Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

V

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Vaccinium Bosbes   Cruijdeboeck 6, 14
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes Crakebesien, swerte Cruijdeboeck 6, 14
Vaccinium oxycoccos Kleine veenbes Veenbesien Cruijdeboeck 6, 14
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes Crakebesien, roode Cruijdeboeck 6, 14
Valeriana dioica Kleine valeriaan Valeriane, cleyne wilde Cruijdeboeck 3, 17
Valeriana officinalis Echte valeriaan Valeriane, groote wilde Cruijdeboeck 3, 17
Valeriana phu Grote valeriaan Valeriane, tamme (groote Valeriane, Sint Joriscruyt, Speercruyt) Cruijdeboeck 3, 17
Veratrum album Witte nieswortel Nieswortel, witte (wit Niescruyt) Cruijdeboeck 3, 29
Verbascum blattaria Mottenkruid Mottencruyt Cruijdeboeck 1, 80
Verbascum lychnitis Melige toorts Wollecruyt, wildt Cruijdeboeck 1, 79
Verbascum nigrum Zwarte toorts Wollecruyt, swert Cruijdeboeck 1, 79
Verbascum phlomoides Keizerskaars Wollecruyt wijfken, geel Cruijdeboeck 1, 79
Verbascum pulverulentum Vlokkige toorts Wollecruyt wijfken, wit Cruijdeboeck 1, 79
Verbascum thapsus Koningskaars Wollecruyt manneken, wit Cruijdeboeck 1, 79
Verbena officinalis IJzerhard Verbene (Ysercruyt, Yserhert) Cruijdeboeck 1, 84
Verbena supina Liggend ijzerhard Verbene manneken en wijfken, cruypende (neere Verbene) Cruijdeboeck 1, 84
Veronica beccabunga Beekpunge Waterpongen Cruijdeboeck 5, 21
Veronica chamaedrys Gewone ereprijs Gamanderlijn Cruijdeboeck 1, 15
Veronica longifolia Lange ereprijs Wederick, blauw Cruijdeboeck 1, 47
Veronica officinalis Mannetjesereprijs Eerenprijs manneken Cruijdeboeck 1, 16
Veronica serpyllifolia Tijmereprijs Eerenprijs wijfken Cruijdeboeck 1, 16
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal Lynen (Lenen) Cruijdeboeck 3, 50
Viburnum lantana Wollige sneeuwbal Alfsrancke Cruijdeboeck 3, 11
Vicia cracca Vogelwikke Vitsen, wilde Cruijdeboeck 4, 25
Vicia ervilia Erve (Linzenwikke) Ciceren, ronde Cruijdeboeck 4, 20
Vicia faba Tuinboon Boonen, ghemeyne (groote tamme Boonen, groote Boonen) Cruijdeboeck 4, 16
Vicia faba var. equina Paardenboon Boonkens, Zeeusche (Peerdeboonkens, cleyne tamme Boonen) Cruijdeboeck 4, 16

Vicia hirsuta

Ringelwikke Crock Cruijdeboeck 4, 24
Vicia orobus Heidewikke Crock Cruijdeboeck 4, 24
Vicia sativa     Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke Vitsen Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sativa subsp. sativa Voederwikke Vitsen Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sativa subsp. segetalis Vergeten wikke Vitsen Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sepium Heggenwikke Boonen, wilde (swerte Boone, Moorkens) Cruijdeboeck 4, 16
Vinca minor Kleine maagdenpalm Vincoorde (Ingroen, Maechdenpalm) Cruijdeboeck 1, 20
Vincetoxicum hirundinaria Witte engbloem Swaluwortel Cruijdeboeck 3, 4
Viola odorata Maarts viooltje Violetten Cruijdeboeck 2, 1
Viola tricolor Driekleurig viooltje Penseen (Dreijfuldicheyt bloemen) Cruijdeboeck 2, 2
Viscum album Maretak Marentacken Cruijdeboeck 6, 66
Vitex agnus-castus Monnikenpeper (Kuisboom) Agnus castus Cruijdeboeck 6, 29
Vitis vinifera subsp. sylvestris Wilde wijnstok (Wilde druif) Wijngaert, wilde Cruijdeboeck 5, 79
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif)

Wijngaert, tamme

Cruijdeboeck 5, 78

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het