Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6 Van der boomen, haghen, ende alle houtachtighe gewassen, en van huerder vruchten, gummen ende sapen ondersceet, fatsoen, naem, natuere, cracht ende werkinghe Planten Alfabetisch

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in dit boek

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Abies alba Zilverspar Denneboom, witte (Mastboom) Cruijdeboeck 6, 79
Acacia nilotica Echte acacia Acacia Cruijdeboeck 6, 25
Acanthus mollis Zachte acanthus   Cruijdeboeck 4, 53
Acanthus spinosus Doornige berenklauw   Cruijdeboeck 4, 53
Adonis vernalis Voorjaarsadonis   Cruijdeboeck 3,31
Alnus glutinosa Zwarte els Elsenboom (Elsen) Cruijdeboeck 6, 71
Arctostapylos uva-ursi Berendruif Bucxboom, cleyne Cruijdeboeck 6, 33
Berberis vulgaris Zuurbes Sauseboom Cruijdeboeck 6, 24
Betula pubescens Zachte berk Berckenboom (Bercken) Cruijdeboeck 6, 73
Buxus sempervirens Buxus Bucxboom, groote (Palmboom) Cruijdeboeck 6, 33
Calicotome spinosa Doornheidebrem Acacia altera

Cruijdeboeck 6, 25

Calluna vulgaris Struikhei Heyde

Cruijdeboeck 6, 19

Capparis spinosa Kapperstruik Cappers Cruijdeboeck 6, 21
Cassia fistula Indische goudenregen Cassia fistula Cruijdeboeck 6, 63
Castanea sativa Tamme kastanje Castanie(boom )

Cruijdeboeck 6, 54

Ceratonia siliqua Johannesbroodboom Sint Jansbroot(boom) Cruijdeboeck 6, 62
Cistus albidus Cistusroos (Zonneroosje) (wit) Cistus, wijfken Cruijdeboeck 6, 2
Cistus incanus Cistusroos (Zonneroosje) (rood, paars, blauw) Cistus manneken

Cruijdeboeck 6, 2

Cistus ladanifer Cistusroos (Ladanumcistus) Cistus (Ledon) Cruijdeboeck 6, 2
Citrus aurantium Bittersinaasappel Araengie appelen, Araengienboom Cruijdeboeck 6, 39
Citrus limon Citroen Limoenen Cruijdeboeck 6, 39
Citrus medica Sukadecitroen (Cederappel, Cedraat) Citroenen

Cruijdeboeck 6, 39

Citrus sinensis Zoete sinaasappel Araengie appelen, Araengienboom

Cruijdeboeck 6, 39

Clematis vitalba Bosrank Cission Cruijdeboeck 6, 8
Clematis viticella Italiaanse clematis  

Cruijdeboeck 6, 8

Cordia myxa Sebestenboom (Egyptische sebestenboom) Sebesten Cruijdeboeck 6, 49
Cornus mas Gele kornoelje Cornoelieboom

Cruijdeboeck 6, 52

Cornus sanguinea Rode kornoelje Vlier, wilde Cruijdeboeck 6, 52
Corylus avellana Hazelaar Haselnoot, Haselaer Cruijdeboeck 6, 57
Crataegus azarolus Azarool Azarolo

Cruijdeboeck 6, 45

Crataegus laevigata Tweestijlige meidoorn Spina acuta Cruijdeboeck 6, 24
Cupressus sempervirens Gewone cipres Cypressenboom

Cruijdeboeck 6, 76

Cydonia oblonga Kwee (Kweepeer) Queappel(boom)

Cruijdeboeck 6, 41

Cytinus hypocistis Gele hypocist Hypocisthus

Cruijdeboeck 6, 2

Cytisus scoparius Brem Brem Cruijdeboeck 6, 9
Danaë racemosa Alexandrijnse laurier Laurus van Alexandrien Cruijdeboeck 6, 17
Daphne laureola Zwart peperboompje Laurusboom, cleyne Cruijdeboeck 6, 27
Erica cinerea Rode dophei Heyde, cleyne Cruijdeboeck 6, 19
Fagus sylvatica Beuk Bueckennootkens, Bueckenboom Cruijdeboeck 6, 72
Ficus carica Vijgenboom (Gewone vijgenboom) Vijghe(boom) Cruijdeboeck 6, 47
Fraxinus excelsior Es Esschen(boom)

Cruijdeboeck 6, 67

Fraxinus ornus Pluimes (Bloemes) Esschen, haver- (Qualster) Cruijdeboeck 6, 67
Genista anglica Stekelbrem Brem, stekende (cleyne Brem) Cruijdeboeck 6, 12
Genista hispanica Spaanse brem Brem, Spaensche

Cruijdeboeck 6, 10

Genista tinctoria Verfbrem Brem, acker-

Cruijdeboeck 6, 11

Glechoma hederacea Hondsdraf Onderhave Cruijdeboeck 6, 6
Glycyrrhiza echinata Wild zoethout Glycyrrhiza vera

Cruijdeboeck 6, 31

Glycyrrhiza glabra Zoethout Gallissiehout (Callissiehout, Suethout) Cruijdeboeck 6, 31
Gossypium herbaceum Katoenplant (Katoen, Oosterse) Cottoen (Boomwolle) Cruijdeboeck 6, 20
Hedera Klimop   Cruijdeboeck 6, 5
Hedera helix Klimop Veyl, cleyne Cruijdeboeck 6, 5
Hedera helix 'Arborescens' Klimop (heeft zwarte bessen) Veyl, swerte (Boomveyl, Muurveyl)

Cruijdeboeck 6, 5

Hedera helix var. chrysocarpa Klimop (heeft witte bessen) Veyl, witte Cruijdeboeck 6, 5
Hippophae rhamnoides Duindoorn Rhamnus met "wittachtighe bladerkens" Cruijdeboeck 6, 32
Ilex aquifolium Hulst Hulst Cruijdeboeck 6, 34
Jasminum officinale Gewone jasmijn Iasminum Cruijdeboeck 6, 37
Juglans regia Okkernoot (Walnoot) Okernoot, Noteboom Cruijdeboeck 6, 55
Juniperus communis Jeneverbes Genever, cleyne of ghemeyne Cruijdeboeck 6, 74
Juniperus sabina Sabijnse jeneverbes Sabina Cruijdeboeck 6, 75
Juniperus sabina var. tamariscifolia Sabijnse jeneverbes (variëteit) Savelboom Cruijdeboeck 6, 75
Larix decidua Europese lork Lorckenboom Cruijdeboeck 6, 82
Laurus nobilis Laurier Laurusboom, groote Cruijdeboeck 6, 27
Ligustrum vulgare Wilde liguster Rijnwilghe (Mondthout, Keelcruyt) Cruijdeboeck 6, 28
Lonicera periclymenum Wilde kamperfoelie Gheytenbladt (Mammekenscruyt) Cruijdeboeck 6, 7
Lycium barbarum Boksdoorn Rhamnus met "langachtighe vettachtighe bladerkens" Cruijdeboeck 6, 32
Malus sylvestris subsp. mitis Appel (Consumptieappel) Appel(boom)

Cruijdeboeck 6, 38

Mespilus germanica Mispel Mispele, Mispelboom

Cruijdeboeck 6, 45

Morus nigra Zwarte moerbei Moerbesie(boom) Cruijdeboeck 6, 46
Myrica gale Wilde gagel Gagel

Cruijdeboeck 6, 15

Myricaria germanica Duitse tamarisk Tamarischboom, cleyne Cruijdeboeck 6, 18
Myristica fragrans Muskaatnoot Notemuscaten, Foelie Cruijdeboeck 6, 56
Myrtus communis Mirte Myrtus

Cruijdeboeck 6, 26

Olea europaea Olijfboom Olive, Olijfboom Cruijdeboeck 6, 61
Olea europaea subsp. sylvestris Olijfboom Olijfboom, wilde Cruijdeboeck 6, 61
Ononis repens subsp. spinosa Kattendoorn Prangwortel (Stalcruyt) Cruijdeboeck 6, 13
Orobanche rapum-genistae Grote bremraap Bremrape Cruijdeboeck 6, 9
Phoenix dactylifera Dadelpalm Dadel(boom) (oprechte Palmboom,) Cruijdeboeck 6, 60
Picea abies Fijnspar Denneboom, roode Cruijdeboeck 6, 79
Pinus cembra Alpenden Cembri Cruijdeboeck 6, 78
Pinus mugo Bergden Humilis pinus Cruijdeboeck 6, 78
Pinus nigra var. maritima Corsicaanse den Pinus Idea Cruijdeboeck 6, 78
Pinus pinaster Zeeden Pinus marina

Cruijdeboeck 6, 78

Pinus pinea Parasolden Pijnboom, tamme Cruijdeboeck 6, 78
Pinus sylvestris Grove den Pijnappele, Pijnboom, wilde (Vuerenhout) Cruijdeboeck 6, 78
Pistacia lentiscus Mastixboom Mastixboom (Lentiscus) Cruijdeboeck 6, 84
Pistacia terebinthus Terpentijnboom Terbenthijnboom (Terebinthijnboom, Terebinthus) Cruijdeboeck 6, 83
Pistacia vera Echte pistache Fisticen(boom) Cruijdeboeck 6, 58
Populus Populier   Cruijdeboeck 6, 68
Populus alba Witte abeel Populierboom, witte (Abeelboom)

Cruijdeboeck 6, 68

Populus nigra Zwarte populier Populierboom, swerte (Populier, Popelaere)

Cruijdeboeck 6, 68

Populus tremula Ratelpopulier Ratelaer (Rateleer)

Cruijdeboeck 6, 68

Prunus armeniaca Abrikoos Persekens, Perseboom, vroeghe

Cruijdeboeck 6, 42

Prunus avium Zoete kers Kerseboom, cleyne (cleyne Kerselaer)

Cruijdeboeck 6, 51

Prunus cerasifera (Prunus domestica cerasifera) Kerspruim Pruymen, Pruymboom

Cruijdeboeck 6, 48

Prunus cerasus Zure kers Crieckeboomken

Cruijdeboeck 6, 51

Prunus domestica (en hybriden) Pruim  

Cruijdeboeck 6, 48

Prunus domestica-hybride     Cruijdeboeck 6, 48
Prunus dulcis Amandel (Amandelboom) Amandel(boom)

Cruijdeboeck 6, 43

Prunus mahaleb Weichselboom ? Kers(eboom), groote (groote Kerselaer, Spaensche Kerselaer)

Cruijdeboeck 6, 51

Prunus persica Perzik Persen, Perseboom

Cruijdeboeck 6, 42

Prunus spinosa Sleedoorn Slehedoren

Cruijdeboeck 6, 48

Punica granatum Granaatappel Granaetappel

Cruijdeboeck 6, 40

Pyrus communis Peer (vele rassen) Peer(boom)

Cruijdeboeck 6, 44

Quercus robur Zomereik Eeckel, Eyckenboom (Eycke) Cruijdeboeck 6, 65
Rhamnus frangula Sporkehout met "breedachtighe ende schier ronde bladerkens"

Cruijdeboeck 6, 32

Rhus coriaria Sumak Smacke (Sumach) Cruijdeboeck 6, 30
Ribes Ribes   Cruijdeboeck 6, 23
Ribes nigrum Zwarte bes Aelbesien, swerte Cruijdeboeck 6, 23
Ribes rubrum Aalbes Aelbesien, roode

Cruijdeboeck 6, 23

Ribes uva-crispa Kruisbes Stekelbesien (Kroesbesien, Knoeselen) Cruijdeboeck 6, 22
Rosa Roos   Cruijdeboeck 6, 1
Rosa canina Hondsroos Roose, wilde Cruijdeboeck 6, 1
Rosa centifolia Provenceroos (Provence Groep) Roose, Provinsche Cruijdeboeck 6, 1
Rosa damascena Damascener roos Roose, witte

Cruijdeboeck 6, 1

Rosa gallica Franse roos (roze variëteit) Roose, Provinsche (bleeckroode Roose) Cruijdeboeck 6, 1
Rosa gallica Franse roos (rode variëteit) Roose, roode Cruijdeboeck 6, 1
Rosa lutea Gele roos Roose, geele Cruijdeboeck 6, 1
Rosa majalis Kaneelroos Rooskens, caneel- Cruijdeboeck 6, 1
Rosa moschata Muskusroos Rooskens, musket-

Cruijdeboeck 6, 1

Rosa pimpinellifolia Duinroos Rooskens, duyn- Cruijdeboeck 6, 1
Rosa rubiginosa Egelantier Eglantier Cruijdeboeck 6, 1
Rubus caesius Dauwbraam Braembesien, cleyne (cleyne Braemen, cleyne Breeme)

Cruijdeboeck 6, 3

Rubus fruticosus Gewone braam Braembesien, groote (groote Braeme, Haghebesien) Cruijdeboeck 6, 3
Rubus idaeus Framboos Hinnebesien (Hinnebraemen, Frambesien) Cruijdeboeck 6, 4
Ruscus aculeatus Stekelige muizendoorn Palm, stekende (Muysdorene) Cruijdeboeck 6, 16
Ruscus hypoglossum Muizendoorn Tonghenbladt manneken (Keelcruyt, Tapkenscruyt) Cruijdeboeck 6, 17
Ruscus hypophyllum Muizendoorn Tonghenbladt wijfken (Keelcruyt, Tapkenscruyt) Cruijdeboeck 6, 17
Salix Wilg   Cruijdeboeck 6, 64
Salix alba Schietwilg Wilghe, witte Cruijdeboeck 6, 64
Salix alba subsp. vitellina Bindwilg Wilghe, witte Cruijdeboeck 6, 64
Salix purpurea Bittere wilg Wilghe, roode

Cruijdeboeck 6, 64

Salix viminalis Katwilg Wilghe, cleyne neere (Wijmen)

Cruijdeboeck 6, 64

Sambucus ebulus Kruidvlier Hadick (wilde Vlier, neere Vlier) Cruijdeboeck 6, 36
Sambucus nigra Gewone vlier Vlier, ghemeyne

Cruijdeboeck 6, 35

Sambucus racemosa Trosvlier Vlier, wilde Cruijdeboeck 6, 35
Sorbus aucuparia Wilde lijsterbes Sorben(boom)

Cruijdeboeck 6, 53

Sorbus domestica Peervormige lijsterbes Sorben(boom) Cruijdeboeck 6, 53
Sorbus torminalis Elsbes Sorben(boom) Cruijdeboeck 6, 53
Staphylea pinnata Pimpernoot Pimpernoten (Sint Antuenis nootkens) Cruijdeboeck 6, 59
Tamarix gallica Franse tamarisk Tamarischboom, groote Cruijdeboeck 6, 18
Taxus baccata Taxus Ibenboom Cruijdeboeck 6, 77
Tilia Linde   Cruijdeboeck 6, 70
Tilia cordata Winterlinde Lindeboom manneken (Linde) Cruijdeboeck 6, 70
Tilia platyphyllos Zomerlinde Lindeboom wijfken (Linde) Cruijdeboeck 6, 70
Ulmus glabra Ruwe iep (Bergiep) Olm (ghemeyne Olmboom) Cruijdeboeck 6, 69
Ulmus minor Gladde iep Olm, Italiaensche Cruijdeboeck 6, 69
Ulmus sp Olm   Cruijdeboeck 6, 69
Vaccinium Bosbes   Cruijdeboeck 6, 14
Vaccinium myrtillus Blauwe bosbes Crakebesien, swerte Cruijdeboeck 6, 14
Vaccinium oxycoccos Kleine veenbes Veenbesien Cruijdeboeck 6, 14
Vaccinium vitis-idaea Rode bosbes Crakebesien, roode Cruijdeboeck 6, 14
Viscum album Maretak Marentacken Cruijdeboeck 6, 66
Vitex agnus-castus Monnikenpeper (Kuisboom) Agnus castus Cruijdeboeck 6, 29
Ziziphus jujuba Indische dadel (met witte vruchten) Jujuben(boom) Cruijdeboeck 6, 50
Ziziphus sativa Chinese dadel (met rode vruchten) Jujuben(boom) Cruijdeboeck 6, 50

^Naar het begin van deze pagina