Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

QR

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Quercus robur Zomereik Eeckel, Eyckenboom (Eycke) Cruijdeboeck 6, 65
Ranunculus Boterbloem   Cruijdeboeck 3, 70
Ranunculus aquatilis Fijne waterranonkel Levercruyt, water- (witte oft water Boterbloemen)

Cruijdeboeck 1, 68

Ranunculus auricomus Gulden boterbloem (blz. 487) Lupaertsclauwen (houtsnede bij 3,70 )

Cruijdeboeck 3, 92

Ranunculus auricomus Gulden boterbloem Lupaertsclauwen (houtsnede bij 3,70 )

Cruijdeboeck 3, 70

Ranunculus bulbosus Knolboterbloem Sint Anthuenis raepken

Cruijdeboeck 3, 71

Ranunculus flammula Egelboterbloem Egelcoolen Cruijdeboeck 3, 73
Ranunculus platanifolius Grote witte boterbloem Hanenvoet, witte Cruijdeboeck 3, 70
Ranunculus repens Kruipende boterbloem Booterbloeme (wilde Booterbloeme)

Cruijdeboeck 3, 72

Ranunculus repens var. pleniflorus Kruipende boterbloem Booterbloeme (wilde Booterbloeme)

Cruijdeboeck 3, 72

Ranunculus sceleratus Blaartrekkende boterbloem Hanenvoet, water-

Cruijdeboeck 3, 70

Raphanus raphanistrum Knopherik Radijs, water- Cruijdeboeck 5, 35
Raphanus sativus Radijs Radijs, tamme of ghemeyne

Cruijdeboeck 5, 35

Reseda luteola Wouw Wouwe Cruijdeboeck 1, 44
Rhamnus frangula Sporkehout met "breedachtighe ende schier ronde bladerkens"

Cruijdeboeck 6, 32

Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar Ratelen, witte en geele (Hanekammekens) Cruijdeboeck 4, 43
Rhodiola rosea Rhodiola (Rozenwortel) Roosewortel Cruijdeboeck 3, 18
Rhus coriaria Sumak Smacke (Sumach) Cruijdeboeck 6, 30
Ribes Ribes   Cruijdeboeck 6, 23
Ribes nigrum Zwarte bes Aelbesien, swerte Cruijdeboeck 6, 23
Ribes rubrum Aalbes Aelbesien, roode

Cruijdeboeck 6, 23

Ribes uva-crispa Kruisbes Stekelbesien (Kroesbesien, Knoeselen) Cruijdeboeck 6, 22
Ricinus communis Wonderboom Wonderboom (Cruysboom, Mollencruyt) Cruijdeboeck 3, 33
Rosa Roos   Cruijdeboeck 6, 1
Rosa canina Hondsroos Roose, wilde Cruijdeboeck 6, 1
Rosa centifolia Provenceroos (Provence Groep) Roose, Provinsche Cruijdeboeck 6, 1
Rosa damascena Damascener roos Roose, witte

Cruijdeboeck 6, 1

Rosa gallica Franse roos (roze variëteit) Roose, Provinsche (bleeckroode Roose) Cruijdeboeck 6, 1
Rosa gallica Franse roos (rode variëteit) Roose, roode Cruijdeboeck 6, 1
Rosa lutea Gele roos Roose, geele Cruijdeboeck 6, 1
Rosa majalis Kaneelroos Rooskens, caneel- Cruijdeboeck 6, 1
Rosa moschata Muskusroos Rooskens, musket-

Cruijdeboeck 6, 1

Rosa pimpinellifolia Duinroos Rooskens, duyn- Cruijdeboeck 6, 1
Rosa rubiginosa Egelantier Eglantier Cruijdeboeck 6, 1
Rosmarinus officinalis Rozemarijn Rosmarijn Cruijdeboeck 2, 67
Rubia tinctorum Meekrap Rotte (Mee), tamme Cruijdeboeck 4, 61
Rubus caesius Dauwbraam Braembesien, cleyne (cleyne Braemen, cleyne Breeme)

Cruijdeboeck 6, 3

Rubus fruticosus Gewone braam Braembesien, groote (groote Braeme, Haghebesien) Cruijdeboeck 6, 3
Rubus idaeus Framboos Hinnebesien (Hinnebraemen, Frambesien) Cruijdeboeck 6, 4
Rumex Zuring   Cruijdeboeck 5, 9
Rumex acetosa Veldzuring Surckele Cruijdeboeck 5, 9
Rumex acetosella Schapenzuring Surckele, velt- (scaeps Surckele) Cruijdeboeck 5, 9
Rumex aquaticus Paardenzuring Patich (Peerdick)

Cruijdeboeck 5, 9

Rumex hydrolapathum Waterzuring Hippolapathum Cruijdeboeck 5, 9
Rumex obtusifolius Ridderzuring Patich, wilde Cruijdeboeck 5, 9
Rumex patientia Spinaziezuring Patientie (groot Sulker) Cruijdeboeck 5, 9
Rumex sanguineus Bloedzuring Drakenbloet Cruijdeboeck 5, 9
Ruscus aculeatus Stekelige muizendoorn Palm, stekende (Muysdorene) Cruijdeboeck 6, 16
Ruscus hypoglossum Muizendoorn Tonghenbladt manneken (Keelcruyt, Tapkenscruyt) Cruijdeboeck 6, 17
Ruscus hypophyllum Muizendoorn Tonghenbladt wijfken (Keelcruyt, Tapkenscruyt) Cruijdeboeck 6, 17
Ruta graveolens Wijnruit Ruyte, tamme (Wijnruyte) Cruijdeboeck 1, 69
Ruta montana Bergwijnruit Ruyte, wilde

Cruijdeboeck 1, 69

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L |