Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 63, bladzijde 575-576  Zie volgende pagina »

Van walstroo.   Cap. lxiii.

1  

Galium verum - Geel walstro

Tfatsoen

Galium verum - Geel walstro

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Gallion, Gallium, Galation, Galerium, Walstroo

  • 1644 Vlaams: Walstroo (Ghemeyn oft Geel)
  • 1616 Latijn: (Gallium
  • 1554/1557: Galation, Galerium, Gallion, Gallium, Megerkraut, Muguet (petit), Walstroo

 

[576]   Walstroo heeft dunne ronde effene steelkens/ ende cleyne smalle bladerkens rontsomme die stelen ghelijck een sterreken gheset/ den Cleefcruyde seer ghelijck maer minder/ teerder ende niet rouw maer effen. Die bloemen sijn geel/ ende wassen veel by een op corte steelkens/ op dopperste van den stelen ghelijck aen wilde Rotte. Die wortel es teer ende faselachtich.

Plaetse

Dit cruyt wast op ongheboude velden/ ende sommighe berghachtighe plaetsen/ ghelijck op den Roesselberch by Loven.

Tijt

Het bloeyet in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt heet in Griecx ende in Latijn Gallion/ van sommighen Galation ende Galerium. In Duytsch Walstroo ende van sommighen Megerkraut. In Franchois Petit Muguet.

Natuere

Walstroo es werm ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Die bloemen van Walstroo ghestooten ende op die verbrantheyt gheleyt trecken die hitte ende brant uut/ ende heylen datter verbrant es.

B   Die selve bloemen op die wonden gheleyt/ oft in die nuese ghesteken stelpen dat bloeyen.

C   Die bladeren van Walstroo met olie van Roosen vermenght/ ende in die Sonne ghewonnen/ ghenesen die leden die verarbeyt ende moede sijn/ als sy daer mede bestreken worden.

 

^Naar het begin van deze pagina