Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1644 Cruydt-Boeck
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ
Voorwerk

Deel 1 Boek 1 | 2 | 3 | 4 | 5

Deel 2 Boek 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Deel 3 Boek 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Deel 4 Boek 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Deel 5 Boek 21 | 22 | 23 | 24 | 25
Deel 6 Boek 26 | 27 | 28 | 29 | 30

Indiaensche oft Uytlandtsche Boomen, Heesteren ende Cruyden

Nawerk Neder-Duytsche Naemen der Cruyden

 
Middelnederlandse termen
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

Alfabetisch op nieuwe botanische naam

De herkende planten in het Cruydt-boeck uit 1644

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van afbeelding in kleur Deel, boek, hoofdstuk
Calendula officinalis Goudsbloem Goudtbloemen Cruydt-boeck 2, 8, 11
Calla palustris Slangenwortel Slanghencruydt (Water), Speerwortele (Water) Cruydt-boeck 3, 11, 7
Calluna vulgaris Struikhei Heyde (Eerste oft Kleyne oft Ghemeyne) Cruydt-boeck 6, 27, 6
Caltha palustris Dotterbloem Dotterbloemen, Dottercruydt, Goudtbloemen (Water) Cruydt-boeck 4, 20, 21
Calvatia excipuliformis Plooivoetstuifzwam Campernoelie (Halfronde oft Platronde Swarte) Cruydt-boeck 3, 15, 26
Camelina sativa Huttentut Cameline Cruydt-boeck 4, 17, 23
Campanula glomerata Kluwenklokje Halscruydt (Kleyn) Cruydt-boeck 2, 6, 9
Campanula medium Mariëtteklokje Mariettes Cruydt-boeck 2, 6, 8
Campanula persicifolia Prachtklokje Clockskens (Middelbaere) Cruydt-boeck 2, 6, 10
Campanula pyramidalis Piramideklokje Belvedere met blauwe bloemen, Clockskens (Groote oft Grootste) Cruydt-boeck 2, 6, 10
Campanula rapunculoides Akkerklokje Raponce met aders-wijse bloemen, Raponcelen (Vossensteert) Cruydt-boeck 2, 6, 9
Campanula rapunculoides Akkerklokje Peer(d)tsbloemen Cruydt-boeck 4, 18, 7
Campanula rapunculus Rapunzelklokje Raponce Cruydt-boeck 2, 6, 9
Campanula rotundifolia Grasklokje Clockskens (Kleyne oft Wilde) Cruydt-boeck 2, 6, 10
Campanula trachelium Ruig klokje Halscruydt (Groot) Cruydt-boeck 2, 6, 9
Cannabis sativa subsp. sativa Hennep (steriele, mannelijke bloeiwijze) Kemp, Kennep Cruydt-boeck 4, 17, 26
Cannabis sativa subsp. sativa Hennep (vrouwelijke bloeiwijze) Kemp, Kennep Cruydt-boeck 4, 17, 26
Capparis spinosa Kapperstruik Cappers Cruydt-boeck 6, 26, 6
Capsella bursa-pastoris Herderstasje Borsekenscruydt, Teskenscruydt Cruydt-boeck 1, 4, 19
Capsicum annuum Spaanse peper (Chilipeper, Rode peper) Peper (Bresilie) met langhe rechte hauwen, Peper van Indien (Peper van America) Cruydt-boeck 5, 24, 26
