Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Iberis umbellata Schermscheefbloem Draba, Kersse (Wilde) van Candien, Thlaspi van Candien Cruydt-boeck 5, 24, 22
Ilex aquifolium Hulst Hulst Cruydt-boeck 6, 26, 20
Impatiens balsamina Balsemien Balsamappel Wijfken Cruydt-boeck 5, 22, 9
Impatiens nolitangere Groot springzaad Cruydeken en roert my niet, Springhcruydt Cruydt-boeck 5, 21, 35
Inula conyzae Donderkruid Conyza (Groote) met breeder bladeren Cruydt-boeck 1, 2,32
Inula crithmoides   Creta marina met gulde bloemen Cruydt-boeck 5, 24, 14
Inula helenium Griekse alant Alantwortel, Galantwortel Cruydt-boeck 3, 11, 20
Ipomoea jalapa   Mechoacan Cruydt-boeck 3, 13, 8
Ipomoea nil Dagbloem Winde (Blauwe Klockskens) Cruydt-boeck 3, 13, 7
Ipomoea quamoclit   Iasmin van America, Quamoclit Cruydt-boeck 3, 13, 22
Iris 'Florentina' Florentijnse lis Lisch (Wit) Cruydt-boeck 2, 8, 1
Iris foetidissima Stinkende lis Lisch (Stinckende), Wandtluyscruydt Cruydt-boeck 2, 8, 4
Iris germanica Blauwe lis Lisch over Zee (Blauw oft Groot) Cruydt-boeck 2, 8, 1
Iris graminea Graslis Lisch (Leegh) Cruydt-boeck 2, 8, 3
Iris pseudacorus Gele lis Lisch (Geel oft Valsch) Cruydt-boeck 2, 8, 5
Iris pumila Dwerglis Lisch (Kleyn) met breede bladeren Cruydt-boeck 2, 8, 1
Iris scorpioides   Lisch (Breebladigh) met klisterachtighe wortel Cruydt-boeck 2, 7, 14
Iris sibirica Siberische iris Lisch (Wildt) met blauwe bloemen Cruydt-boeck 2, 8, 1
Iris sisyrinchium   Seghenrijck, Sisyrinchium (Groot) Cruydt-boeck 2, 7, 13
Iris xiphioides   Lisch (Portugaelsch) met klisterachtighe wortel Cruydt-boeck 2, 7, 14
Iris xiphium   Lisch (Engelsch oft Violet-blaeuw) met klisterachtighe wortel Cruydt-boeck 2, 7, 14
Isatis tinctoria Wede (gekweekte & wilde vorm) Weede (Tamme ende Wilde) Cruydt-boeck 1, 3, 28
Jacobaea maritima Zilverkruiskruid Iacobscruydt (Sint), Zee Cruydt-boeck 5, 21, 20
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Jakobskruiskruid Iacobscruydt (Sint) Cruydt-boeck 5, 21, 20
Jania rubens Fijn koraalwier Muscus coralloïdes Cruydt-boeck 3, 15, 20
Jania rubens Fijn koraalwier Muscus coralloïdes Cruydt-boeck 3, 15, 20
Jasione montana Zandblauwtje Scabieuse (Kleyne) Cruydt-boeck 1, 5, 3
Jasminum fruticans Gele jasmijn Claveren (Heesterachtighe) Cruydt-boeck 4, 19, 13
Jasminum officinale Gewone jasmijn Iasminum Cruydt-boeck 3, 13, 22
Jasminum sambac Arabische jasmijn Syringa (Iasmin) van Arabien Cruydt-boeck 6, 27, 16

Juglans regia

Okkernoot (Walnoot) (vrucht: Caryon basilicon, Nux regia, Nux iuglans, Nux Persica (Nux), Okernoot, Okernoten, Noot, Noten (katjes, "ionghe Catekens") Iuli nucum)

Nooteboom, Nootelaer, Okernotenboom (vrucht: Okernoten, Walsche noten) Cruydt-boeck 6, 28, 23
Juncus effusus Pitrus Biesen (Onscherpe oft Sachte) Cruydt-boeck 4, 20, 29
Juncus inflexus Zeegroene rus Biesen (Scherpe oft Ysere) Cruydt-boeck 4, 20, 29
Juniperus communis Jeneverbes Dam, Dambesieboom, Genever (Ghemeyne oft Kleyne), Geneverboom, Ienever, Imbeer (vrucht: Geneverbezien; hars: Genevertraen) Cruydt-boeck 6, 30, 4
Juniperus communis subsp. alpina Jeneverbes (dwergvorm) Genever (Kleyne) Cruydt-boeck 6, 30, 4
Juniperus oxycedrus Cederjeneverbes Cederboom (Eersten Kleynen oft Scherpen) Cruydt-boeck 6, 30, 5
Juniperus phoenicea Fenicische jeneverbes Cederboom (Tweeden Kleynen) van Lycien (hars: Vernis) Cruydt-boeck 6, 30, 5
Juniperus sabina Sabijnse jeneverbes Savelboom (Tweeden, groote) Cruydt-boeck 6, 30, 6
Juniperus sabina var. tamariscifolia Sabijnse jeneverbes (variëteit) Savelboom (Eersten, kleyne) (Savelboom Cruydt-boeck 6, 30, 6
Kicksia elatine Spiesleeuwenbek Elatine (Andere ghelijckenisse van) Cruydt-boeck 1, 2, 22
Kickxia spuria Eironde leeuwenbek Eerenprijs Wijfken, Elatine Cruydt-boeck 1, 2, 22
Kleinia anteuphorbium   Anteuphorbium Cruydt-boeck 3, 12, 21
Knautia arvensis Beemdkroon Scabieuse (Ghemeyne oft Groote) Cruydt-boeck 1, 5, 3
Kochia scoparia Studentenkruid Osyris Cruydt-boeck 1, 4, 17

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina