Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

De herkende planten in dit boek

Huidige botanische naam Huidige Nederlandse naam Oude naam van deze plant Deel, hoofdstuk
Triticum aestivum Tarwe Terwe Cruijdeboeck 4, 1
Triticum spelta Spelt Spelte Cruijdeboeck 4, 2
Triticum dicoccum Emmer Amelcoren

Cruijdeboeck 4, 3

Triticum turgidum Engelse tarwe Terwe, Roomsche

Cruijdeboeck 4, 4

Hordeum vulgare var. nudum Gerst (een van de Gerstrassen) Keerensaet

Cruijdeboeck 4, 5

Triticum monococcum Eenkoren Eencoren Cruijdeboeck 4, 6
Secale cereale Rogge Rogghe

Cruijdeboeck 4, 7

Hordeum hexastichum Gerst Gerste, groote Cruijdeboeck 4, 8
Hordeum polystichum Gerst Gerste, groote Cruijdeboeck 4, 8
Hordeum distichum Chevaliergerst Gerste, cleyne Cruijdeboeck 4, 8
Panicum miliaceum Pluimgierst Hirs (Milie) Cruijdeboeck 4, 9
Zea mays Maïs Coren, Torcksch Cruijdeboeck 4, 10
Setaria viridis Groen naaldaar Panickcoren Cruijdeboeck 4, 11
Sorghum bicolor Kafferkoren (Sorghum, Sorgo) Sorgsaet Cruijdeboeck 4, 11
Avena sativa Haver Haver

Cruijdeboeck 4, 12

Fagopyrum esculentum Boekweit Bockweydt Cruijdeboeck 4, 13
Lolium temulentum Dolik Dravick Cruijdeboeck 4, 14
Ustilago avenae Haverbrand (op haver) Brant Cruijdeboeck 4, 15
Ustilago hordei Steenbrand (op gerst) Brant Cruijdeboeck 4, 15
Ustilago tritici Stuifbrand (op tarwe) Brant Cruijdeboeck 4, 15
Vicia faba Tuinboon Boonen, ghemeyne (groote tamme Boonen, groote Boonen) Cruijdeboeck 4, 16
Vicia faba var. equina Paardenboon Boonkens, Zeeusche (Peerdeboonkens, cleyne tamme Boonen) Cruijdeboeck 4, 16
Vicia sepium Heggenwikke Boonen, wilde (swerte Boone, Moorkens) Cruijdeboeck 4, 16
Phaseolus vulgaris Boon Boonkens, Roomsche Cruijdeboeck 4, 17
Pisum sativum Erwt Erwten, stock- (groote Erwten, Roomsche Erwten)

Cruijdeboeck 4, 18

Lathyrus sativus Zaailathyrus Erwten, groote platte

Cruijdeboeck 4, 19

Lathyrus cicera Kekerlathyrus Erwten, cleyne platte Cruijdeboeck 4, 19
Vicia ervilia Erve (Linzenwikke) Ciceren, ronde Cruijdeboeck 4, 20
Cicer arietinum Keker (Kikkererwt, Kekererwt) Ciceren, ghehoeckte

Cruijdeboeck 4, 20

Astragalus cicer Bergerwt Ciceren, wilde Cruijdeboeck 4, 20
Lupinus albus Witte lupine Lupine, tamme Cruijdeboeck 4, 21
Lupinus luteus Gele lupine Lupine, wilde (geel) Cruijdeboeck 4, 21
Lupinus polyphyllus Vaste lupine ? Lupine, wilde (blauw) Cruijdeboeck 4, 21
Lathyrus nissolia Graslathyrus Erven Cruijdeboeck 4, 22
Vicia sativa     Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sativa subsp. sativa Voederwikke Vitsen Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sativa subsp. nigra Smalle wikke Vitsen Cruijdeboeck 4, 23
Vicia sativa subsp. segetalis Vergeten wikke Vitsen Cruijdeboeck 4, 23

Vicia hirsuta

Ringelwikke Crock Cruijdeboeck 4, 24
Vicia orobus Heidewikke Crock Cruijdeboeck 4, 24
Vicia cracca Vogelwikke Vitsen, wilde Cruijdeboeck 4, 25
Onobrychis viciifolia Esparcette Glaux marina Cruijdeboeck 4, 25
Lathyrus aphaca Naakte lathyrus Aphace Cruijdeboeck 4, 26
Ornithopus perpusillus Klein vogelpootje Vogelvoet Cruijdeboeck 4, 27
Lens culinaris Linze Linsen Cruijdeboeck 4, 28
Securigera varia Bont kroonkruid Securidaca (Bijlkenscruydt) Cruijdeboeck 4, 29
Lathyrus tuberosus Aardaker Apios van Fuchs Cruijdeboeck 4, 30
Bunium bulbocastanum Aardkastanje Eerdtnoten, cleyne Cruijdeboeck 4, 30
Trigonella foenum-graecum Fenegriek

 

Fenigrieck

Cruijdeboeck 4, 31
Trifolium Klaver   Cruijdeboeck 4, 32
Trifolium pratense Rode klaver Claveren, ghemeyne Cruijdeboeck 4, 32
Trifolium repens Witte klaver Claveren, ghemeyne Cruijdeboeck 4, 32
Trigonella caerulea Zevengetijdenklaver Sevenghetijdecruyt

