Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1 Gheslacht, onderscheet, fatsoen, naemen, cracht ende werckinghe Planten Alfabetisch

Deel 2 Bloemen, welrieckende cruyden, saden, ende dyer ghelijcken Planten Alfabetisch

Deel 3 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 4 Wortelen, medecynale cruyden, ende quaden hinderlijcke ghewassen Planten Alfabetisch

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 13-05-2023

 

De herkende planten in het Cruijdeboeck uit 1554

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

B

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Ballota nigra subsp. foetida Stinkende ballote Andoren wijfken Cruijdeboeck 1, 48
Ballota pseudodictamnus Kretenzische ballote Dictamnum, valsch (andere houtsnede)

Cruijdeboeck 2, 70

Ballota pseudodictamnus Kretenzische ballote   Cruijdeboeck 3, 91
Ballota pseudodictamnus Kretenzische ballote Dictamnum, valsch Cruijdeboeck 2, 70
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid Kersse, winter-

Cruijdeboeck 5, 58

Bellis perennis Madeliefje (wilde soort) Madelieven, cleyne wilde Cruijdeboeck 2, 19
Bellis perennis Madeliefje (gevuldbloemig) Madelieven, cleyne tamme Cruijdeboeck 2, 19
Berberis vulgaris Zuurbes Sauseboom Cruijdeboeck 6, 24
Berula erecta Kleine watereppe Eppe, cleyne water-

Cruijdeboeck 5, 45

Beta   Biet   Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris subsp. maritima Strandbiet Beete Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris subsp. vulgaris Biet Beete, roode Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Cicla' en 'Crassa'  Snijbiet (Warmoes) Beete, witte Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris var. rubra (Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Conditiva')  Rode biet (Kroot) (ras Conditiva) Roomsche roode Beete Cruijdeboeck 5, 5
Betula pubescens Zachte berk Berckenboom (Bercken) Cruijdeboeck 6, 73
Bidens tripartita Veerdelig tandzaad Boelkenscruyt wijfken Cruijdeboeck 1, 38
Bituminaria bituminosa Pekklaver Claveren, groote

Cruijdeboeck 4, 37

Blechnum spicant Dubbelloof Grachtvaren (groot Miltcruyt, Spicant) Cruijdeboeck 3, 64
Borago officinalis Bernagie, Komkommerkruid Bernagie Cruijdeboeck 1, 6
Botrychium lunaria Gelobde maanvaren Maencruyt, cleyn Cruijdeboeck 1, 92
Brassica carinata Abessijnse mosterd Brassica juncea - Sareptamosterd

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica juncea Sareptamosterd Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica napus Koolzaad Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica napus var. napobrassica Koolraap Raepkoolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica napus var. napobrassica Koolraap (cultuurvorm) Steckrapen Cruijdeboeck 5, 33
Brassica napus var. napus Koolzaad Rapen

Cruijdeboeck 5, 32

Brassica nigra Zwarte mosterd Mostaert, ghemeyn (tam) Cruijdeboeck 5, 52
Brassica nigra Zwarte mosterd Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea Kool Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea (acephala) var. rubra Rodekool Koolen, roode (groote roo Koolen)

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica oleracea (capitata) var. alba Witte kool Sluytkoolen, witte (Cabuyskoolen) Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea (capitata) var. rubra Rodekool Rooskens (roode Sluytkoolen) Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. acephala (Brassica oleracea var. gongylodes) Koolrabi Koolen, ghehackelde Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. botrytis Bloemkool Bloemkoolen

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica oleracea var. sabauda Savooiekool Koolen, Savoyssche Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. sabellica Boerenkool Koolen, ghecronkelde Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. viridis Zwarte kool Koolen, swerte Cruijdeboeck 5, 6
Brassica rapa Raapzaad Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica rapa 'Sylvestris' (Brassica rapa var. rapifera) Meiraap Slooren

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica rapa var. rapa Knolraap Raepkoolen Cruijdeboeck 5, 6
Bruynelle   Cruijdeboeck 1, 88 Bruynelle
Bryonia alba Witte heggenrank Bryonie, swerte Cruijdeboeck 3, 48
Bryonia dioica Heggenrank Bryonie, witte Cruijdeboeck 3, 48
Bunium bulbocastanum Aardkastanje Eerdtnoten, cleyne Cruijdeboeck 5, 22
Bunium bulbocastanum Aardkastanje Eerdtnoten, cleyne Cruijdeboeck 4, 30
Bunium bulbocastanum Aardkastanje Eerd(t)noten, cleyn

Cruijdeboeck 3, 3

Bupleurum rotundifolium Doorwas Duerwas Cruijdeboeck 1, 93
Butomus umbellatus Zwanenbloem Lisch, water-

Cruijdeboeck 2, 37

Buxus sempervirens Buxus Bucxboom, groote (Palmboom) Cruijdeboeck 6, 33

A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