Capsicum annuum var. Spaanse peper Peper (Bresilie) met recht opstaande vruchten Cruydt-boeck 5, 24, 26
Capsicum annuum var. Spaanse peper Peper (Bresilie) met langhworpighe neehanghende vruchten Cruydt-boeck 5, 24, 26
Capsicum annuum var. Spaanse peper (chilipeper, rode peper) Peper (Bresilie) met langhe kromme hauwen, Peper van Indien (Langh) Cruydt-boeck 5, 24, 26
Capsicum annuum var. Spaanse peper Peper (Bresilie) met neerhanghende vruchten Cruydt-boeck 5, 24, 26
Capsicum annuum var. Spaanse peper (chilipeper, rode peper) Peper (Bresilie) met breede hauwen, Peper van Indien (Breedt) Cruydt-boeck 5, 24, 26
Capsicum baccatum Spaanse peper (besachtige chilipeper) Peper (Bresilie) met ronde kleyne hauwen Cruydt-boeck 5, 24, 26
Cardamine bulbifera Bolletjeskers Dentaria (Eerste), Violiere (Eerste Korael) Cruydt-boeck 2, 6, 7
Cardamine heptaphylla Geveerd tandkruid Dentaria (Tweede), Violiere (Tweede Korael) Cruydt-boeck 2, 6, 7
Cardamine pratensis Pinksterbloem   Kersse (Kleyn Water), Koeckoecksbloeme Cruydt-boeck 4, 20, 14
Cardiospermum halicacabum Ballonplant Kriecken van over Zee (Swarte oft Vremde) Cruydt-boeck 3, 14, 25
Carduus acanthoides Langstekelige distel Distel (Tweede Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 21
Carduus crispus Kruldistel Distel (Eerste Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 21
Carex pseudocyperus Hoge cyperzegge Cyperus (Valschen) Cruydt-boeck 3, 11, 14
Carlina acaulis subsp. acaulis Zilverdistel (zonder stengel) Carline (Tweede), Everwortel (Tweede) Cruydt-boeck 5, 25, 8
Carlina acaulis subsp. simplex Zilverdistel Carline (Eerste oft Groote), Everwortel (Eerste) Cruydt-boeck 5, 25, 8
Carlina racemosa   Distel (Tweede oft Kleyne Drije) Cruydt-boeck 5, 25, 9
Carlina vulgaris Driedistel Carline (Wilde), Distel (Eerste oft Groote Drije) Cruydt-boeck 5, 25, 9
Carpinus betulus Haagbeuk Acer (Derde), Carpinus, Jockboom, Jockhout Cruydt-boeck 6, 29, 19
Carpinus betulus Haagbeuk Acer (Derde), Carpinus, Jockboom, Jockhout Cruydt-boeck 6, 29, 20
Carthamus corymbosus Schermsaffloer Cham(a)eleon (Swarten) van Cortusus Cruydt-boeck 5, 25, 11
Carthamus lanatus Wollige saffloer Carthamus (Wilden) Cruydt-boeck 5, 25, 17
Carthamus tinctorius Saffloer, Verfdistel (Bastaard-saffraan) Saffraen (Bastaerdt oft Wilden) Cruydt-boeck 3, 12, 5
Carum carvi Karwij Carwi, Comijn (Witte) Cruydt-boeck 2, 10, 4
Cassia fistula Indische goudenregen Cassie Cruydt-boeck 6, 27, 30
Cassia obovata (= Cassia senna)  (Alexandrijnse) Senne Sena, Seneboom Cruydt-boeck 3, 12, 3

Castanea sativa

Tamme kastanje (vrucht: Dios balanos, Sardiana balanos, Castanicon caryon, Castanion, Nux castanea, Iovis glans, Sardiana glans, Castanie, Castanien)

Castanieboom (Ghemeynen) (vrucht: Castanien) Cruydt-boeck 6, 28, 22
Catananche caerulea Blauwe strobloem Condrille (Derde) met blauwe bloemen Cruydt-boeck 5, 21, 17
Cedrus libani (Hars, aardpek, asfalt) Ceder Herst, Ceder Peck, Cedrie Cruydt-boeck 6, 30, 17
Cedrus libani Libanonceder Cederboom (Grooten) Cruydt-boeck 6, 30, 17
Celosia argentea   Flouweelbloemen met purpure bloemen Cruydt-boeck 2, 6, 27
Celtis australis Oosterse netelboom Lotusboom Cruydt-boeck 6, 29, 25
Centaurea calcitrapa Kalketrip Distel (Sterre) Cruydt-boeck 5, 25, 14
Centaurea centaurium Groot duizendguldenkruid Santorie (Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 11
Centaurea collina   Distel (Tweede Somer) Cruydt-boeck 5, 25, 15
Centaurea cyanus Korenbloem Korenbloemen, Rogghebloemen Cruydt-boeck 2, 8, 8
Centaurea jacea s.l. Knoopkruid Afyllanthes, Jacea (Swarte), Materfilon Cruydt-boeck 1, 5, 5
Centaurea montana Bergcentaurie Korenbloemen (Groote oft Wilde) Cruydt-boeck 2, 8, 8
Centaurea rhapontica   Santorie (Tweede Groote) Cruydt-boeck 3, 11, 11
Centaurea scabiosa - Ggrote centaurie Korenbloemen (Roode oft Bastaert) Cruydt-boeck 2, 8, 8
Centaurea solstitialis Zomercentaurie Distel (Eerste Somer) Cruydt-boeck 5, 25, 15
Centaurium erythraea Echt duizendguldenkruid Santorie (Kleyn) Cruydt-boeck 3, 11, 12
Centranthus ruber Rode spoorbloem Valeriaene (Roode) Cruydt-boeck 3, 11, 26
Ceranium Hoorntjeswier Zeemosch (Derden) Cruydt-boeck 3, 15, 19
Cerastium dubium   Muer (Zee-) Cruydt-boeck 1, 2,9
Cerastium sp. Hoornbloem Muer (Zee-) Cruydt-boeck 1, 2,9
Ceratocapnos claviculata Rankende helmbloem Grijsecom (Tweede), Hinnevoeten, Splith Cruydt-boeck 1, 3, 5
Ceratonia siliqua Johannesbroodboom Sint Jansbroodt Cruydt-boeck 6, 27, 29
Cercis siliquastrum Europese judasboom Judasboom Cruydt-boeck 6, 27, 28
Cerinthe major   Cerinthe, Leucographis, Maru (groot) Cruydt-boeck 5, 21, 13
Cerinthe minor Geel wasbloempje Maru (Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 13
Chamaemelum nobile Roomse kamille   Camille (Roomsche oft Welrieckende) Cruydt-boeck 2, 8, 17
Chamerion angustifolium Wilgenroosje Wederick (Kleyne Bastaert) met purpure bloemen Cruydt-boeck 1, 3, 33
Chelidonium majus Stinkende gouwe Gouwe (Stinckende oft Groote), Gouwortele Cruydt-boeck 1, 2,29
Chenopodium bonushenricus Brave hendrik Algoede, Goeden Heindrick, Lammekensoore Cruydt-boeck 5, 21, 26
Chenopodium botrys Druifkruid Druyvencruydt, Piment Cruydt-boeck 1, 2,13
Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet Maier (Kleyn) Cruydt-boeck 5, 21, 4
Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet(nietgiftig) Gansenvoet Cruydt-boeck 5, 21, 2
Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet Verckensdoot Cruydt-boeck 5, 21, 2
Chenopodium vulvaria Stinkende ganzenvoet Melde (Stinckende) Cruydt-boeck 5, 21, 3
Chondrilla juncea Knikbloem Cicoreye (Geele Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 15
Chrozophora tinctoria Lakmoesplant Heliotropion (Kleyn), Tornesol Cruydt-boeck 1, 3, 19
Chrysanthemum segetum Ganzenbloem, gele Gansebloemen (Geele), Vokelaer Cruydt-boeck 2, 8, 20
Chrysosplenium oppositifolium Paarbladig goudveil Steenbreeck (Gulde) Cruydt-boeck 2, 10, 22
Cicer arietinum Keker (Kikkererwt, Kekererwt) Ciceren (Ghehoeckte oft Kantighe) Cruydt-boeck 4, 17, 14
Cichorium endivia  Andijvie Endivie (Ghemeyne oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 21, 15
Cichorium intybus Wilde cichorei (de cichoreikoffie wordt gemaakt van de wortel van de cultuurvorm: Cichorium intybus var. sativum) Cicoreye (Wilde) Cruydt-boeck 5, 21, 15
Cichorium intybus var. foliosum Cichorei (Brussels lof, Witlof) (gekweekte vorm) Cicoreye (Smalle oft Bitterste) Cruydt-boeck 5, 21, 15
Cinnamomum aromaticum Chinese kaneel (kassie) Caneel, Cassia Cruydt-boeck Indiaensche 36
Cinnamomum camphora Kamferboom (etherische olie) kamfer Campherboom (etherische olie) Canfer Cruydt-boeck Indiaensche 4
Cinnamomum zeylanicum Kaneelboom Caneel Cruydt-boeck Indiaensche 36
Cirsium acaule Aarddistel Cham(a)eleon (Witten) Cruydt-boeck 5, 25, 10
Cirsium arvense Akkerdistel Distel (Derde Wilde) Cruydt-boeck 5, 25, 21
Cirsium eriophorum Wollige distel Distel met de wolachtighe bloemknoppen, Monickscruyne Cruydt-boeck 5, 25, 5
Cirsium ferox   Distel (Leeuwe) Cruydt-boeck 5, 25, 20
Cirsium spec. (een Vederdistelsoort) Cirsion, Distel (Groote Dauw) Cruydt-boeck 5, 25, 19
Cistus albidus Cistusroos (Zonneroosje) (wit) Cistus Wijfken (met sijne Hypocistis) Cruydt-boeck 2, 6, 29
Cistus helianthemum   Cistus (Kleynen), Ysop Heyden) Cruydt-boeck 2, 6, 31
Cistus incanus Cistusroos (Zonneroosje) (rood, paars, blauw) Cistus Manneken Cruydt-boeck 2, 6, 29
Cistus ladanifer Cistusroos (Ladanumcistus) Cistus Ledon, Ledon Cruydt-boeck 2, 6, 30
Citrullus colocynthis Kolokwint ColoquintAppelen, Coloquintida Cruydt-boeck 3, 12, 26
Citrullus colocynthis Kolokwnint (vgl. 623) Cauwoorden over zee, Citrullen over zee, Quintappelen (vgl. 623) Cruydt-boeck 5, 22, 3
Citrullus lanatus Watermeloen Citrullen (Ander ghedaente) Cruydt-boeck 5, 22, 3
Citrus aurantium Bittersinaasappel Aranieboom (vrucht: Aranieappelen) Cruydt-boeck 6, 28, 2
Citrus limon Citroen LimoenAppelboom (vrucht: Limonen oft Limoenen) Cruydt-boeck 6, 28, 2
Citrus medica Sukadecitroen (Cederappel, Cedraat) CitroenAppelboom (vrucht: Citroenen) Cruydt-boeck 6, 28, 2
Citrus sinensis Zoete sinaasappel Aranieboom (vrucht: Aranieappelen) Cruydt-boeck 6, 28, 2
Citrus x limon   Adams Appelboom (vrucht: Adamsappelen), Appelboom van Assyrien Cruydt-boeck 6, 28, 2
Cladostephus spongiosus f. verticillatus Wijd pijpenragerwier Zeemosch (Tweeden) Cruydt-boeck 3, 15, 19
Clathrus ruber Traliestinkzwam Campernoelie (Koraelsghewijs ghetraelliede) Cruydt-boeck 3, 15, 26
Clematis flammula Scherpe clematis Clim (Brandende oft Heete), Flammula (Ligghende) Cruydt-boeck 3, 13, 16
Clematis recta Stijve clematis Flammula (Recht opstaende) Cruydt-boeck 3, 13, 16
Clematis vitalba Bosrank Lijnen, Linen Cruydt-boeck 3, 13, 15
Clematis viticella Italiaanse clematis Clematis (Tweede) Cruydt-boeck 3, 13, 18
Clematis viticella 'Purpurea Plena Elegans' Italiaanse clematis (gevuldbloemig) Clematis (Tweede) met dobbele bloemen Cruydt-boeck 3, 13, 18
Clinopodium acinos Kleine steentijm Basilicom (Wildt) Cruydt-boeck 2, 9, 12
Clinopodium calamintha  Kleine bergsteentijm Calament (Bergh), Calamintha (Bergh) Cruydt-boeck 1, 4, 12
Clinopodium vulgare Borstelkrans Marum (Ghemeyn) Cruydt-boeck 2, 9, 3
Clitocybe sp.

Trechterzwam, Melkzwam

Campernoelien (Spaede), Duyvelsbroot van den herfst Cruydt-boeck 3, 15, 24
Cnicus benedictus Gezegende distel Cardobenedictus Cruydt-boeck 5, 25, 18
Cochlearia officinalis subsp. anglica Engels lepelblad Lepelcruydt (Engelsch) Cruydt-boeck 4, 20, 16
Cochlearia officinalis subsp. officinalis Echt lepelblad Lepelcruydt (Ghemeyn) Cruydt-boeck 4, 20, 16
Coix lacrimajobi Jobstranen Jobstraenen (Sint) Cruydt-boeck 4, 16, 24
Colchicum autumnale Herfsttijloos Tijdeloosen Cruydt-boeck 3, 14, 34
Collybia confluens Zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Cruydt-boeck 3, 15, 24
Collybia perronata Zwam, weidekring of knoflooktaailing, kale collybia, bundel of scherpe Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding rechts] Cruydt-boeck 3, 15, 24
Colocasia esculenta Taro Arum van Aegypten Cruydt-boeck 3, 11, 5
Colutea arborescens Europese blazenstruik Linsen (Lombaertsche) Cruydt-boeck 6, 27, 26
Commiphora abyssina Mirre, Somali (gomhars) wierook: mirre Myrrheboom (gomhars) Myrrhe Cruydt-boeck Indiaensche 5
Commiphora kataf Mirre, Somali (gomhars) wierook: mirre Myrrheboom (gomhars) Myrrhe Cruydt-boeck Indiaensche 5
Commiphora myrrha Mirre, Somali (gomhars) wierook: mirre Myrrheboom (gomhars) Myrrhe Cruydt-boeck Indiaensche 5
Commiphora opobalsamum Mekkabalsem (balsam van Gilead, balsam van Mekka)
  • (hars) Balsem van Arabien:
  • 1. uyt de Tacken,
  • 2. van Balsemsaedt,
  • 3. van Balsamhout 
Cruydt-boeck Indiaensche 15
Commiphora roxburghii (gomhars) Wierook: bdellium (gomhars) Bdellium (lett. 'stinckende') Cruydt-boeck Indiaensche 7
Commiphora schimperi (gomhars) Wierook: bdellium (gomhars) Bdellium (lett. 'stinckende') Cruydt-boeck Indiaensche 7
Conium maculatum Gevlekte scheerling Kervel (Dulle), Scheerlinck Cruydt-boeck 3, 14, 35
Consolida ajacis Valse ridderspoor Riddersspooren (Tamme) Cruydt-boeck 2, 8, 9
Consolida regalis Wilde ridderspoor Riddersspooren (Wilden) Cruydt-boeck 2, 8, 9
Convallaria majalis Lelietje-van-dalen Lelikens van den dale, Mey(en)bloemkens Cruydt-boeck 2, 7, 8
Convolvulus arvensis Akkerwinde Winde (Kleyne), Winde (Kleyne Klockskens) Cruydt-boeck 3, 13, 3
Convolvulus floridus (vgl. Convolvulus scoparius) 'Rozenhout' (een winde), Rose wood, Lignum rhodii Aspalathus Cruydt-boeck Indiaensche 37
Convolvulus scammonia Purgeerwinde Scammonia, Scammonium (van Syrien) Cruydt-boeck 3, 13, 1
Convolvulus scoparius (vgl. Convolvulus floridus) 'Rozenhout' (een winde), Rose wood, Lignum rhodii Aspalathus Cruydt-boeck Indiaensche 37
Convolvulus sepium Haagwinde Winde (Groote Clockskens), Winde (Groote Sachte) Cruydt-boeck 3, 13, 2
Convolvulus soldanella Zeewinde Winde (Zee) Cruydt-boeck 3, 13, 5
Coprinus micaeus Glimmerinktzwam Campernoelien (Doodelijcke), Duyvelsbroot (Vergiftigh) [afbeelding links] Cruydt-boeck 3, 15, 24
Corallina officinalis Koraalwier Coraelcruydt, Zeemosch (Coraelsgewijse) Cruydt-boeck 3, 15, 20
Cordia myxa Sebestenboom (Egyptische sebestenboom) Sebesten Cruydt-boeck 6, 28, 15
Coriandrum sativum Koriander Coriander Cruydt-boeck 2, 10, 7
Cornus mas Gele kornoelje Cornoelieboom (vrucht: Cornoel(i)e) Cruydt-boeck 6, 28, 11
Cornus sanguinea Rode kornoelje Cornoelie (Wilde) Cruydt-boeck 6, 27, 23
Coronilla coronata Bergkroonkruid Bijlkenscruydt (Tweede oft Kleyn), Securidaca (Kleyn) Cruydt-boeck 4, 18, 13
Coronilla scorpioides Schorpioen-kroonkruid Scorpioencruydt (Tweede), Scorpioides van Matthiolus Cruydt-boeck 1, 3, 20
Coronopus squamatus Grove varkenskers Hertshoren (Kruypende) Cruydt-boeck 1, 4, 25
Corydalis cava Holwortel Hoolwortele Cruydt-boeck 3, 11, 4
Corydalis solida Vingerhelmbloem Hoolwortele (Kleyne) Cruydt-boeck 3, 11, 4

