Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 15, bladzijde 512-513  Zie volgende pagina »

Van Brant.   Cap. xv.

1  

Ustilago avenae

Ustilago hordei

Ustilago tritici - Brand

Tfatsoen

     Noot: Ustilago is een schimmel die granen aantast.
Dodoens noemt Ustilago avenae = Haverbrand (schimmel op haver), Ustilago tritici = Stuifbrand (schimmel op tarwe). Ustilago hordei = Steenbrand.

Ustilago, Brant

  • 1644 Vlaams: Brandt (Koren-)
  • 1616 Latijn: Ustilago [542]
  • 1554/1557: Brant, Bruslure, Ustilago

 

Ustilago avenae

Zie alle foto's van Art

 

Overzicht Ustilago avenae op deze site

Alle foto's van Ustilago avenae op internet

Ustilago avenae bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

  en

Ustilago hordei

Zie alle foto's van Profil

  • 1644 Vlaams: Brandt (Koren-)
  • 1616 Latijn: Ustilago [542]
  • 1554/1557: Brant, Bruslure, Ustilago

Overzicht Ustilago hordei op deze site

Alle foto's van Ustilago hordei op internet

Ustilago hordei bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

  en

Ustilago tritici - Brand

Zie alle foto's van IPM

  • 1644 Vlaams: Brandt (Koren-)
  • 1616 Latijn: Ustilago [542]
  • 1554/1557: Brant, Bruslure, Ustilago

Overzicht Ustilago tritici op deze site

Alle foto's van Ustilago tritici op internet

Ustilago tritici bij Kurt Stueber Gruppe Max Planck IZ

 

[513]   Brant es een cranckheyt ende ghebreck dat onder die vruchten die aren draghen ende sonderlinghe onder die Havere groeyet. Ende dit es eer die aren voortcomen der Havere seer ghelijck/ maer als die aren beghinnen uut te comen dan coemt in plaetse van een goede are een swerte are/ gheladen met swert poeder/ dat daer aen rontsomme hanght.

Plaetse

Brant wast meest tusschen die Havere als gheseyt es/ somtijts oock tusschen die Terwe.

Tijt

Dit oncruyt wordt meest ghevonden in Aprill