Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5 Cruyden, wortelen ende vruchten, diemen in die spijse ghebruyckt Planten Alfabetisch

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in dit boek

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Alcea rosea Stokroos Malve, tamme (Winterroosen) Cruijdeboeck 5, 23
Alliaria petiolata Look-zonder-look Loock sonder loock Cruijdeboeck 5, 69
Allium Look   Cruijdeboeck 5, 68
Allium cepa Ui Aijeuijn Cruijdeboeck 5, 70
Allium porrum Prei Pareye Cruijdeboeck 5, 71
Allium sativum Knoflook Loock, tam Cruijdeboeck 5, 68
Allium schoenoprasum Bieslook Loock, bies- Cruijdeboeck 5, 72
Allium ursinum Daslook Loock, breedt (Dasloock) Cruijdeboeck 5, 68
Allium vineale Kraailook Loock, wildt Cruijdeboeck 5, 68
Althaea officinalis Heemst Maluwe, witte (witte Huemst) Cruijdeboeck 5, 24
Amaranthus caudatus Kattenstaartamarant Maier, groote Cruijdeboeck 5, 2
Ammi visnaga Fijn akkerscherm Gingidium Cruijdeboeck 5, 48
Ampelopsis orientalis Wilde wingerd Wijngaert, wilde Cruijdeboeck 5, 79
Anthriscus cerefolium Echte kervel Kervel Cruijdeboeck 5, 47
Anthriscus sylvestris Fluitenkruid Eppe, wilde Cruijdeboeck 5, 44
Apium graveolens Selderij Eppe, broeck- (Jouffrouwmerck) Cruijdeboeck 5, 40
Armoracia rusticana Mierik (Mierikswortel) Radijs, wilde (Meerradijs) Cruijdeboeck 5, 35
Artemisia dracunculus Dragon Dragon Cruijdeboeck 5, 55
Asparagus acutifolius Wilde asperge Asparagus sylvestris Cruijdeboeck 5, 51
Asparagus officinalis subsp. officinalis Asperge Coraelcruyt (Asparagus) Cruijdeboeck 5, 51
Asphodeline lutea Gele affodil Affodille wijfken Cruijdeboeck 5, 77
Asphodelus albus Witte affodil Affodille manneken Cruijdeboeck 5, 77
Atriplex hortensis Tuinmelde (groene en rode variëteit) Melde, tamme Cruijdeboeck 5, 1
Atriplex patula Uitstaande melde Melde, cleyne Cruijdeboeck 5, 1
Atriplex portulacoides Gewone zoutmelde Porceleyne, zee- Cruijdeboeck 5, 19
Atriplex prostrata Gespiesde melde Melde, wilde Cruijdeboeck 5, 1
Barbarea vulgaris Gewoon barbarakruid Kersse, winter-

Cruijdeboeck 5, 58

Berula erecta Kleine watereppe Eppe, cleyne water-

Cruijdeboeck 5, 45

Beta   Biet   Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris subsp. maritima Strandbiet Beete Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris subsp. vulgaris Biet Beete, roode Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Cicla' en 'Crassa'  Snijbiet (Warmoes) Beete, witte Cruijdeboeck 5, 5
Beta vulgaris var. rubra (Beta vulgaris subsp. vulgaris 'Conditiva')  Rode biet (Kroot) (ras Conditiva) Roomsche roode Beete Cruijdeboeck 5, 5
Brassica carinata Abessijnse mosterd Brassica juncea - Sareptamosterd

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica juncea Sareptamosterd Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica napus Koolzaad Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica napus var. napobrassica Koolraap (cultuurvorm) Steckrapen Cruijdeboeck 5, 33
Brassica napus var. napobrassica Koolraap Raepkoolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica napus var. napus Koolzaad Rapen

Cruijdeboeck 5, 32

Brassica nigra Zwarte mosterd Mostaert, ghemeyn (tam) Cruijdeboeck 5, 52
Brassica nigra Zwarte mosterd Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea Kool Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea (acephala) var. rubra Rodekool Koolen, roode (groote roo Koolen)

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica oleracea (capitata) var. alba Witte kool Sluytkoolen, witte (Cabuyskoolen) Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea (capitata) var. rubra Rodekool Rooskens (roode Sluytkoolen) Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. acephala (Brassica oleracea var. gongylodes) Koolrabi Koolen, ghehackelde Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. botrytis Bloemkool Bloemkoolen

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica oleracea var. sabauda Savooiekool Koolen, Savoyssche Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. sabellica Boerenkool Koolen, ghecronkelde Cruijdeboeck 5, 6
Brassica oleracea var. viridis Zwarte kool Koolen, swerte Cruijdeboeck 5, 6
Brassica rapa Raapzaad Koolen Cruijdeboeck 5, 6
Brassica rapa 'Sylvestris' (Brassica rapa var. rapifera) Meiraap Slooren

Cruijdeboeck 5, 6

Brassica rapa var. rapa Knolraap Raepkoolen Cruijdeboeck 5, 6
Bunium bulbocastanum Aardkastanje Eerdtnoten, cleyne Cruijdeboeck 5, 22
Campanula rapunculoides Akkerklokje Raponcelen, groote Cruijdeboeck 5, 34
Campanula rapunculus Rapunzelklokje Raponcelen, cleyne of ghemeyne Cruijdeboeck 5, 34
Capsicum annuum Spaanse peper (Chilipeper, Rode peper) Peper van Indien (Bresiliepeper) Cruijdeboeck 5, 65
Cardamine pratensis Pinksterbloem Waterkesse, cleyn (Coeckoecksbloemen)

Cruijdeboeck 5, 57

Catananche caerulea Blauwe strobloem Condrilla, groote Cruijdeboeck 5, 15
Chenopodium bonus-henricus Brave hendrik Goede Heyndrick (Lammekensoore, Algoede)

Cruijdeboeck 5, 10

Chenopodium polyspermum Korrelganzenvoet Maier, cleyne

Cruijdeboeck 5, 2

Chenopodium rubrum Rode ganzenvoet Gansenvoet (Verckensdoot) Cruijdeboeck 5, 3
Chenopodium vulvaria Stinkende ganzenvoet Bocxcruyt

Cruijdeboeck 5, 4

Chondrilla juncea Knikbloem Cicoreye, geele wilde

Cruijdeboeck 5, 11

Cichorium Andijvie, Cichorei   Cruijdeboeck 5, 11
Cichorium endivia Andijvie Endivie, witte (witte tamme Endivie)

Cruijdeboeck 5, 11

Cichorium intybus Wilde cichorei Cicoreye, wilde (blauwe wilde Cicoreye)

Cruijdeboeck 5, 11

Cichorium intybus var. foliosum Cichorei (Brussels lof, Witlof) Cicoreye (blauwe tamme Endivie)

Cruijdeboeck 5, 11

Cirsium spec. (een vederdistelsoort) Dauwdistel, groote

Cruijdeboeck 5, 14

Citrullus lanatus Watermeloen Citrullen Cruijdeboeck 5, 29
Crambe maritima Zeekool Koolen, zee- (wilde zee Koolen) Cruijdeboeck 5, 7
Crepis foetida Stinkend streepzaad Grijscruyt Cruijdeboeck 5, 16
Crepis tectorum Smal streepzaad ? Havickscruyt, aldercleynst Cruijdeboeck 5, 13
Crithmum maritimum Zeevenkel Creta marina Cruijdeboeck 5, 20
Cucumis melo Meloen Meloenen

Cruijdeboeck 5, 30

Cucumis sativus Komkommer, Augurk Concommeren, tamme Cruijdeboeck 5, 27
Cucurbita Pompoen   Cruijdeboeck 5, 28
Cucurbita maxima Reuzenpompoen (Winterpompoen) Cauwoorden, groote Cruijdeboeck 5, 31
Cucurbita pepo Pompoen (Sierpompoen, Courgette, Zomerpompoen)   Cruijdeboeck 5, 28
Daucus Peen   Cruijdeboeck 5, 36
Daucus carota Peen (wilde vorm) Peen, wilde (Vogelsnest, Croonkenscruyt) Cruijdeboeck 5, 36
Daucus carota 'Sativus' Peen (cultuurvorm) Peen, tamme (geel, roode) (Poten, geel Wortelen, Caroten) Cruijdeboeck 5, 36
Diplotaxis tenuifolia Grote zandkool Rakette, wilde Cruijdeboeck 5, 54
Elettaria cardamomum Kardemom Cardamomum, cleyn

Cruijdeboeck 5, 67

Elettaria cardamomum var. major Kardemom Cardamomum, groot Cruijdeboeck 5, 67
Eruca vesicaria Zwaardherik Rakette, tamme Cruijdeboeck 5, 54
Eruca vesicaria subsp. sativa Rucola Rakette, tamme Cruijdeboeck 5, 54
Erucastrum nasturtiifolium   Mostaert, wilde

Cruijdeboeck 5, 52

Erucastrum spec. Schijnraket Rakette, Roomsche Cruijdeboeck 5, 54
Erucastrum spec. Schijnraket Mostaert, wilde Cruijdeboeck 5, 52
Gagea lutea Bosgeelster Aijeuijn, velt- Cruijdeboeck 5, 73
Hibiscus trionum Drie-urenbloem (Uurbloem) Maluwe, Veneetsche Cruijdeboeck 5, 26
Hieracium umbellatum Schermhavikskruid Havickscruyt, groot

Cruijdeboeck 5, 13

Hypochaeris radicata Gewoon biggenkruid Havickscruyt, cleyn Cruijdeboeck 5, 13
Lactuca Sla en slarassen   Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca sativa Sla Lattouwe, tamme Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca sativa var. capitata Kropsla Lattouwe, ghesloten (Cropsalaet) Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca sativa var. crispa Pluksla Lattouwe, ghecronckelde Cruijdeboeck 5, 17
Lactuca serriola Kompassla Lattouwe, wilde

Cruijdeboeck 5, 18

Lagenaria siceraria Fleskalebas Cauwoorden Cruijdeboeck 5, 31
Leontodon autumnalis Vertakte leeuwentand Duyvelsbeet (tweede cleyn Havickscruyt) Cruijdeboeck 5, 13
Lepidium campestre Veldkruidkers Kersse, boeren- Cruijdeboeck 5, 59
Lepidium graminifolium Graskers Coeckoecxbloemen Cruijdeboeck 5, 61
Lepidium latifolium Peperkers Pepercruyt Cruijdeboeck 5, 62
Lepidium ruderale Steenkruidkers Bessemcruyt

Cruijdeboeck 5, 59

Lepidium sativum Tuinkers Kersse Cruijdeboeck 5, 56
Malva alcea Vijfdelig kaasjeskruid Sigmaertscruyt

Cruijdeboeck 5, 25

Malva pusilla Rond kaasjeskruid Maluwe, cleyne (cleyne witte Maluwe)

Cruijdeboeck 5, 23

Malva sylvestris Groot kaasjeskruid Maluwe, groote (groote wilde Maluwe, Keeskenscruyt)

Cruijdeboeck 5, 23

Muscari neglectum Troshyacint Loock, honds- Cruijdeboeck 5, 76
Myrrhis odorata Roomse kervel Kervel, wilde Cruijdeboeck 5, 50
Nasturtium officinale Witte waterkers Kersse, water- Cruijdeboeck 5, 57
Ornithogalum umbellatum Gewone vogelmelk Aijeuijn, wit velt- Cruijdeboeck 5, 74
Pastinaca sativa Pastinaak (wilde vorm) Moren, wilde

Cruijdeboeck 5, 37

Pastinaca sativa subsp. sativa Pastinaak (cultuurvorm) Moren (Pastinaken), tamme

Cruijdeboeck 5, 37

Persicaria hydropiper Waterpeper Peper, water- Cruijdeboeck 5, 63
Persicaria maculosa Perzikkruid Persickcruyt (Vloocruyt) Cruijdeboeck 5, 64
Petroselinum crispum Peterselie Eppe, hof- (ghemeyn Peterselie)

