Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in dit boek

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Rosa Roos   Cruijdeboeck 6, 1
Rosa damascena Damascener roos Roose, witte

Cruijdeboeck 6, 1

Rosa gallica Franse roos (rode variëteit) Roose, roode Cruijdeboeck 6, 1
Rosa gallica Franse roos (roze variëteit) Roose, Provinsche (bleeckroode Roose) Cruijdeboeck 6, 1
Rosa moschata Muskusroos Rooskens, musket-

Cruijdeboeck 6, 1

Rosa canina Hondsroos Roose, wilde Cruijdeboeck 6, 1
Rosa rubiginosa Egelantier Eglantier Cruijdeboeck 6, 1
Rosa centifolia Provenceroos (Provence Groep) Roose, Provinsche Cruijdeboeck 6, 1
Rosa majalis Kaneelroos Rooskens, caneel- Cruijdeboeck 6, 1
Rosa pimpinellifolia Duinroos Rooskens, duyn- Cruijdeboeck 6, 1
Rosa lutea Gele roos Roose, geele Cruijdeboeck 6, 1
Cistus incanus Cistusroos (Zonneroosje) (rood, paars, blauw) Cistus manneken

Cruijdeboeck 6, 2

Cistus albidus Cistusroos (Zonneroosje) (wit) Cistus, wijfken Cruijdeboeck 6, 2
Cistus ladanifer Cistusroos (Ladanumcistus) Cistus (Ledon) Cruijdeboeck 6, 2
Cytinus hypocistis Gele hypocist Hypocisthus

Cruijdeboeck 6, 2

Rubus fruticosus Gewone braam Braembesien, groote (groote Braeme, Haghebesien) Cruijdeboeck 6, 3
Rubus caesius Dauwbraam Braembesien, cleyne (cleyne Braemen, cleyne Breeme)

Cruijdeboeck 6, 3

Rubus idaeus Framboos Hinnebesien (Hinnebraemen, Frambesien) Cruijdeboeck 6, 4
Hedera Klimop   Cruijdeboeck 6, 5
Hedera helix var. chrysocarpa Klimop (heeft witte bessen) Veyl, witte Cruijdeboeck 6, 5
Hedera helix 'Arborescens' Klimop (heeft zwarte bessen) Veyl, swerte (Boomveyl, Muurveyl)

Cruijdeboeck 6, 5

Hedera helix Klimop Veyl, cleyne Cruijdeboeck 6, 5
Glechoma hederacea Hondsdraf Onderhave Cruijdeboeck 6, 6
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Gheytenbladt (Mammekenscruyt) Cruijdeboeck 6, 7
Clematis vitalba Bosrank Cission Cruijdeboeck 6, 8
Clematis viticella Italiaanse clematis  

Cruijdeboeck 6, 8

Cytisus scoparius Brem Brem Cruijdeboeck 6, 9
Orobanche rapum-genistae Grote bremraap Bremrape Cruijdeboeck 6, 9
Genista hispanica Spaanse brem Brem, Spaensche

Cruijdeboeck 6, 10

Genista tinctoria Verfbrem Brem, acker-

Cruijdeboeck 6, 11

Genista anglica Stekelbrem Brem, stekende (cleyne Brem) Cruijdeboeck 6, 12
Ononis repens subsp. spinosa Kattendoorn Prangwortel (Stalcruyt) Cruijdeboeck 6, 13
Vaccinium Bosbes   Cruijdeboeck 6, 14
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes Crakebesien, swerte Cruijdeboeck 6, 14
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes Crakebesien, roode Cruijdeboeck 6, 14
Vaccinium oxycoccos Kleine veenbes Veenbesien Cruijdeboeck 6, 14
Myrica gale Wilde gagel Gagel

Cruijdeboeck 6, 15

Ruscus aculeatus Stekelige muizendoorn Palm, stekende (Muysdorene) Cruijdeboeck 6, 16
Ruscus hypoglossum Muizendoorn Tonghenbladt manneken (Keelcruyt, Tapkenscruyt) Cruijdeboeck 6, 17
Ruscus hypophyllum Muizendoorn Tonghenbladt wijfken (Keelcruyt, Tapkenscruyt) Cruijdeboeck 6, 17
Danaë racemosa Alexandrijnse laurier Laurus van Alexandrien Cruijdeboeck 6, 17
Myricaria germanica Duitse tamarisk Tamarischboom, cleyne Cruijdeboeck 6, 18
Tamarix gallica Franse tamarisk Tamarischboom, groote Cruijdeboeck 6, 18
Calluna vulgaris Struikhei Heyde

Cruijdeboeck 6, 19

Erica cinerea Rode dophei Heyde, cleyne Cruijdeboeck 6, 19
Gossypium herbaceum Katoenplant (Katoen, Oosterse) Cottoen (Boomwolle) Cruijdeboeck 6, 20
Capparis spinosa Kapperstruik Cappers Cruijdeboeck 6, 21
Ribes uva-crispa Kruisbes Stekelbesien (Kroesbesien, Knoeselen) Cruijdeboeck 6, 22
Ribes Ribes   Cruijdeboeck 6, 23
Ribes rubrum Aalbes Aelbesien, roode

Cruijdeboeck 6, 23

Ribes nigrum Zwarte bes Aelbesien, swerte Cruijdeboeck 6, 23
Berberis vulgaris Zuurbes Sauseboom Cruijdeboeck 6, 24
Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Spina acuta Cruijdeboeck 6, 24
Acacia nilotica Echte acacia Acacia Cruijdeboeck 6, 25
Calicotome spinosa Doornheidebrem Acacia altera

Cruijdeboeck 6, 25

Myrtus communis Mirte Myrtus

Cruijdeboeck 6, 26

Laurus nobilis Laurier Laurusboom, groote Cruijdeboeck 6, 27
Daphne laureola Zwart peperboompje Laurusboom, cleyne Cruijdeboeck 6, 27
Ligustrum vulgare Wilde liguster Rijnwilghe (Mondthout, Keelcruyt) Cruijdeboeck 6, 28
Vitex agnus-castus Monnikenpeper (Kuisboom) Agnus castus Cruijdeboeck 6, 29
Rhus coriaria Sumak Smacke (Sumach) Cruijdeboeck 6, 30
Glycyrrhiza glabra Zoethout Gallissiehout (Callissiehout, Suethout) Cruijdeboeck 6, 31
Glycyrrhiza echinata Wild zoethout Glycyrrhiza vera

Cruijdeboeck 6, 31

Lycium barbarum Boksdoorn Rhamnus met "langachtighe vettachtighe bladerkens" Cruijdeboeck 6, 32
Hippophae rhamnoides Duindoorn Rhamnus met "wittachtighe bladerkens" Cruijdeboeck 6, 32
Rhamnus frangula Sporkehout met "breedachtighe ende schier ronde bladerkens"

Cruijdeboeck 6, 32

Buxus sempervirens Buxus Bucxboom, groote (Palmboom) Cruijdeboeck 6, 33
Arctostapylos uva-ursi Berendruif Bucxboom, cleyne Cruijdeboeck 6, 33
Ilex aquifolium Hulst Hulst Cruijdeboeck 6, 34
Sambucus nigra Gewone vlier Vlier, ghemeyne

Cruijdeboeck 6, 35

Sambucus racemosa Trosvlier Vlier, wilde Cruijdeboeck 6, 35
Sambucus ebulus Kruidvlier Hadick (wilde Vlier, neere Vlier) Cruijdeboeck 6, 36
Jasminum officinale Gewone jasmijn Iasminum Cruijdeboeck 6, 37
Malus sylvestris subsp. mitis Appel (Consumptieappel) Appel(boom)

Cruijdeboeck 6, 38

Citrus aurantium Bittersinaasappel Araengie appelen, Araengienboom Cruijdeboeck 6, 39
Citrus sinensis Zoete sinaasappel Araengie appelen, Araengienboom

Cruijdeboeck 6, 39

Citrus limon Citroen Limoenen Cruijdeboeck 6, 39
Citrus medica Sukadecitroen (Cederappel, Cedraat) Citroenen

Cruijdeboeck 6, 39

Punica granatum Granaatappel Granaetappel

Cruijdeboeck 6, 40

Cydonia oblonga Kwee (Kweepeer) Queappel(boom)

Cruijdeboeck 6, 41

Prunus persica Perzik Persen, Perseboom

Cruijdeboeck 6, 42

Prunus armeniaca Abrikoos Persekens, Perseboom, vroeghe

Cruijdeboeck 6, 42

Prunus dulcis Amandel (Amandelboom) Amandel(boom)

Cruijdeboeck 6, 43

Pyrus communis Peer (vele rassen) Peer(boom)

Cruijdeboeck 6, 44

Crataegus azarolus Azarool Azarolo

Cruijdeboeck 6, 45

Mespilus germanica Mispel Mispele, Mispelboom

Cruijdeboeck 6, 45

Morus nigra Zwarte moerbei Moerbesie(boom) Cruijdeboeck 6, 46
Ficus carica Vijgenboom (Gewone vijgenboom) Vijghe(boom) Cruijdeboeck 6, 47
Prunus domestica (en hybriden) Pruim  

Cruijdeboeck 6, 48

Prunus cerasifera (Prunus domestica cerasifera) Kerspruim Pruymen, Pruymboom

Cruijdeboeck 6, 48

Prunus domestica-hybride     Cruijdeboeck 6, 48
Prunus spinosa Sleedoorn Slehedoren

Cruijdeboeck 6, 48

Cordia myxa Sebestenboom (Egyptische sebestenboom) Sebesten Cruijdeboeck 6, 49
Ziziphus jujuba Indische dadel (met witte vruchten) Jujuben(boom) Cruijdeboeck 6, 50
Ziziphus sativa Chinese dadel (met rode vruchten) Jujuben(boom) Cruijdeboeck 6, 50
Prunus mahaleb Weichselboom ? Kers(eboom), groote (groote Kerselaer, Spaensche Kerselaer)

Cruijdeboeck 6, 51

Prunus cerasus Zure kers Crieckeboomken

Cruijdeboeck 6, 51

Prunus avium Zoete kers Kerseboom, cleyne (cleyne Kerselaer)

Cruijdeboeck 6, 51

Cornus mas Gele kornoelje Cornoelieboom

Cruijdeboeck 6, 52

Cornus sanguinea Rode kornoelje Vlier, wilde Cruijdeboeck 6, 52
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes Sorben(boom)

Cruijdeboeck 6, 53

Sorbus domestica Peervormige lijsterbes Sorben(boom) Cruijdeboeck 6, 53
Sorbus torminalis Elsbes Sorben(boom) Cruijdeboeck 6, 53
Castanea sativa Tamme kastanje Castanie(boom )

Cruijdeboeck 6, 54

Juglans regia Okkernoot (Walnoot) Okernoot, Noteboom Cruijdeboeck 6, 55
Myristica fragrans Muskaatnoot Notemuscaten, Foelie Cruijdeboeck 6, 56
Corylus avellana Hazelaar Haselnoot, Haselaer Cruijdeboeck 6, 57
Pistacia vera Echte pistache Fisticen(boom) Cruijdeboeck 6, 58
Staphylea pinnata Pimpernoot Pimpernoten (Sint Antuenis nootkens) Cruijdeboeck 6, 59
Phoenix dactylifera Dadelpalm Dadel(boom) (oprechte Palmboom,) Cruijdeboeck 6, 60
Olea europaea Olijfboom Olive, Olijfboom Cruijdeboeck 6, 61
Olea europaea subsp. sylvestris Olijfboom Olijfboom, wilde Cruijdeboeck 6, 61
Ceratonia siliqua Johannesbroodboom Sint Jansbroot(boom) Cruijdeboeck 6, 62
Cassia fistula Indische goudenregen Cassia fistula Cruijdeboeck 6, 63
Salix Wilg   Cruijdeboeck 6, 64
Salix purpurea Bittere wilg Wilghe, roode

Cruijdeboeck 6, 64

Salix alba Schietwilg Wilghe, witte Cruijdeboeck 6, 64
Salix alba subsp. vitellina Bindwilg Wilghe, witte Cruijdeboeck 6, 64
Salix viminalis Katwilg Wilghe, cleyne neere (Wijmen)

Cruijdeboeck 6, 64

Quercus robur Zomereik Eeckel, Eyckenboom (Eycke) Cruijdeboeck 6, 65
Viscum album Maretak Marentacken Cruijdeboeck 6, 66
Fraxinus excelsior Es Esschen(boom)

Cruijdeboeck 6, 67

Fraxinus ornus Pluimes (Bloemes) Esschen, haver- (Qualster) Cruijdeboeck 6, 67
Populus Populier   Cruijdeboeck 6, 68
Populus alba Witte abeel Populierboom, witte (Abeelboom)

Cruijdeboeck 6, 68

Populus nigra Zwarte populier Populierboom, swerte (Populier, Popelaere)

Cruijdeboeck 6, 68

Populus tremula Ratelpopulier Ratelaer (Rateleer)

Cruijdeboeck 6, 68

Ulmus sp Olm   Cruijdeboeck 6, 69
Ulmus minor Gladde iep Olm, Italiaensche Cruijdeboeck 6, 69
Ulmus glabra Ruwe iep (Bergiep) Olm (ghemeyne Olmboom) Cruijdeboeck 6, 69
Tilia Linde   Cruijdeboeck 6, 70
Tilia platyphyllos Zomerlinde Lindeboom wijfken (Linde) Cruijdeboeck 6, 70
Tilia cordata Winterlinde Lindeboom manneken (Linde) Cruijdeboeck 6, 70
Alnus glutinosa Zwarte els Elsenboom (Elsen) Cruijdeboeck 6, 71
Fagus sylvatica Beuk Bueckennootkens, Bueckenboom Cruijdeboeck 6, 72
Betula pubescens Zachte berk Berckenboom (Bercken) Cruijdeboeck 6, 73
Juniperus communis Jeneverbes Genever, cleyne of ghemeyne Cruijdeboeck 6, 74
Juniperus sabina var. tamariscifolia Sabijnse jeneverbes (variëteit) Savelboom Cruijdeboeck 6, 75
Juniperus sabina Sabijnse jeneverbes Sabina Cruijdeboeck 6, 75
Cupressus sempervirens Gewone cipres Cypressenboom

Cruijdeboeck 6, 76

Taxus baccata Taxus Ibenboom Cruijdeboeck 6, 77
Pinus pinea Parasolden Pijnboom, tamme Cruijdeboeck 6, 78
Pinus sylvestris Grove den Pijnappele, Pijnboom, wilde (Vuerenhout) Cruijdeboeck 6, 78
Pinus mugo Bergden Humilis pinus Cruijdeboeck 6, 78
Pinus cembra Alpenden Cembri Cruijdeboeck 6, 78
Pinus nigra var. maritima Corsicaanse den Pinus Idea Cruijdeboeck 6, 78
Pinus pinaster Zeeden Pinus marina

Cruijdeboeck 6, 78

Picea abies Fijnspar Denneboom, roode Cruijdeboeck 6, 79
Abies alba Zilverspar Denneboom, witte (Mastboom) Cruijdeboeck 6, 79
Larix decidua Europese lork Lorckenboom Cruijdeboeck 6, 82
Pistacia terebinthus Terpentijnboom Terbenthijnboom (Terebinthijnboom, Terebinthus) Cruijdeboeck 6, 83
Pistacia lentiscus Mastixboom Mastixboom (Lentiscus) Cruijdeboeck 6, 84

^Naar het begin van deze pagina