Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

IJK

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Ilex aquifolium Hulst Hulst Cruijdeboeck 6, 34
Impatiens balsamina Balsemien Balsemappel wijfken Cruijdeboeck 3, 84
Impatiens noli-tangere Groot springzaad Springcruyt (Cruydeken en ruert my niet) Cruijdeboeck 1, 50
Inula conyzae Donderkruid Conyza manneken Cruijdeboeck 1, 22
Inula helenium Griekse alant Alantwortel (Galantwortele) Cruijdeboeck 3, 14
Iris 'Florentina' Florentijnse lis Lisch, wit Cruijdeboeck 2, 34
Iris foetidissima Stinkende lis Lisch, stinckende (Wandtluyscruyt, wildt Lisch) Cruijdeboeck 2, 36
Iris germanica Blauwe lis Lisch over zee Cruijdeboeck 2, 34
Iris pseudacorus Gele lis Lisch, geel (Bocxboonen) Cruijdeboeck 2, 35
Isatis tinctoria Wede Weedt Cruijdeboeck 1, 43
Jacobaea maritima Zilverkruiskruid Sint Jacobs cruyt, wit Cruijdeboeck 1, 9
Jacobaea vulgaris subsp. vulgaris Jakobskruiskruid Sint Jacobscruyt Cruijdeboeck 1, 9
Jasione montana Zandblauwtje Scabiose, cleyn Cruijdeboeck 1, 71
Jasminum officinale Gewone jasmijn Iasminum Cruijdeboeck 6, 37
Juglans regia Okkernoot (Walnoot) Okernoot, Noteboom Cruijdeboeck 6, 55
Juniperus communis Jeneverbes Genever, cleyne of ghemeyne Cruijdeboeck 6, 74
Juniperus sabina Sabijnse jeneverbes Sabina Cruijdeboeck 6, 75
Juniperus sabina var. tamariscifolia Sabijnse jeneverbes (variëteit) Savelboom Cruijdeboeck 6, 75
Knautia arvensis Beemdkroon Scabiose Cruijdeboeck 1, 71

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

^Naar het begin van deze pagina