Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

U

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Ulmus glabra Ruwe iep (Bergiep) Olm (ghemeyne Olmboom) Cruijdeboeck 6, 69
Ulmus minor Gladde iep Olm, Italiaensche Cruijdeboeck 6, 69
Ulmus sp Olm   Cruijdeboeck 6, 69
Umbilicus rupestris Rotsnavelkruid Navelcruyt Cruijdeboeck 1, 24
Urginea maritima Zee-ui Aijeuijn, zee- Cruijdeboeck 5, 75
Urtica dioica Grote brandnetel Netelen, groote Cruijdeboeck 1, 85
Urtica pilulifera Gave brandnetel (Roomse netel) Netelen, Roomsche Cruijdeboeck 1, 85
Urtica urens Kleine brandnetel Netelen, heete Cruijdeboeck 1, 85
Usnea barbata Baardmos Mosch (Boommosch) Cruijdeboeck 3, 69
Ustilago avenae Haverbrand (op haver) Brant Cruijdeboeck 4, 15
Ustilago hordei Steenbrand (op gerst) Brant Cruijdeboeck 4, 15
Ustilago tritici Stuifbrand (op tarwe) Brant Cruijdeboeck 4, 15

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina