Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 42, bladzijde 548  Zie volgende pagina »

Van Rietgras.   Cap. xlii.

1  

Sparganium erectum - Grote egelskop

Tfatsoen

Sparganium erectum - Grote egelskop

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Carex, Calamogrostis, Gramen arundinaceum, Rietgras

  • 1644 Vlaams: Gras (Eerste Riet-)
  • 1616 Latijn: Platanaria sive Butomon [601]
  • 1554/1557: Butomon, Calamagrostis Dioscoridis, Gramen Arundinaceum, Rietgras

[548]   Rietgras heeft langhe smalle bladeren over beyde sijden snijdende met eenen verheven rugghe/ alzoo dat zy volnaer drijecantich schijnen. Die stelen comen tusschen die bladeren voort/ en wassen drije oft vier oft meer voeten hooch/ ende brenghen boven op andere cleyne steelkens ronde stekende bollekens voort/ schier ghelijck een not groot. Die wortel heeft vele dicke faselinghen.

Plaetse

Dit cruyt wast hier te lande in vochtighe beempden/ ende aen die canten van den grachten/ ende van den rivieren.

Tijt

In Oostmaent comen die ronde stekende bollekens van dit Rietgras voort.

Naem

Dit Gras wordt gheheeten in Latijn van Vergilius ende andere Poeten Carex/ ende daer naer worden die plaetsen dat dit Gras veel wast Carecta ghenaempt. Dit Gras wordt oock van sommighen ghehouden voor dat Gras van Dioscorides gheheeten in Griecx Calamogrostis. In Latijn Gramen arundinaceum/ ende daer om worddet in Duytsch gheheeten Rietgras.

Natuere

Rietgras es cout ende drooghe van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Sommighe scrijven dat die ronde bollekens van Rietgras in wijn ghesoden goet sijn tseghen die beten van den fenijnnighen ghedierten/ alsmen den wijn inneempt ende die wonden daer mede wasschet.

 

^Naar het begin van deze pagina