Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck Voorwerk bladzijde [vii-xiiii]  Zie volgende pagina »

Register vanden Brabantschen ende Nederlandschen naemen ende toenaemen van allen cruyden ende ghewassen die in desen Cruydeboeck bescreven ende ghefigureert staen

(register van de Nederlandse namen der kruiden)

Bladzijde [vii]

Bladzijde [viii]

Bladzijde [ix]

Bladzijde [x]

Bladzijde [xi]

Bladzijde [xii]

Bladzijde [xiii]

Bladzijde [xiiii]

 
 

^Naar het begin van deze pagina