Corylus avellana

Gewone hazelaar (vrucht: Carya Pontica, Leptocarya, Nuces Ponticae, Nuces avellanae, Nuces Praenestinae, Heracleotice, Haselnoot, Haselnoten; Nuces Ponticae, roode Haselnoten (de oprechte, tamme Haselnoten))

Haselaer (vrucht: Haselnoten) Cruydt-boeck 6, 28, 24
Cotinus coggygria Pruikenboom Coggygria, Verwloof(f) Cruydt-boeck 6, 27, 19
Crambe maritima Zeekool Koole (Wilde oft Zee) Cruydt-boeck 5, 21, 8
Crataegus azarolus Azarool Azaroolboom, Drijsteen, Mispelboom (Vremde) (vrucht: Azarolen, Mispelen met dry steenen) Cruydt-boeck 6, 28, 10
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Haghedoren, Haghedoren (Witte) Cruydt-boeck 6, 26, 11
Crepis foetida Stinkend streepzaad Cicorye (Stinckende), Cruyscruydt (Derde) Cruydt-boeck 5, 21, 19
Crepis tectorum Smal streepzaad Havickscruydt (Vijfde oft Allerkleynste) Cruydt-boeck 5, 21, 18
Cressa cretica Zoutwinde, Kretenzische winde Velt-Cypres (Derde) Cruydt-boeck 1, 2,27
Crithmum maritimum Zeevenkel Creta marina, Venckel (Zee) Cruydt-boeck 5, 24, 14
Crocus sativus Saffraankrokus Saffraen(cruydt) Cruydt-boeck 2, 7, 15
Crucianella maritima Zeecrucianella Mee (Zeesche), Rotte (Zee) Cruydt-boeck 3, 11, 34
Cruciata laevipes Kruisbladwalstro Crusette Cruydt-boeck 3, 11, 34
Cucubalus baccifer Besanjelier Muer (Kruypende) Cruydt-boeck 3, 13, 14
Cucumis melo Meloen Citrullen, Anguria Cruydt-boeck 5, 22, 3
Cucumis melo (Flexuosus groep) Slangkomkommer Concommeren (Langhworpighe oft Slanghe) Cruydt-boeck 5, 22, 1
Cucumis sativus Komkommer, Augurk (waarvan vele rassen) Concommeren (Ghemeyne oft Tamme) Cruydt-boeck 5, 22, 1
Cucurbita maxima Reuzenpompoen (Winterpompoen) Cauwoorden (Eerste oft Platte, oft Groote Flesch) Cruydt-boeck 5, 22, 6
Cucurbita moschata Muskaatpompoen (Muskaatkalebas) Pepoenen (Breede oft Platte) Cruydt-boeck 5, 22, 4
Cucurbita pepo (tweede variëteit)  Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Groote Ronde oft Zee) Cruydt-boeck 5, 22, 4
Cucurbita pepo (derde variëteit) Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Kleyne Ronde oft Spaensche);Pepones lati, breede Pepoenen (Torcksche Meloenen) Cruydt-boeck 5, 22, 4
Cucurbita pepo (eerste variëteit)  Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen) Pepoenen (Groote Langhworpighe oft Turcksche) Cruydt-boeck 5, 22, 4
Cullen americanum   Claveren (Cruydt-boeck Indiaensche oft WestIndische) Cruydt-boeck 4, 19, 9
Cuminum cyminum Komijn Comijn (Ghemeynen oft Tammen) Cruydt-boeck 2, 10, 5
Cupressus sempervirens Gewone cipres Cypres(se)boom Cruydt-boeck 6, 30, 7
Curcuma zedoaria Kurkumawortel (Zedoarwortel) Zedoaria Cruydt-boeck Indiaensche 42
Currania dryopteris Gebogen driehoeksvaren Varen (Wit Eycken) Cruydt-boeck 3, 15, 4
Cuscuta (Cuscuta epithymum e.a.) warkruid (klein warkruid e.a.) Schorfte (Kleyne), Wranghe (Kleyne) Cruydt-boeck 4, 18, 25
Cuscuta epilinum   Vlaswarkruid Cuscuta, Dodercruydt, Duyvelsnaeygaeren, Schorfte, Sijde op 't Vlas, Viltcruydt, Wranghe (Groote) Cruydt-boeck 4, 18, 25
Cuscuta europaea Groot warkruid Wranghe (Groote) Cruydt-boeck 4, 18, 25
Cyclamen hederifolium Napolitaanse cyclamen Verckensbroot met bladeren als Veylbladeren Cruydt-boeck 3, 11, 13
Cyclamen purpurascens Europese cyclamen (Alpenviooltje) Verckensbroot met ronde bladeren Cruydt-boeck 3, 11, 13

