Kleyne Geele) Cruydt-boeck 4, 20, 5
Nymphaea alba Witte waterlelie Plompen (Witte) Cruydt-boeck 4, 20, 5
Nymphaea lotus Egyptische lotusbloem Lotus van Egypten Cruydt-boeck 4, 19, 16
Nymphaea tetragona   Plompen (Kleyne Witte) Cruydt-boeck 4, 20, 5

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina