Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Halidrys siliquosa Hauwwier Fucus (Vierden Zee), Wier(t) (Vierden) Cruydt-boeck 3, 15, 23
Halimeda tuna Cactuswier (snoerkalkwier) Corallina met breede bladeren, Levercruydt (Zee), Opuntia Cruydt-boeck 3, 15, 20
Hedera helix Klimop Veyl (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 13, 25
Hedera helix 'Arborescens' Klimop (heeft zwarte bessen) Veyl (Boomoft Muer), Veyl (Groote, Tweede soorte oft Swarte) Cruydt-boeck 3, 13, 25
Hedera helix 'Grandifolia' Klimop Veyl (Groote, Derde soorte) Cruydt-boeck 3, 13, 25
Hedera helix var. chrysocarpa Klimop (heeft witte bessen) Veyl (Groote, Eerste soorte oft Witte) Cruydt-boeck 3, 13, 25
Hedysarum coronarium Rode hanekop Onobrychis (Andere oft Tweede) Cruydt-boeck 4, 18, 18
Helianthus annuus Gewone zonnebloem Flos solis, Sonnebloeme (Groote) Cruydt-boeck 2, 8, 22
Helichrysum arenarium Strobloem Elichryson Cruydt-boeck 2, 8, 25
Helichrysum stoechas Mediterrane strobloem Mottencruydt, Rhijnbloemen Cruydt-boeck 2, 8, 26
Heliotropium europaeum Europese heliotroop Kreeftcruydt (Groot) Cruydt-boeck 1, 3, 18
Helleborus foetidus Stinkend nieskruid Luyscruydt [Niescruydt (Derde Swart oft Bastaerdt)] Cruydt-boeck 3, 12, 29
Helleborus niger Kerstroos Heyligh Kerstcruydt [Niescruydt (Eerste Swart oft Bastaerdt)] Cruydt-boeck 3, 12, 29
Helleborus viridis subsp. occidentalis Wrangwortel Kropcruydt, Viercruydt [Niescruydt (Tweede Swart oft Bastaerdt)] Cruydt-boeck 3, 12, 29
Hemerocallis fulva Bruine daglelie Lelien sonder klisters met bleeck-roode bloemen, Lelikens van eenen dagh (Andere) Cruydt-boeck 2, 7, 7
Hemerocallis lilioasphodelus - Gele daglelie Lelie sonder klisters met geel bloemen, Lelikens van eenen dagh Cruydt-boeck 2, 7, 7
Hepatica nobilis Leverbloempje Levercruydt (Edel oft Gulden) Cruydt-boeck 4, 19, 24
Heracleum mantegazzianum Reuzenberenklauw Beerenklauwe (Tweede) Cruydt-boeck 2, 10, 12
Heracleum sphondilium Gewone berenklauw Beerenklauwe (Eerste oft Duytsche) Cruydt-boeck 2, 10, 11
Heracleum sphondilium subsp. elegans Bergberenklauw Venckel (Ros oft Wilde) Cruydt-boeck 2, 10, 1
Hermodactylus tuberosus Vingerknol Hermodactylus (Witten) Cruydt-boeck 3, 14, 34
Hermodactylus tuberosus Vingerknol Lisch (Knobbelachtigh) Cruydt-boeck 2, 8, 6
Herniaria glabra Kaal breukkruid Duysentkoren Cruydt-boeck 1, 4, 30
Hesperis matronalis Damastbloem Damasbloemen, Mastbloemen Cruydt-boeck 2, 6, 5
Hibiscus sabdariffa Roselle Sabdarifa Cruydt-boeck 5, 21, 32
Hibiscus syriacus Septemberroos (althaeastruik) Huemst (Vremden Witten), Maluwe (Witte Hof) Cruydt-boeck 5, 21, 29
Hibiscus trionum Drieurenbloem (Uurbloem) Alcea (Veneetsche) met de blaeskens Cruydt-boeck 5, 21, 32
Hieracium pilosella Muizenoor Naghelcruydt (Groot), Pilosella (Groote) Cruydt-boeck 1, 3, 15
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Havickscruydt (Eerste oft Ghemeyn Groot) Cruydt-boeck 5, 21, 18
Himanthalia elongata Riemwier Fucus (Tweeden Zee), Wier(t) (Tweeden) Cruydt-boeck 3, 15, 23
Himantoglossum hircinum Bokkenorchis Bockskullekens, Hasekullekens Cruydt-boeck 2, 7, 30
Hippocrepis unisiliquosa   Peerdtsijser Cruydt-boeck 4, 18, 14
Hippophae rhamnoides Duindoorn Rhamnus (Tweeden) Cruydt-boeck 6, 26, 16
Hippuris vulgaris Lidsteng Duysentknoop Wijfken Cruydt-boeck 1, 4, 29
Hordeum distichon Chevaliergerst Gerste (Somer) Cruydt-boeck 4, 16, 16
Hordeum hexastichum   Gerste (Winter) Cruydt-boeck 4, 16, 16
Hordeum polystichum Gerst (Gerstrassen) Gerste (Winter) Cruydt-boeck 4, 16, 16
Hordeum sp. 3 Gerstemeel (aangelengd en geroerd) Maza (Polenta met water, wijn, olie oft honigh ghemenght) Cruydt-boeck 4, 16, 19
Hordeum sp. 1 Gort (gepelde gerst) Gerste (Ghepelde) Cruydt-boeck 4, 16, 17
Hordeum sp. 2 Gerstemeel Polenta (Meel van gherooste Gherste) Cruydt-boeck 4, 16, 18
Hordeum sp. 4 En andere granen meel (grof gemalen) Crimnon Cruydt-boeck 4, 16, 20
Hordeum sp. 5 Mout (weken en laten kiemen van gerst) Mout Cruydt-boeck 4, 16, 21
Hordeum sp. 6 Bier (mout en hopbellen) Bier Cruydt-boeck 4, 16, 22
Hordeum vulgare var. nudum Gerst (een van de Gerstrassen) Keerensaedt Cruydt-boeck 4, 16, 8
Hordeum zeocriton   Rijs (Duytsch) Cruydt-boeck 4, 16, 7
Hottonia palustris Waterviolier Violieren (Water) Cruydt-boeck 4, 20, 4
Humulus lupulus Hop Hoppecruydt Cruydt-boeck 3, 13, 21
Hyacinthoides non-scripta Wilde hyacint Hyacinth van Nederlandt (Ghemeynen) Cruydt-boeck 2, 7, 17
Hyacinthus orientalis Oosterse hyacint Hyacinth (Grooten Orientaelschen) Cruydt-boeck 2, 7, 17
Hyacinthus serotinus   Hyacinth (Grooten) van den Herfst Cruydt-boeck 2, 7, 18
Hydrocharis morsusranae Kikkerbeet Plompen (Kleyne), Vorschenbeet Cruydt-boeck 4, 20, 3
Hydrocotyle vulgaris Gewone waternavel Navelcruydt (Water) Cruydt-boeck 1, 5, 13
Hymenaea courbaril e.a.   (gomhars) Anime van WestIndien Cruydt-boeck Indiaensche 7
Hyoscyamus albus Wit bilzekruid Bilsencruydt (Wit) Cruydt-boeck 3, 14, 21
Hyoscyamus niger Bilzekruid Bilsencruydt (Swart) Cruydt-boeck 3, 14, 21
Hypecoum procumbens Hypecoum (een papaversoort) Hypecoon Cruydt-boeck 3, 14, 20
Hypericum androsaemum Mansbloed Mansbloedt Cruydt-boeck 1, 3, 27
Hypericum hirsutum Ruig hertshooi Ascyron, Herts-Hoy Cruydt-boeck 1, 3, 26
Hypericum humifusum Liggend hertshooi Hypericon (Kleyn), Sint Ianscruydt (Kleyn) Cruydt-boeck 1, 3, 24
Hypericum perforatum Sint-Janskruid   Hypericon, Sint Ianscruydt Cruydt-boeck 1, 3, 24
Hypericum tomentosum   Hypericon (Ligghende oft Kruypende) Cruydt-boeck 1, 3, 25
Hypnum loreum   Mosch (Eerdt oft Water) Cruydt-boeck 3, 15, 14
Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid Havickscruydt (Derde oft Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 18
Hyssopus officinalis Hyssop Hyssope, Ysop(e) (Ghemeyn) Cruydt-boeck 2, 9, 19
Hyssopus officinalis var.   Ysop(e) aen beyde sijden bloeyende Cruydt-boeck 2, 9, 19

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina