Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Macrochloa tenacissima Espartogras Spartum (Biesachtigh oft Cruydt) Cruydt-boeck 6, 27, 4
Maianthemum bifolium Dalkruid Eenbladt Cruydt-boeck 2, 7, 8
Malcolmia maritima Zeeviolier Violieren (Wilde) met smalle bladeren Cruydt-boeck 2, 6, 3
Malus pumila Appel (Consumptieappel) Appelboom (Leeghe oft Neere) (vrucht: Paradijs Appelen, Sint Jans Appelen) Cruydt-boeck 6, 28, 1
Malus sylvestris subsp. mitis Appel (Consumptieappel) Appelboom (vrucht: Tamme Appelen, op gheinte boomen ghewasschen) Cruydt-boeck 6, 28, 1
Malus sylvestris subsp. sylvestris Wilde appel Appelboom (vrucht: Wilde Appelen, op ongheinte boomen ghewasschen) Cruydt-boeck 6, 28, 1
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid Sigmaertscruydt (Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 31
Malva pusilla Rond kaasjeskruid Maluwe (Kleyne Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 28
Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Maluwe (Groote Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 28
Malva verticillata 'Crispa' kranskaasjeskruid Maluwe (Ghekronckelde) Cruydt-boeck 5, 21, 28
Mandragora autumnalis Herfstalruin Alruyn Wijfken, Mandragoras Wijfken Cruydt-boeck 3, 14, 29
Mandragora officinarum Alruin Alruyn Manneken, Mandragoras Manneken Cruydt-boeck 3, 14, 29
Marasmius oreades Zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Cruydt-boeck 3, 15, 24
Marasmius scorodonium Zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Cruydt-boeck 3, 15, 24
Marchantia polymorpha Steenlevermos Levercruydt (Steen) Cruydt-boeck 3, 15, 15
Marrubium peregrinum   Andoren (Witte) van Candien Cruydt-boeck 1, 4, 1
Marrubium vulgare Malrove Andoren (Witte), Malrove, Malruevie Cruydt-boeck 1, 4, 1
Matricaria chamomilla Echte kamille Camille (Ghemeyne), Camomillebloemen Cruydt-boeck 2, 8, 15
Matricaria discoidea  Schijfkamille Camille (Geele Roomsche) Cruydt-boeck 2, 8, 17
Matthiola annua Zomerviolier Violieren (Kleyne oft Heete) Cruydt-boeck 2, 6, 3
Matthiola incana Violier (Hofjesbloem) Violieren (Groote oft Stock) Cruydt-boeck 2, 6, 3
Medicago arborea   Cytisus Cruydt-boeck 4, 19, 11
Medicago falcata Sikkelklaver Medica met geele bloemen Cruydt-boeck 4, 19, 19
Medicago lupulina Hopklaver Claveren (Kleyne Steen oft Veldt) Cruydt-boeck 4, 19, 20
Medicago marina   Medica (Zee) Cruydt-boeck 4, 19, 18
Medicago polyceratia   Fenegrieck (Tweeden Wilden) Cruydt-boeck 4, 18, 15
Medicago polymorpha Ruige rupsklaver Klaveren (Groote) Cruydt-boeck 4, 19, 8
Medicago polymorpha Ruige rupsklaver Claveren met ghekronckelde hauwen (Tweede), Ruspen Cruydt-boeck 4, 19, 18
Medicago sativa Luzerne Hoy (Bourgoens), Medica (Oprechte) Cruydt-boeck 4, 19, 19
Medicago scutellata   Claveren met ghekronckelde hauwen (Eerste), Claveren (Eerste Italiaensche), Sleckenhuyskens, Vijghkorfkens Cruydt-boeck 4, 19, 18
Melia azedarach Kralenboom (Chinese bes) Azedarach Cruydt-boeck 6, 29, 26
Melilotus albus Witte honingklaver Claveren (Welrieckende) met witte bloemen, Melilote (Witte) Cruydt-boeck 4, 19, 10
Melilotus altissimus Goudgele honingklaver Claveren (Welrieckende) met geele bloemen, Melilote (Geele oft Ghemeyne) Cruydt-boeck 4, 19, 10
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver Melilote (Roomsche) Cruydt-boeck 4, 19, 10
Melissa officinalis Citroenmelisse Confilie de greyn, Melisse Cruydt-boeck 1, 4, 6
Mentha aquatica Watermunt Munte (Roode Wilde), Sisymbrion Cruydt-boeck 1, 4, 11
Mentha arvensis Akkermunt Hertecruydt, Munte (Herts) Cruydt-boeck 1, 4, 10
Mentha cervina   Poley(e) met smalle bladeren Cruydt-boeck 2, 9, 15
Mentha longifolia Hertsmunt Munte (Witte Wilde) Cruydt-boeck 1, 4, 10
Mentha pulegium Polei Paleye, Poley(e) Cruydt-boeck 2, 9, 15
Mentha pulegium Polei Calamintha (Tweede), Paleye (Wilde) Cruydt-boeck 1, 4, 13
Mentha spicata Aarmunt Munte (Balsen), Munte (Smalle) Cruydt-boeck 1, 4, 10
Mentha spicata 'Crispa' Kruizemunt Munte (Kruys) Cruydt-boeck 1, 4, 10
Mentha suaveolens Witte munt Bruynheylighe, Munte Cruydt-boeck 1, 4, 10
Menyanthes trifoliata Waterdrieblad Bocksboonen, Claveren (Water) Cruydt-boeck 4, 19, 25
Mercurialis annua (met mannelijke bloemen!) Tuinbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Wijfken Cruydt-boeck 5, 21, 33
Mercurialis annua (met vrouwelijke bloemen!) Tuinbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Tam) Wijfken Cruydt-boeck 5, 21, 33
Mercurialis perennis Bosbingelkruid Binghelcruydt oft Mercuriael (Wildt) Cruydt-boeck 5, 21, 34
Mercurialis tomentosa (♂ bloemen!) Wollig bingelkruid (♂ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Wijfken Cruydt-boeck 5, 21, 36
Mercurialis tomentosa (♀ bloemen!) Wollig bingelkruid (♀ bloemen!) Phyllon van Dioscorides: Manneken Cruydt-boeck 5, 21, 36
Mespilus germanica Mispel Mispelboom (Ghemeynen) (vrucht: Mispele) Cruydt-boeck 6, 28, 10
Meum athamanticum Bergvenkel Beerwortel Cruydt-boeck 2, 10, 9
Milium effusum Bosgierstgras Gras (Vierde Beemdt, oft Hirs oft Saedt) Cruydt-boeck 4, 19, 3
Miscanthus sp. (vgl. Phragmites australis) prachtriet Riet (Ghevult), Riet (Pijl) Cruydt-boeck Indiaensche 47
Misopates orontium Akkerleeuwenbek Orant (Wilt oft Kleyn), Phyteuma Cruydt-boeck 2, 6, 25
Mnium hygrometricum   Wederdoot (Gulden) [leegher ende in alles kleyner] Cruydt-boeck 3, 15, 18
Molucella laevis Klokken van Ierland Molucca (Sachte) Cruydt-boeck 1, 4, 7
Momordica balsamina Bittere komkommer Balsamappel Manneken Cruydt-boeck 5, 22, 8
Morchella esculenta Gewone morielje Campernoelien (Vroege), Duyvelsbroot van de lente Cruydt-boeck 3, 15, 24
Moringa oleifera   Moringa Cruydt-boeck Indiaensche 2
Morus alba Witte moerbei Moerbesieboom (Witten) (vrucht: Witte Moerbesie) Cruydt-boeck 6, 28, 18

Morus nigra

Zwarte moerbei (vrucht: Moron, Morum (Morum Celsi), Moerbesie, Moerbesien)

Moerbesieboom (Swarten) (vrucht: Swarte Moerbesie) Cruydt-boeck 6, 28, 18
Musa x paradisiaca of Musa sp. banaan Musa Cruydt-boeck Indiaensche 27
Muscari atlanticum Troshyacint Druyfkens, Hyacinth met druyfsghewijse bloemen Cruydt-boeck 2, 7, 18
Muscari botryoides Blauwe druifjes Dipcadi oft Tipcadi van Chalcedonien, Hyacinth Cruydt-boeck 2, 7, 18
Muscari comosum Kuifhyacint Hyacinth (Ghekransten oft Ghekroonden), Quispel Cruydt-boeck 2, 7, 18
Myosotis arvensis Akkervergeetmenietje   Cruydt-boeck Indiaensche 47
Myosotis laxa subsp. cespitosa Zompvergeetmenietje   Cruydt-boeck Indiaensche 47
Myosotis scorpioides Moerasvergeet-mij-nietje Scorpioides (Derde) Cruydt-boeck 1, 3, 20
Myosurus minimus Muizenstaart Muysensteertkens Cruydt-boeck 1, 4, 27
Myrica gale Wilde gagel Gagel Cruydt-boeck 6, 27, 20
Myricaria germanica Duitse tamarisk Tamarischboom (Ghemeyne oft Kleyne), [Tamaris chboom (Wilde)] Cruydt-boeck 6, 27, 5
Myriophyllum spicatum Aarvederkruid   Cruydt-boeck Indiaensche 47
Myristica fragrans Muskaatnoot Foelie, Note Muscaetboom Cruydt-boeck Indiaensche 21
Myroxylon balsamum var. balsamum (hars) Tolubalsem (hars) Balsem van Tolu Cruydt-boeck Indiaensche 15
Myroxylon balsamum var. pereirae (hars) Perubalsem (hars) Balsem van WestIndien Cruydt-boeck Indiaensche 15
Myrrhis odorata Roomse kervel Kervel (Wilde) Cruydt-boeck 5, 24, 10
Myrtus   Myrtus (Groote oft Grove) met groote bladeren Cruydt-boeck 6, 27, 11
Myrtus   Myrtus met middelbaere bladeren Cruydt-boeck 6, 27, 11
Myrtus communis Mirte Myrtus (Kleyne oft Edele) met kleyne bladeren Cruydt-boeck 6, 27, 11

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina