Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

T

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Tagetes erecta Grote afrikaan

Thunisbloemen, groote

Cruijdeboeck 2, 25
Tagetes patula Klein afrikaantje Thunisbloemen, cleyne Cruijdeboeck 2, 25
Tamarix gallica Franse tamarisk Tamarischboom, groote Cruijdeboeck 6, 18
Tamus communis Spekwortel Bryonie, wilde (wilde Wijngaert, onser Vrouwen seghel) Cruijdeboeck 3, 49
Tanacetum balsamita Balsemwormkruid Balseme, groote Cruijdeboeck 2, 63
Tanacetum parthenium Moederkruid Mater (Modercruyt) Cruijdeboeck 1, 10
Tanacetum vulgare Boerenwormkruid Reijnvaer (Wormcruyt) Cruijdeboeck 1, 9
Taraxacum officinale Paardenbloem Pape(n)cruyt (Hontsroosen, Canckerbloemen, Scorftbloemen) Cruijdeboeck 5, 15
Taxus baccata Taxus Ibenboom Cruijdeboeck 6, 77
Teucrium botrys Trosgamander Veltcypres, tweede Cruijdeboeck 1, 17
Teucrium polium (een gamandersoort, "poleigamander") Polium Cruijdeboeck 2, 54
Teucrium scordium Moerasgamander Loock, water- Cruijdeboeck 1, 73
Teucrium scorodonia Valse salie Gamanderlin, groot Cruijdeboeck 1, 74
Thalictrum flavum Poelruit

Gheytenbaert, cleyne (valsche Rhabarbere)

Cruijdeboeck 1, 28

Thapsia garganica

- Thapsia Cruijdeboeck 3, 39
Thlaspi arvense Witte krodde Visselcruyt Cruijdeboeck 5, 59
Thlaspi montanum Bergboerenkers Thlaspi Cruijdeboeck 5, 59
Thymelaea passerina Vogelkopje Peerlencruyt van Hieronymus Bock Cruijdeboeck 2, 87
Thymus serpyllum Kleine tijm Quendel, Roomsche Cruijdeboeck 2, 51
Thymus vulgaris Echte tijm Thymus Cruijdeboeck 2, 50
Tilia Linde   Cruijdeboeck 6, 70
Tilia cordata Winterlinde Lindeboom manneken (Linde) Cruijdeboeck 6, 70
Tilia platyphyllos Zomerlinde Lindeboom wijfken (Linde) Cruijdeboeck 6, 70
Tordylion officinale Kretenzische seseli

Tordylion

Cruijdeboeck 2, 81
Tragopogon pratensis subsp. pratensis Gele morgenster Bocxbaert (Josephs bloemen) Cruijdeboeck 2, 17
Trapa natans Waternoot Noten, water- (Minckysers) Cruijdeboeck 4, 60
Trifolium Klaver   Cruijdeboeck 4, 32
Trifolium arvense Hazenpootje Hasenpootkens (Hasenvoetkens) Cruijdeboeck 4, 38
Trifolium pratense Rode klaver Claveren, ghemeyne Cruijdeboeck 4, 32
Trifolium repens Witte klaver Claveren, ghemeyne Cruijdeboeck 4, 32
Trigonella caerulea Zevengetijdenklaver Sevenghetijdecruyt

Cruijdeboeck 4, 33

Trigonella foenum-graecum Fenegriek

 

Fenigrieck

Cruijdeboeck 4, 31
Tripleurospermum maritimum Reukeloze kamille Camille, groote wilde (Coedille) Cruijdeboeck 2, 30
Triticum aestivum Tarwe Terwe Cruijdeboeck 4, 1
Triticum dicoccum Emmer Amelcoren

Cruijdeboeck 4, 3

Triticum monococcum Eenkoren Eencoren Cruijdeboeck 4, 6
Triticum spelta Spelt Spelte Cruijdeboeck 4, 2
Triticum turgidum Engelse tarwe Terwe, Roomsche

Cruijdeboeck 4, 4

Tussilago farfara Klein hoefblad

Hoefbladeren (Hoofbladeren, Peertsclauw)

Cruijdeboeck 1, 11

Typha latifolia Grote lisdodde Lischdodden (Donsen) Cruijdeboeck 4, 44

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina