Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

P

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Paeonia mascula Gewone pioenroos Pioene manneken (valsch Dictam) Cruijdeboeck 3, 16
Paeonia officinalis Boerenpioen Pioene wijfken (Pioenen, Pioenbloemen, Mastbloemen)

Cruijdeboeck 3, 16

Panicum miliaceum Pluimgierst Hirs (Milie) Cruijdeboeck 4, 9
Papaver Klaproos   Cruijdeboeck 3, 77
Papaver dubium Bleke klaproos Huel (vloeyende, rijsende Huel)

Cruijdeboeck 3, 77

Papaver dubium Bleke klaproos   Cruijdeboeck 3, 78
Papaver hybridum (met purpuren bloemen)   Glaucium Cruijdeboeck 2, 101
Papaver rhoeas Grote klaproos en Clapperroosen, cleyne en groote

Cruijdeboeck 3, 77

Papaver rhoeas Grote klaproos Clapperroosen, cleyne en groote Cruijdeboeck 3, 78
Papaver setigerum   Huel, roode Cruijdeboeck 3, 77
Papaver somniferum Slaapbol Huel, witte (tamme Huel)

Cruijdeboeck 3, 77

Parietaria officinalis Groot glaskruid Glascruyt Cruijdeboeck 1, 32
Paris quadrifolia Eenbes Wolfsbesie(n), (Dolwortel) Cruijdeboeck 3, 74
Parnassia palustris Parnassia Gras van Parnaso Cruijdeboeck 4, 41
Pastinaca sativa Pastinaak (wilde vorm) Moren, wilde

Cruijdeboeck 5, 37

Pastinaca sativa subsp. sativa Pastinaak (cultuurvorm) Moren (Pastinaken), tamme

Cruijdeboeck 5, 37

Pedicularis palustris Moeraskartelblad Ratelen, roode Cruijdeboeck 4, 43
Persicaria amphibia Veenwortel Fonteyncruyt Cruijdeboeck 1, 68
Persicaria bistorta Adderwortel Hertstonghe, groote Cruijdeboeck 1, 13
Persicaria hydropiper Waterpeper Peper, water- Cruijdeboeck 5, 63
Persicaria maculosa Perzikkruid Persickcruyt (Vloocruyt) Cruijdeboeck 5, 64
Persicaria minor Kleine duizendknoop Hertstonghe, cleyne Cruijdeboeck 1, 13
Petasites hybridus Groot hoefblad Pestilentiewortel (Dockebladeren) Cruijdeboeck 1, 12
Petroselinum crispum Peterselie Eppe, hof- (ghemeyn Peterselie)

Cruijdeboeck 5, 39

Peucedanum cervaria Hertenkruid Herstwortel, swerte Cruijdeboeck 2, 79
Peucedanum officinale Varkensvenkel Venckel, verckens- (Solferwortel) Cruijdeboeck 2, 92
Peucedanum oreoselinum Bergvarkenskervel Eppe, berg- Cruijdeboeck 5, 41
Peucedanum ostruthium Meesterwortel Meesterwortel, tam Cruijdeboeck 2, 93
Phaseolus vulgaris Boon Boonkens, Roomsche Cruijdeboeck 4, 17
Phoenix dactylifera Dadelpalm Dadel(boom) (oprechte Palmboom,) Cruijdeboeck 6, 60
Physalis alkekengi Echte lampionplant Nascaye (Nachtscade) Cruijdeboeck 3, 86
Physalis somnifera Winterkers (Slaapbes) Nascaye, slaepmakende (rasernie maekende)

Cruijdeboeck 3, 88

Picea abies Fijnspar Denneboom, roode Cruijdeboeck 6, 79
Pimpinella anisum Anijs Anijs Cruijdeboeck 2, 73
Pimpinella major Grote bevernel Bevernelle, groote (Bevernaert) Cruijdeboeck 2, 84
Pimpinella saxifraga Kleine bevernel Bevernelle, cleyn Cruijdeboeck 2, 84
Pinus cembra Alpenden Cembri Cruijdeboeck 6, 78
Pinus mugo Bergden Humilis pinus Cruijdeboeck 6, 78
Pinus nigra var. maritima Corsicaanse den Pinus Idea Cruijdeboeck 6, 78
Pinus pinaster Zeeden Pinus marina

Cruijdeboeck 6, 78

Pinus pinea Parasolden Pijnboom, tamme Cruijdeboeck 6, 78
Pinus sylvestris Grove den Pijnappele, Pijnboom, wilde (Vuerenhout) Cruijdeboeck 6, 78
Piper longum Lange peper Peper, lanck Cruijdeboeck 5, 66
Piper nigrum Peperplant Peper, witte en zwarte Cruijdeboeck 5, 66
Pistacia lentiscus Mastixboom Mastixboom (Lentiscus) Cruijdeboeck 6, 84
Pistacia terebinthus Terpentijnboom Terbenthijnboom (Terebinthijnboom, Terebinthus) Cruijdeboeck 6, 83
Pistacia vera Echte pistache Fisticen(boom) Cruijdeboeck 6, 58
Pisum sativum Erwt Erwten, stock- (groote Erwten, Roomsche Erwten)

Cruijdeboeck 4, 18

Plantago coronopus Hertshoornweegbree Hertshoren (Gravinnecruyt, valsche Crayenvoet) Cruijdeboeck 1, 61
Plantago lanceolata Smalle weegbree Wechbree, cleyn (Hontsribbe)

Cruijdeboeck 1, 60

Plantago major subsp. major Grote weegbree Wechbree, groot

Cruijdeboeck 1, 60

Plantago maritima Zeeweegbree Wechbree, zee-

Cruijdeboeck 1, 60

Plantago media Ruige weegbree Wechbree. breet

Cruijdeboeck 1, 60

Plantago psyllium Vlozaad Vloycruyt

Cruijdeboeck 1, 67

Platanthera bifolia Welriekende nachtorchis Ragwortel manneken

Cruijdeboeck 2, 46

Polemonium caeruleum Jakobsladder Valeriane van Griecken (Phu Graecum)

Cruijdeboeck 3, 17

Polygala vulgaris Gewone vleugeltjesbloem Cruysbloemkens

Cruijdeboeck 1, 31

Polygonatum multiflorum Gewone salomonszegel Salomons seghel, groot

Cruijdeboeck 1, 66

Polygonatum verticillatum Kranssalomonszegel Salomons seghel, cleyn

Cruijdeboeck 1, 66

Polygonum aviculare Gewoon varkensgras Duysentknoop manneken (Wechgras, Verkensgras)

Cruijdeboeck 1, 64

Polypodium vulgare Gewone eikvaren Eyckenvaren (Boomvaren)

Cruijdeboeck 3, 61

Polytrichum commune Gewoon haarmos Wederdoot, gulden

Cruijdeboeck 3, 69

Populus Populier   Cruijdeboeck 6, 68
Populus alba Witte abeel Populierboom, witte (Abeelboom)

Cruijdeboeck 6, 68

Populus nigra Zwarte populier Populierboom, swerte (Populier, Popelaere)

Cruijdeboeck 6, 68

Populus tremula Ratelpopulier Ratelaer (Rateleer)

Cruijdeboeck 6, 68

Portulaca oleracea Postelein Porceleyne, tamme en wilde

Cruijdeboeck 5, 19

Potentilla anserina Zilverschoon Ganserick (Argentine)

Cruijdeboeck 1, 57

Potentilla erecta Tormentil Tormentille Cruijdeboeck 1, 55
Potentilla recta Rechte ganzerik Vijfvinghercruyt, cleyn geel Cruijdeboeck 1, 54
Potentilla reptans Vijfvingerkruid Vijfvinghercruyt, groot geel Cruijdeboeck 1, 54
Potentilla supina Liggende ganzerik Vijfvinghercruyt, wit Cruijdeboeck 1, 54
Primula elatior Slanke sleutelbloem Sluetelbloemen, witte

Cruijdeboeck 1, 81

Primula veris Gulden sleutelbloem Sluetelbloemen, groote of welrieckende (Sint Peeterscruyt) Cruijdeboeck 1, 81
Primula vulgaris Stengelloze sleutelbloem Sluetelbloemen, cleyne

Cruijdeboeck 1, 81

Prunella vulgaris Gewone brunel Bruynelle

Cruijdeboeck 1, 88

Prunus armeniaca Abrikoos Persekens, Perseboom, vroeghe

Cruijdeboeck 6, 42

Prunus avium Zoete kers Kerseboom, cleyne (cleyne Kerselaer)

Cruijdeboeck 6, 51

Prunus cerasifera (Prunus domestica cerasifera) Kerspruim Pruymen, Pruymboom

Cruijdeboeck 6, 48

Prunus cerasus Zure kers Crieckeboomken

Cruijdeboeck 6, 51

Prunus domestica (en hybriden) Pruim  

Cruijdeboeck 6, 48

Prunus domestica-hybride     Cruijdeboeck 6, 48
Prunus dulcis Amandel (Amandelboom) Amandel(boom)

Cruijdeboeck 6, 43

Prunus mahaleb Weichselboom Kers(eboom), groote (groote Kerselaer, Spaensche Kerselaer)

Cruijdeboeck 6, 51

Prunus persica Perzik Persen, Perseboom

Cruijdeboeck 6, 42

Prunus spinosa Sleedoorn Slehedoren

Cruijdeboeck 6, 48

Pteridium aquilinum Adelaarsvaren Varen wijfken

Cruijdeboeck 3, 59

Pulicaria dysenterica Heelblaadjes (Rodeloopalant) Conyza wijfken

Cruijdeboeck 1, 22

Pulicaria vulgaris Klein vlooienkruid Conyza, middelste

Cruijdeboeck 1, 22

Pulmonaria officinalis Gevlekt longkruid Onser vrouwen melckcruyt (Onser vrouwen spin, Longhencruyt)

Cruijdeboeck 1, 83

Pulsatilla vulgaris Wildemanskruid Cueckenscelle

Cruijdeboeck 3, 70

Punica granatum Granaatappel Granaetappel

Cruijdeboeck 6, 40

Pyrola rotundifolia Rond wintergroen Wintergruen

Cruijdeboeck 1, 90

Pyrus communis Peer (vele rassen) Peer(boom)

Cruijdeboeck 6, 44

A | B | C | D | E | F | G| H |