Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 28-04-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 38, bladzijde 543-544  Zie volgende pagina »

Van Hasenpootkens.   Cap. xxxviii.

1  

Trifolium arvense - Hazenpootje

 

Tgheslacht

Trifolium arvense - Hazenpootje

Foto Luc Regniers

Zie alle foto's van Bioweb Plantengids

Lagopus, Leporis cuminum, Pes leporis, Trifolium humile, Hasenpootkens (Hasenvoetkens)

  • 1644 Vlaams: Hasenpootkens (Cleyne oft Ghemeyne), Hasenpootkens (Geele)
  • 1616 Latijn: Lagopus [577]
  • 1554/1557: Cuminum leporis, Hasenfusz, Hasenpootkens, Hasenvoetkens, Katzenklee, Katzle, Lagopus, Pes leporis, Pied de lievre, Trefle bas, Trifolium humile

Hasenpootkens sijn tweederleye/ Groot ende cleyne/ anders van bladeren ende fatsoene malcanderen ghelijck.

Tfatsoen

[544]   Hasenpootkens hebben ronde ghehayrde stelen/ daer aen bladeren wassen den ghemeyne Claverbladen seer ghelijck. Die bloemen wassen op dopperste van den stelen in saechte ghehayrde arenkens eenen saechten hasenpootken seer ghelijckende. Die wortel es cleyn ende hert.

Plaetse

Hasenpootkens sonderlinghe die cleyne wassen hier te lande op die corenvelden seer ghemeyn.

Tijt

Hasenpootkens wordt meest met bloemen ghevonden in Hoymaent ende in Ooghstmaent.

Naem

Dit cruyt wordt gheheeten in Griecx Lagopous. In Latijn Lagopus/ van sommighen Leoporis cuminum/ nu ter tijt Pes leporis/ ende Trifolium humile. In Hoochduytsch Hasenfusz/ Katzenklee/ Katzle. In Neerduytsch Hasenpootkens ende Hasenvoetkens. In Franchois Pied de lievre.

Natuere

Hasenpootkens sijn drooch tot in den derden graedt/ ende redelijcken cout van natueren.

Cracht ende werckinghe

A   Hasenpootkens in rooden wijn ghesoden ende ghedroncken stopt den loop des buycx/ ende gheneest dat root melizoen.

 

^Naar het begin van deze pagina