Cydonia oblonga

Kwee (Kweepeer) (vrucht: Melon Cydonion, Malum Cotoneum (Citonium = Cytonium), Queappel)

Quee(appel)boom, Queepeerboom (vrucht: Queeappelen, Queeperen) Cruydt-boeck 6, 28, 5
Cymbalaria muralis Muurleeuwenbek Cymbalaria met Veyl-bladeren Cruydt-boeck 3, 13, 4
Cymbopogon schoenanthus Kameelgras (een citroengras) Biese (Welrieckende), Kemelshoy, Kemelsstroo Cruydt-boeck Indiaensche 47
Cynanchum acutum -   Periploca (Eerste) Cruydt-boeck 3, 13, 20
Cynara cardunculus Kardoen Articiocken (Stekelighe) Cruydt-boeck 5, 25, 6
Cynara scolymus Artisjok Articiocken Cruydt-boeck 5, 25, 6
Cynoglossum officinale Veldhondstong Hondtstonghe Cruydt-boeck 1, 2,33
Cyperus esculentus Knolcyperus Cyperus (Soeten), Trasi Cruydt-boeck 3, 11, 15
Cyperus longus Galingaan (cypergras) Galigaen (Wilden) Cruydt-boeck Indiaensche 40
Cyperus longus Rood cypergras Cyperus (Langhen) Cruydt-boeck 3, 11, 14
Cyperus papyrus Papyrusriet Riet (Papier) Cruydt-boeck Indiaensche 47
Cyperus rotundus Rond cypergras Cyperus (Ronden) Cruydt-boeck 3, 11, 14
Cypripedium calceolus Vrouwenschoentje Marienschoen, Papenschoen, Vrouwenschoen (Onser) Cruydt-boeck 2, 6, 22
Cytinus hypocistis Gele hypocist Hypocistis Cruydt-boeck 2, 6, 29
Cytisus austriacus   Cytisus (Tweeden Bastaerdt) Cruydt-boeck 4, 19, 12
Cytisus nigricans   Cytisus (Eersten Bastaerdt oft Wilde) Cruydt-boeck 4, 19, 12
Cytisus scoparius Brem Brem (Groote ende Kleyne oft Neere) Cruydt-boeck 6, 27, 1

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina