Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Fagopyrum esculentum Boekweit Bockwey(dt), Bueckenweydt Cruydt-boeck 4, 16, 32
Fagus sylvatica Beuk Buecke, Bueckenboom (vrucht: Beuckennootkens) Cruydt-boeck 6, 29, 11
Falcaria vulgaris Sikkelkruid Distel (Vierde Bastaert Cruys), Eryngium (Vierde Bastaert) Cruydt-boeck 5, 25, 13
Fallopia convolvulus Zwaluwtong Winde (Swarte) Cruydt-boeck 3, 13, 6
Ferraria spec.   Bulb (Woldraghende), Bulbus Eriophorus Cruydt-boeck 5, 23, 23
Ferula assafoetida Duivelsdrek Laserpitium Cruydt-boeck 2, 10, 26
Ferula assafoetida Schijnvenkel Sagapenum (gomme) Cruydt-boeck 2, 10, 27
Ferula communis   Ferula (Groote) Cruydt-boeck 2, 10, 27
Ferula galbaniflua (gom) Galbanum (gom) Galbanum Cruydt-boeck Indiaensche 14
Ferula gummosa en andere Ferulasoorten Galbanum Galbanum (gomme) Cruydt-boeck 2, 10, 27
Ferula narthex Schijnvenkel Magudaris Cruydt-boeck 2, 10, 26
Ferula nodiflora Reuzenvenkel Panaces Asclepium Cruydt-boeck 2, 10, 13
Ferula sp.   (gom) Sagapenum Cruydt-boeck Indiaensche 14
Ferula sp.   (gom) Opoponax Cruydt-boeck Indiaensche 14
Ferula tingitana   (gom) Ammoniacum Cruydt-boeck Indiaensche 14
Fibigia clypeata   Alysson van Dioscorides Cruydt-boeck 1, 4, 3
Ficaria verna subsp. verna Gewoon speenkruid Gouwe (Kleyne), Speencruydt Cruydt-boeck 1, 2,30

Ficus carica

Vijgenboom (Gewone vijgenboom) (vrucht: Sycon, Ficus (Ficus), Vijghe, Vijghen; Caricae, drooghe Vijghen)

Vijghboom (Ghemeynen) (vrucht: Vijghe) Cruydt-boeck 6, 28, 20
Ficus carica var. humilis   Vijghboom (Kleynen oft Leeghen) Cruydt-boeck 6, 28, 20
Ficus carica var. sylvestris Vijgenboom Vijghboom (Wilden) Cruydt-boeck 6, 28, 20
Ficus sycomorus Vijgenboom (wilde of Egyptische) Vijghboom van Egypten (vrucht: Moerbesie van Egypten, Vijghe van Egypten, Vijghe van Pharao) Cruydt-boeck 6, 28, 19
Filago minima Dwergviltkruid Ruercruydt (Kleyn) Cruydt-boeck 1, 3, 14
Filipendula ulmaria Moerasspirea Reynette Cruydt-boeck 1, 3, 2
Filipendula vulgaris Knolspirea Filipendula, Steenbreke (Roode) Cruydt-boeck 1, 3, 1
Foeniculum vulgare Venkel Venckel Cruydt-boeck 2, 10, 1
Foeniculum vulgare 'Dulce' Knolvenkel (zoete venkel) Venckel (Soete) Cruydt-boeck 2, 10, 1
Foeniculum vulgare 'Purpureum' Bronzen venkel Venckel (Roode) Cruydt-boeck 2, 10, 1
Fragaria vesca Bosaardbei Eerdtbezien(cruydt) (Ghemeyne) Cruydt-boeck 5, 22, 10
Fragaria vesca (var.) (niet Fragaria x ananassa) Tuinaardbei Eerdtbezien (Ander ghedaente) Cruydt-boeck 5, 22, 10
Frankenia pulverulenta   Duyvelsmelck (Ligghende oft Zee) Cruydt-boeck 3, 12, 18

Fraxinus excelsior

Es (vrucht: Lingua avis, Lingua passerina)

Esschen(boom) (vrucht: Mussentonghe, Voghelstonghe) Cruydt-boeck 6, 29, 12
Fraxinus ornus Pluimes (bloemes) Esschen (Haver), Quaelboom, Qualster Cruydt-boeck 6, 29, 13
Fritillaria imperialis Keizerskroon Keysers Kroone Cruydt-boeck 2, 7, 5
Fritillaria meleagris Wilde kievitsbloem Fritillaria (Dambertcruydt, Kivitseyeren, Lelie met ruyten, Schaeckbertbloeme) Cruydt-boeck 2, 7, 28
Fritillaria persica Paarse keizerskroon Lelien van Persien Cruydt-boeck 2, 7, 18
Fritillaria pyrenaicum   Satyrium ( Roode) Cruydt-boeck 2, 7, 29
Fritillaria pyrenaicum   Satyrium ( Roode) Cruydt-boeck 2, 7, 30
Fucus spiralis Kleine zeeeik Fucus (Eersten Zee), Wier(t) (Eersten), ZeeEycke Cruydt-boeck 3, 15, 23
Fumaria officinalis Gewone duivenkerve Duyvenkervel, Grijsecom Cruydt-boeck 1, 3, 4

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina