Beginpagina van Plantaardigheden.nl
 

Leesmaar.nl
Dodoens en andere bijzondere boeken

Sitemap
Index

Plantaardigheden.nl
Artikelen over planten

Leeswerk.nl
Plantenboeken opengelegd

1554 Cruijdeboeck met transcriptie (overgeschreven)
A | B | C | D | E | F | G| H | IJK | L | M | N | O | P | QR | S | T | U | V | WXYZ

Voorwerk Nederlandse, Duitse, Franse, apothekers-, Latijnse en Griekse namen

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4 Corenen, Legumina, Distelen ende dyerghelijcke
Planten Alfabetisch

Deel 5

Deel 6

Register van die cracht der Cruyden
 
Oude Nederlandse namen
* Project Dodoens
Woordenboek Nederlandsche Taal
Plantago PlantIndex
Letter: druk op CTRL, draai ook aan muiswiel
Bijgewerkt 21-01-2023

«  Cruijdeboeck deel 4 capitel 5, bladzijde 499-500  Zie volgende pagina »

Van Keerensaet.   Cap. v.

1  

Hordeum vulgare var. nudum - Gerst (een van de Gerstrassen)

Tfatsoen

Hordeum vulgare var. nudum - Gerst (een van de Gerstrassen)

Zeopyron, Gymnocrithon, Keerensaet

  • 1644 Vlaams: Keerensaedt
  • 1616 Latijn: Zeopyrum [495]
  • 1554/1557: D(r)inkelkern, Gymnocrithon, Keerensaet, Kern, Kernsamen, Orge mondé, Zeopyron

 

[500]   Keerensaet es een vremt coren dat van halmen/ knoopen/ ende aren van fatsoene der Spelte seer ghelijck es/ maer van sade die natuere van die Terwe hebbende/ want sijn saet en leyt niet vast in sijn vellekens besloten ghelijck die Spelte/ maer laet hem uutdorsschen ghelijck die Terwe corenen/ ende es van verwen bruyn geel ghelijck een Terwe coren.

Plaetse

Dit gheslacht van coren groeyet oock tot sommighe plaetsen van Duytschlant.

Tijt

Keerensaet wordt ghesaeyet ende ghemaeyet/ als andere corenen.

Naem

Dit coren es hier voortijts in Bithynien als Galenus primo de alimentis scrijft gheheeten gheweest in Griecx Zeopyron/ dwelck eenen naem es van Zea/ dat es Spelte ende Pyros/ dat es Terwe ghemaeckt die hem seer wel dient om dattet met beyde dese corenen ghelijckenisse heeft ende ghelijck een middel tusschen huer beyden es. Die van Cappadocien hebben dit oock Gymnocrithon/ dat es ghescelde Gerste ghenaempt. In Hoochduytsch heetet Kern/ Dinckelkern/ ende Kernsamen/ dat es Keerensaet. Ende dit coren en es gheen gheslachte van Far als sommighe meynen/ aenghesien dat sijn saet lichtelicken uut sijn caf sciet/ want alle gheslachten van Far blijven in huer caf ghelijck die Spelte/ als wy in onser Historia frugum breeder verclaert hebben.

Natuere ende cracht

A   Keerensaet es van natueren die Spelte oock niet seer onghelijck.

B   Tbroot daer af ghebacken es beter dan tbroot van Eencoren/ ende es schier in dmiddel tusschen broot van Terwe ende van Eencoren als Galenus scrijft.