Cruijdeboeck 5, 39

Peucedanum oreoselinum Bergvarkenskervel Eppe, berg- Cruijdeboeck 5, 41
Piper longum Lange peper Peper, lanck Cruijdeboeck 5, 66
Piper nigrum Peperplant Peper, witte en zwarte Cruijdeboeck 5, 66
Portulaca oleracea Postelein Porceleyne, tamme en wilde

Cruijdeboeck 5, 19

Raphanus raphanistrum Knopherik Radijs, water- Cruijdeboeck 5, 35
Raphanus sativus Radijs Radijs, tamme of ghemeyne

Cruijdeboeck 5, 35

Rumex Zuring   Cruijdeboeck 5, 9
Rumex acetosa Veldzuring Surckele Cruijdeboeck 5, 9
Rumex acetosella Schapenzuring Surckele, velt- (scaeps Surckele) Cruijdeboeck 5, 9
Rumex aquaticus Paardenzuring Patich (Peerdick)

Cruijdeboeck 5, 9

Rumex hydrolapathum Waterzuring Hippolapathum Cruijdeboeck 5, 9
Rumex obtusifolius Ridderzuring Patich, wilde Cruijdeboeck 5, 9
Rumex patientia Spinaziezuring Patientie (groot Sulker) Cruijdeboeck 5, 9
Rumex sanguineus Bloedzuring Drakenbloet Cruijdeboeck 5, 9
Scandix pecten-veneris Naaldenkervel Kervel, naelde- Cruijdeboeck 5, 49
Senecio viscosus Kleverig kruiskruid Cruyscruyt, groot (Silsom) Cruijdeboeck 5, 16
Senecio vulgaris Klein kruiskruid Cruyscruyt, cleyn Cruijdeboeck 5, 16
Sinapis alba Witte mosterd Mostaert, wit (tam)

Cruijdeboeck 5, 52

Sinapis arvensis Herik Herick Cruijdeboeck 5, 53
Sison amomum Steeneppe Eppe, steen- (vremde Peterselie) Cruijdeboeck 5, 42
Sisymbrium officinale Gewone raket Erysimon Cruijdeboeck 5, 60
Sium latifolium Grote watereppe Eppe, groote water-

Cruijdeboeck 5, 45

Sium sisarum Suikerwortel Suyckerwortelkens (Serillen) Cruijdeboeck 5, 38
Smyrnium olusatrum Zwartmoes-kervel Eppe, groote Cruijdeboeck 5, 43
Smyrnium perfoliatum Doorwaskervel Smyrnion Cruijdeboeck 5, 46
Sonchus Melkdistel   Cruijdeboeck 5, 12
Sonchus arvensis Akkermelkdistel Hasenlattouwe (Hasenstruyck, Dauwdistel, Caninencruyt) Cruijdeboeck 5, 12
Sonchus asper Gekroesde melkdistel Distel, gansen- (Melckweye) Cruijdeboeck 5, 12
Spinacia oleracea Spinazie Spinagie Cruijdeboeck 5, 8
Taraxacum officinale Paardenbloem Pape(n)cruyt (Hontsroosen, Canckerbloemen, Scorftbloemen) Cruijdeboeck 5, 15
Thlaspi arvense Witte krodde Visselcruyt Cruijdeboeck 5, 59
Thlaspi montanum Bergboerenkers ? Thlaspi Cruijdeboeck 5, 59
Urginea maritima Zee-ui Aijeuijn, zee- Cruijdeboeck 5, 75
Veronica beccabunga Beekpunge Waterpongen Cruijdeboeck 5, 21
Vitis vinifera subsp. sylvestris Wilde wijnstok (Wilde druif) Wijngaert, wilde Cruijdeboeck 5, 79
Vitis vinifera subsp. vinifera Wijnstok (Wijndruif)

Wijngaert, tamme

Cruijdeboeck 5, 78

^Naar het begin van deze pagina