Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 69, bladzijde 684-685   Zie volgende pagina »

Van Loock sonder loock.   Cap. lxix.

Alliaria petiolata - Look-zonder-look - Loock sonder loock

zie

Alliaria, Scordotis, Pes asininus, Loock sonder loock

  • 1644 Vlaams: Loock sonder Loock
  • 1616 Latijn: Alliaria [686]
  • 1554/1557: Alliaire, Alliaria, Knoblochkraut, Loock sonder loock, Leuchel, Pes asininus, Saszkraut, Scordotis

Kijk eens

Plantengids Bioweb KULAK

op Blaichs homepage

op Wolverlei

Informatie en verkrijgbaarheid op Plantago

op internet

Tfatsoen

Dit cruyt heeft ierst rondachtighe bladeren/ schier gelijck Violetten cruyt maer breeder grooter ende bleecker van verwen. Tusschen dese coemt die steel voort/ ontrent twee voeten hooch/ daer aen wassen bladeren die langer ende smalder sijn dan die ierste/ ende rontsomme ghekerft/ den bladeren van

 

[685]   Netelen niet seer onghelijck/ maer meerder. Die als sy in stucken ghewreven worden/ ghelijck Loock riecken ende smaecken. Aen dopperste van den stelen wassen vele cleyne witte bloemkens/ ende daer naer cleyne langhe hauwkens/ daer in swert saet leyt. Die wortel es lanckachtich dun ende houtachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast gheerne in neere ongheboude plaetsen/ gelijck aen die canten van den beempden ende van vochtige velden/ somtijts oock aen die tuynen ende mueren.

Tijt

Loock sonder loock bloeyet meest in Meye ende in Braeckmaent/ ende daer naer zoo leveret sijn saet.

Naem

Dit cruyt wordt nu ter tijt in Latijn gheheeten Alliaria/ van sommighen oock Scordotis/ maer en es die oprechte Scordotis niet/ want die wordt oock Scordium ghenaempt/ daer af hier voor ghescreven es/ Pandectarius heet dit cruyt/ Pes asininus. In Hoochduytsch wordt ghenaempt Knoblochkraut/ Leuchel/ oder Saszkraut. In Neerduytsch Loock sonder loock. In Franchois Alliayre.

Natuere

Dit cruyt es heet ende drooghe van natueren tot schier in den derden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   In die medecyne en heeft dit cruyt gheen sonderlinghe ghebruyck/ maer in die spijse wordet van sommighen in plaetse van Loock gebruyckt. Die ongeleerde Apotekers gebruycken dit cruyt voor Scordium/ niet sonder dwalinge/ als schier al om kennelick es.

 

^Naar het begin van deze pagina