Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 5 capitel 14, bladzijde 604-605   Zie volgende pagina »

Van groote Dauwdistel.   Cap. xiiii.

1  

Cirsium spec. (een vederdistelsoort)

 

Tfatsoen

Cirsium spec. (een vederdistelsoort)

Cirsion, Cirsium, Buglossum magnum, Spina mollis, groote dauw Distel

  • 1644 Vlaams: Cirsion, Distel (Groote Dauw-)
  • 1616 Latijn: Cirsion [737]
  • 1554/1557: Buglossum magnum, Cirsion, Cirsium, Dauwdistel (groote), Spina mollis

[605]   Dit cruyt heeft groote breede bladeren/ die grooter ende breder sijn dan die bladeren van Bernagie/ ende met cleyne dorenkens rontsomme beset sijn/ ende tusschen dien coemt voort eenen gheribden teeren brooschen steel met ghelijcken bladeren becleet. Op dopperste van den steel wassen veel cleyne bladerkens rontsomme den steel vast in een ghedronghen/ tusschen de welcken een rouw ront distel bolleken voortcoemt dat licht purpure bloemen voortbringht die met den winde oock wech stuyven. Die wortel es dick crom met veel aenwassende faselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast hier te lande in die beempden ende in vochtighe plaetsen ontrent die water canten.

Tijt

Groote Dauwdistel bloeyet in Oostmaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Crission. In Latijn Cirsium/ van sommighen Buglossum magnum/ ende Spina mollis. Hier te lande Groote dauw distel in die Apoteken eest onbekent.

Natuere

Groote Dauw distel es cout ende drooghe van natueren ende van crachten den Sonchen seer ghelijck.

Cracht ende werckinghe

Van desen cruyde scrijft Andreas Herbarius/ dat die wortel aen tlichaem ghedraghen die pijne van den gheborsten aderen doet vergaen.

 

^Naar het begin van deze pagina