Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 18-02-2015

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 57, bladzijde 667-668   Zie volgende pagina »

Van water Kersse.   Cap. lvii.

1  

Nasturtium officinale - Witte waterkers

Cardamine pratensis - Pinksterbloem

 

Tfatsoen

     Noot: Clusius (1557) is preciezer. Hij onderscheidt twee soorten (beide met een houtsnede):
1. Sium of Laver (Nasturtium aquaticum in de apotheek), Waterkersse, en
2. Sisymbrium cardamine of Sium, ook Flos cuculi en Nasturtium aquaticum geheten, cleyn Waterkersse of Coeckoecksbloemen

 

Nasturtium officinale - Witte waterkers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Foto Bioweb Plantengids

Sisymbrium cardamine, Sium (Nasturtium aquaticum), water Kersse (Waterkersse)

Overzicht op deze site

Alle foto's van op internet

bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

in Plantago PlantIndex

en

Cardamine pratensis - Pinksterbloem

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

Grotere foto in Bioweb Plantengids

  • 1644 Vlaams: Kersse (Kleyn Water-), Koeckoecksbloeme
  • 1616 Latijn: Flos cuculi [592]
  • 1554/1557: Coeckoecxbloemen, Cresson aquatique (petit), Flos cuculi, Gauchblum, Kresz (wilder), Kresz (Wisen-), Nasturtium aquaticum, Passerage sauvage, Sisymbrium cardamine, Sium, Waterkersse (cleyn)

Overzicht Cardamine pratensis op deze site

Alle foto's van Cardamine pratensis op internet

Cardamine pratensis bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

Cardamine pratensis in Plantago PlantIndex

[668]   Waterkersse heeft ronde hole stelen ontrent eenen voet lanck/ daer aen wassen schoon gruene/ ghesneden bladeren/ die meerder sijn dan die bladeren van die Hofkersse. Die bloemkens sijn wit ende cleyn ende wassen aen dopperste lancx die stelen/ ende daer naer volghen cleyne hauwkens/ daer in dat het saet leyt/ dat cleyn ende geel es. Die wortel es wit ende veeselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast in die grachten/ ende staende wateren/ ende in sommighe fonteynen.

Tijt

Waterkersse bloeyet in Hoymaent ende Ooghstmaent.

Naem

Dese Kersse wordt gheheeten in Griecx ende Latijn Sisymbrium cardamine/ van sommighen oock Sium. In die Apoteke Nasturtium aquaticum. In Hoochduytsch Brun cresz/ oder Brunner cresz. Hier te lande Waterkersse. In Franchois Cresson d’eaue.

Natuere

Waterkersse es werm ende droogh tot in den tweeden graedt.

Cracht ende werckinghe

A   Waterkersse es goet voor salaet alleen oft met andere cruyden inghenomen/ ende alzoo ghebruyckt/ zoo doet sy water maken ende dat graveel ende den steen rijsen/ ende es goet tseghen die droppelpisse ende coupisse/ ende tseghen alle verstoptheyt van den nieren ende van der blasen.

B   Waterkersse doet oock dat sproet vergaen van den aensichte ende alle vlecken/ als sy tsnachts daer op gheleyt wordt ende smorghens afgewasschen wordt.

 

^Naar het begin van deze pagina