Cruijdeboeck 4, 33

Lotus corniculatus Gewone rolklaver Steenclaveren, geel (wilde Claveren, vogels Vitsen) Cruijdeboeck 4, 34
Medicago lupulina Hopklaver Steenclaveren, cleyn geel

Cruijdeboeck 4, 34

Melilotus Honingklaver   Cruijdeboeck 4, 35
Melilotus officinalis Citroengele honingklaver Mellilote, Roomsche

Cruijdeboeck 4, 35

Melilotus altissimus Goudgele honingklaver Mellilote, ghemeyne (geele Steenbreeck) Cruijdeboeck 4, 35
Medicago sativa Luzerne Claveren, Italiaensche Cruijdeboeck 4, 36
Medicago falcata Sikkelklaver Claveren, Italiaensche (ander gheslacht) Cruijdeboeck 4, 36
Medicago polymorpha Ruige rupsklaver Polygala Cruijdeboeck 4, 36
Bituminaria bituminosa Pekklaver Claveren, groote

Cruijdeboeck 4, 37

Trifolium arvense Hazenpootje Hasenpootkens (Hasenvoetkens) Cruijdeboeck 4, 38
Oxalis acetosella Witte klaverzuring Coeckcoecksbroot Cruijdeboeck 4, 39
Stellaria graminea Grasmuur Ooghentroostgras Cruijdeboeck 4, 40
Stellaria holostea Grote muur Ooghentroostgras Cruijdeboeck 4, 40
Parnassia palustris Parnassia Gras van Parnaso Cruijdeboeck 4, 41
Sparganium erectum Grote egelskop Rietgras

Cruijdeboeck 4, 42

Pedicularis palustris Moeraskartelblad Ratelen, roode Cruijdeboeck 4, 43
Rhinanthus angustifolius Grote ratelaar Ratelen, witte en geele (Hanekammekens) Cruijdeboeck 4, 43
Typha latifolia Grote lisdodde Lischdodden (Donsen) Cruijdeboeck 4, 44
Cirsium acaule Aarddistel Chameleon, witte

Cruijdeboeck 4, 45

Carthamus corymbosus Schermsaffloer Chameleon, swerte

Cruijdeboeck 4, 45

Eryngium maritimum Blauwe zeedistel Cruyswortele (groote Iringus, Endeloos, Meere wortele)

Cruijdeboeck 4, 46

Eryngium campestre Kruisdistel Cruysdistele Cruijdeboeck 4, 46
Centaurea calcitrapa Kalketrip Distel, sterre- Cruijdeboeck 4, 47
Dipsacus sativus Grote kaardebol (gekweekte soort) Caerden, tamme Cruijdeboeck 4, 48
Dipsacus fullonum Grote kaardebol (wilde soort) Caerden, wilde

Cruijdeboeck 4, 48

Dipsacus pilosus Kleine kaardebol Caerden, wilde Cruijdeboeck 4, 48
Cynara scolymus Artisjok Artichauts Cruijdeboeck 4, 49
Cynara cardunculus Kardoen Chardous Cruijdeboeck 4, 49
Silybum marianum Mariadistel Distel, Onser vrouwen Cruijdeboeck 4, 50
Echinops sphaerocephalus Beklierde kogeldistel Distel, Roomsche (vremde Distel)

Cruijdeboeck 4, 51

Onopordum acanthium Wegdistel Distel, witte wech- (wilde witte Distel, groote witte Distel) Cruijdeboeck 4, 52
Acanthus mollis Zachte acanthus Beerenclauw (tamme Acanthus) Cruijdeboeck 4, 53
Acanthus spinosus Doornige berenklauw Acanthus, wilde

Cruijdeboeck 4, 53

Heracleum sphondilium Gewone berenklauw Beerenclauw, Duytsche Cruijdeboeck 4, 54
Carlina acaulis subsp. simplex Zilverdistel Everwortel, witte (Carlina) Cruijdeboeck 4, 55
Carlina acaulis subsp. acaulis Zilverdistel (zonder stengel) Everwortel, roode (cleyn Carlina)

Cruijdeboeck 4, 55

Carlina vulgaris Driedistel Distel, drye- Cruijdeboeck 4, 56
Carthamus lanatus Wollige saffloer Carthamus, wilde Cruijdeboeck 4, 57
Cnicus benedictus Gezegende distel Cardobenedictus

Cruijdeboeck 4, 58

Carduus Distel   Cruijdeboeck 4, 59
Carduus acanthoides Langstekelige distel Distelen, wilde Cruijdeboeck 4, 59
Carduus crispus Kruldistel Distelen, wilde Cruijdeboeck 4, 59
Cirsium arvense Akkerdistel Distelen, wilde Cruijdeboeck 4, 59
Trapa natans Waternoot Noten, water- (Minckysers) Cruijdeboeck 4, 60
Rubia tinctorum Meekrap Rotte (Mee), tamme Cruijdeboeck 4, 61
Galium sylvaticum Boswalstro Rotte (Mee), wilde

Cruijdeboeck 4, 61

Galium aparine Kleefkruid Cleefcruyt Cruijdeboeck 4, 62
Galium verum Geel walstro Walstroo Cruijdeboeck 4, 63
Galium odoratum Lievevrouwebedstro Walmeester

Cruijdeboeck 4, 64

Cruciata laevipes Kruisbladwalstro Crusette Cruijdeboeck 4, 65

^Naar het begin van deze pagina